Detektory do priemyslu

  • Detekce plynu
  • Detekce plynu

Detekcia nebezpečných plynov na pracoviskách sa dnes stala neoddeliteľnou súčasťou zaistenia bezpečnosti práce a prevádzky. Detekcia plynov slúži na včasné varovanie pred vznikom nebezpečnej zmesi toxického alebo výbušného plynu so vzduchom. Chráni tak ľudské životy a majetok.

Viac informácií o detektoroch do priemyslu

Bezpečnosť prevádzky by mala byť vždy na prvom mieste, preto majú detektory plynu svoje opodstatnenie všade tam, kde by k úniku alebo dokonca hromadeniu nežiaducich plynov mohlo dochádzať. Jedná sa predovšetkým o nebezpečenstvo výbuchu, ktorému možno inštaláciou detektoru úniku plynu predísť. Výhodou je možnosť zapojenia bezpečnostného zariadenia na uzavretie prívodu plynu, spustenie automatickej ventilácie zasiahnutých priestorov a varovanie obsluhy alebo akustický alebo svetelný varovný signál.

Stacionárne detektory sú vhodné pre priemyselné i domáce využitie. Bežné aplikácie sú garáže, kotolne, chladiarne, reštaurácie, atď. Montáž je možná na stenu, do vzduchotehnického