Detektory so vstavaným LCD displayom

Bezpečnosť prevádzky by mala byť vždy na prvom mieste, preto majú detektory plynu svoje opodstatnenie všade tam, kde by k úniku alebo dokonca hromadeniu nežiaducich plynov mohlo dochádzať. Jedná sa predovšetkým o nebezpečenstvo výbuchu, ktorému možno inštaláciou detektora úniku plynu predísť. Výhodou je možnosť zapojenia bezpečnostného zariadenia na uzavretie prívodu plynu, spustenie automatickej ventilácie zasiahnutých priestorov a varovanie obsluhy alebo akustický alebo svetelný varovný signál.

Stacionárne detektory sú vhodné pre priemyselné i domáce využitie. Bežné aplikácie sú garáže, kotolne, chladiarne, reštaurácie, atď. Montáž je možná na stenu, do vzduchotechnického