Elektromagnetické ventily na šťavu

Elektromagnetické ventily na šťavu a ostatné tekutiny, ktoré by nemali prísť do kontaktu s telesom ventilu. Využitie najmä v potravinárskom priemysle. Vždy je potrebné zvoliť zodpovedajúci typ ventilu podľa jeho účelu a primárneho určenia.

Elektromagnetické ventily na šťavu sú dodávané najčastejšie ako komplety - teda vrátane cievky aj konektora. Rozmedzie pracovných teplôt ventilu je vždy uvedené v špecifikácii u konkrétneho typu. Tieto ventily nie sú určené pre reguláciu prietoku výbušných, horľavých alebo oxidizujúcich látok. Pred elektromagnetické ventily sa pre zachytenie nežiadúcich nečistôt odporúča montovať filtre.

V našej ponuke nájdete elektromagnetické ventily na šťavu TORK.