Filtre na vodu HONEYWELL

Pri filtrácii vody zachytávajú filtre na vodu mechanické nečistoty počas pretekania vody telom filtra. Filter vody zaisťuje nepretržitú dodávku filtrovanej vody. Jemný filter redukuje množstvo cudzích častíc vo vode, akými sú napr. úlomky hrdze alebo zrnká piesku. Nečistoty usadené na dne filtračnej nádoby je potom možné ľahko odstrániť. Vodný filter sa najčastejšie skladá z puzdra a filtračnej vložky, ktorá nemusí byť vždy súčasťou balenia. Filtre na vodu je možné rozdeliť podľa typu použitia vody na domové filtre na pitnú vodu, filtre na dažďovú vodu a prírubové filtre.

Pod domové filtre na pitnú vodu spadajú filtre na studenú vodu a filtre na teplú vodu. Pri domových filtroch je čistenie väčšinou riešené spätným preplachom, pričom odpadá nutnosť výmeny vložky, namiesto toho raz za čas vypustíte vodu so zachytenými nečistotami. Tento typ vodného filtra na pitnú vodu je vhodný pre každé prívodné potrubie rodinného domu a bytu a používa sa aj ako filter na vodu zo studne. Niektoré domové filtre na vodu je možné rozšíriť o automatickú jednotku spätného preplachu, ktorá vykoná čistenie filtra vo vopred nastavenom intervale za vás.

Filtre na dažďovú vodu sa používajú na úpravu a čistenie dažďovej vody pre jednoduché systémy, kde nie je vyžadovaná pitná voda, ako je zalievanie, splachovanie, pranie a ďalšie technické účely.

Prírubové filtre na vodu slúžia na čistenie neagresívnych kvapalín privádzaných do potrubia či armatúr. Sú určené na priemyselné použitie a slúžia predovšetkým na zachytávanie hrubších nečistôt.

Viac informácií o vodných filtroch