Guľové kohúty s vypúšťaním

Guľové kohúty s vypúšťaním sa líšia od klasických v závitovom alebo prírubovom prevedení tým, že majú na strane ventilu ďalší vypúšťací ventil. Vypúšťacie ventily slúžia rovnako ako bežný guľový kohút na uzatváranie potrubia. Postranná vypúšťacia skrutka potom umožňuje vypustiť okruh. Táto funkcia sa často využíva na vypúšťanie záhradného vodovodu pred zimou. Guľové kohúty s vypúšťaním je možné motorizovať aj pomocou servopohonov Belimo. Viac ako 26 rokov s Vami!