Kombinované detektory

Zobraziť filtre

Cenové rozpätie

€ 342 - € 342

Výrobca

Typ detektoru

Výstupný signál

Kombinované detektory dokážu odhaliť nebezpečnú koncentráciu niekoľkých rôznych plynov. Obvykle sa jedná o kombináciu výbušných plynov a CO (oxidu uhoľnatého), ktorý vzniká nedokonalým spaľovaním. Kombinované detektory plynu a CO tak nájdu využitie všade tam, kde dochádza k spaľovaniu horľavých plynov, teda v domácnostiach s plynovými spotrebičmi, ale aj v garážach, priemysle či kotolniach

Kombinované detektory detekujú nebezpečnú koncentráciu vybraných plynov v uzavretých priestoroch a včas varujú pred nebezpečenstvom. Sú tak dôležitým bezpečnostným prvkom doma aj na pracoviskách. Inštalácia kombinovaných detektorov plynu a CO môže zabrániť otrave, výbuchu aj požiaru.

Menšie domáce kombinované detektory plynu a CO sa využívajú najmä v domácnostiach či na chalupách, kde je plynový kotol alebo sporák. U všetkých plynových spotrebičov totiž hrozí únik horľavého plynu, ale aj vznik toxického oxidu uhoľnatého. Príčinou je najčastejšie neodborná manipulácia so spotrebičmi, upchatý komín, zanedbané revízie alebo nedostatočný prísun kyslíka k plameňu.

Výstražná signalizácia kombinovaných detektorov môže byť svetelná a zvuková. Pre využitie v priemysle je možné zvoliť aj viacstupňovú signalizáciu pre odstupňovanie miery rizika. Priemyselné kombinované detektory plynu a CO je možné navyše prepojiť s ventiláciou, ktorá sa pri zvýšenej koncentrácii nebezpečných plynov automaticky spustí a odvetra zamorený priestor.