Manometre

Manometer (tiež tlakomer) je mechanické meradlo plynu alebo kvapaliny. Ako deformačné členy sa najčastejšie používajú napr. membrány, vlnovce alebo tzv. Bourdonova trubica, ktorá sa zhotovuje najčastejšie z mosadze alebo (pre vyššie tlaky) z ocele. Bourdonova trubica je trubica eliptického prierezu stočená do kruhového oblúka. Jeden koniec je spojený so vstupom tlaku a druhý uzavretý a spojený cez prívodné ústrojenstvo s ukazovateľom na stupnici. Pri pôsobení tlaku má trubica tendenciu sa narovnávať a eliptický prierez zmeniť na kruhový. Rozsahy týchto manometrov sú od 0 do cca 200 MPa.

Manometer musí byť vybraný s ohľadom na tlakový rozsah, technické použitie a špecifické vlastnosti meraného média. Aby bola zaručená dlhodobá presnosť merania, musia byť v prevádzke dodržiavané zodpovedajúce limity zaťaženia. Nebezpečné a výbušné tlakové média ako kyslík, acetylén, horľavé plyny a kvapaliny, toxické plyny a kvapaliny chladiarenskej náplne atď. vyžadujú zvýšenú pozornosť pri montáži aj prevádzke a všetky osobitné a atypické podmienky uvedených médií musia byť zohľadnené. Veríme, že z našej ponuky si určite vyberiete vhodný manometer pre Vaše účely.