Ovládacie panely pre ekvitermickú reguláciu

K riadeniu teploty slúžia ekvitermické regulátory, ktoré sa nezaobídu bez ovládacieho panelu, ktorý umožní obsluhe komunikovať so zariadením, nastavovať a upravovať požadované parametre. Zodpovedajúci ovládací panel je možné pripojiť na dvierka rozvádzača alebo priamo na panel kotla. Samotný panel však slúži výhradne na ovládanie systému, nie je osadený žiadnym teplotným senzorom. Ten teda musí byť pripojený individuálne a prostredníctvom ovládacieho panelu následne získame z displeja potrebné údaje o aktuálnom stave a priebehu vykurovania i o nastavení celého systému regulácie. Pomocou ovládacieho panela je možné vykonávať aj základnú diagnostiku a nastavenie následne upravovať.

Ovládací panel umožňuje nastavenie niekoľkých nezávislých časových programov, rýchle prenastavenie a následné jemné doladenie detailov prevádzkových parametrov.

Servisné prevodníky OCI slúžia k diagnostike a sprevádzkovaniu regulátorov. Využívajú sa pre regulátory RVS, RVD apod.