Ako adaptovať záhradu a domácnosť na pretrvávajúce sucho

Ako je známe, Česká republika má vysoko kvalitnú vodu. Čo je ale menej priaznivé, je stav zdrojov vody a hladina podzemných vôd. Sucho je každým rokom horšie a spôsobuje problémy nielen prírode, poľnohospodárom a záhradkárom, ale aj bežnej populácii, ktorá je na tunajších zdrojoch pitnej vody životne závislá. K riešeniu pritom môžeme prispieť všetci. Zistite, ako môžete vďaka správnemu hospodáreniu s vodou uľaviť nielen prírode, ale aj svojmu zdraviu a peňaženke.

Z čoho pramení kríza vodných zdrojov v ČR

Naša krajina trpí suchom najmä kvôli necitlivým zásahom človeka v 20. storočí. Rýchla urbanizácia, narovnávanie korýt riek, cielené vysúšanie mokradí, rozširovanie poľnohospodárskej pôdy a mnohé ďalšie faktory spôsobili, že pôda stratila schopnosť zadržiavať a vsakovať vodu. Štát dnes tento problém rieši len veľmi pomaly a často kontroverzne.

So stratou schopnosti pôdy vsakovať vodu súvisí aj ďalší ekologický problém, a to výkyvy počasia spôsobené klimatickými zmenami. Tie prinášajú stále častejšie obdobie sucha a prívalového dažďa, ktoré ale znehodnotená pôda nevsiakne. Tým vznikajú povodne, ale úbytok vody v krajine paradoxne pokračuje.

Šetrite vodou v domácnosti

V prvom rade sa zamerajte na spotrebu vody v domácnosti. Tú je možné významne znížiť niekoľkými jednoduchými krokmi, ktoré nie sú finančne náročné a nijako neobmedzia váš komfort.

 1. Vďaka umývačke spotrebujete až o polovicu menej vody na umývanie riadu. Pokiaľ umývačku nemáte, umývajte riad v dreze naplnenom vodou, nie pod tečúcou vodou. Pri výbere novej umývačky a práčky sa zamerajte na ich spotrebu vody.
 2. Na kohútiky a sprchovú hadicu inštalujte prietokový šetrič alebo perlátor, ktorý zníži spotrebu vody bez toho, aby ste si to všimli. Jednoduché modely zaobstaráte za pouhých pár eúr.
 3. Na WC nainštalujte zariadenie, ktorým môžete zastaviť zbytočne dlhé splachovanie. Rovnako ide o drobnú investíciu za pár eúr.
 4. Kvapkajúce kohútiky a pretekajúce WC ihneď opravte.
 5. Preferujte sprchovanie pred kúpeľom a obmedzte dobu sprchovania. Počas umývania rúk a čistenia zubov kohútik zatvárajte a spotrebiče (práčku, umývačku) púšťajte až vo chvíli, keď sú plné.
 6. S pákovou alebo termostatickou batériou môžete ušetriť vodu aj energiu vďaka tomu, že lepšie regulujú teplotu vody. Pokiaľ potrebujete odtočiť príliš teplú alebo studenú vodu, nechajte ju odtiecť do nádoby a vodu využite.

Kvapkajúci kohútik zvyšuje spotrebu vody o približne 50 litrov denne, pretekajúce WC dokonca až o 500 litrov denne. 

Zadržujte vodu na záhrade

Každá domácnosť so záhradou môže výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia vo svojom bezprostrednom okolí, teda na vlastnom pozemku. Ako? Najmä je nutné naučiť sa zadržiavať vodu na záhrade. Tým pozitívne ovplyvníte mikroklímu aj zdravie rastlín, a navyše aj vašu úrodu.

 1. Ideálnym spôsobom je vybudovanie jazierka na záhrade, ktoré pozitívne ovplyvní vlhkosť, a navyše sa stane náustkom pre vtáky a hmyz.

 2. Záhradu nikdy nezalievajte vodou z vodovodného radu. Ide o nezmyselné plytvanie a táto chemicky ošetrená voda rozhodne nie je pre rastliny vhodná. Na zálievku využite ideálne dažďovú vodu, prípadne recyklovanú šedú vodu. Zalievajte skoro ráno alebo večer, kvôli dennému slniečku by sa významná časť zálievky mohla odpariť.

 3. Zabráňte odparovaniu vody na záhrade. Nízky trávnik je mŕtvy, nezadržiava vodu a neposkytuje životný priestor pre hmyz a ďalšie živočíchy. Obmedzte preto kosenie, trávu ani lístie nezhrabávajte, pretože táto vrstva humusu skvele zadržuje vodu a podporuje kolobeh živín v pôde. Takto vyživená pôda potom oveľa lepšie vsakuje a zadržuje vodu.

 4. Vysaďte na záhrade čo najviac rôznorodých rastlín – stromov, kríkov aj tráv. Vďaka vertikálne členitému porastu bude vaša záhrada zachytávať mnohonásobne viac vody a navyše poskytne pôde potrebný tieň.

Využite dažďovú a šedú vodu na maximum

Vedeli ste, že na varenie a pitie spotrebujeme iba 3 % vody? Na všetky ostatné účely je možné využiť alternatívne zdroje vody. Dažďová a šedá voda často úplne zbytočne odtekajú do odpadu, pritom ich možno veľmi efektívne využiť.

Dažďovú vodu je možné jednoducho priamo z odkvapu odvádzať do nádrže. Túto vodu môžete použiť nielen na zálievku záhrady, po vhodnej úprave a filtrácii ju je možné využiť aj v domácnosti ako úžitkovú vodu, teda na splachovanie WC alebo na upratovanie.

Šedá voda je odpadová voda z domácnosti, ktorá neobsahuje fekálie, moč a organické nečistoty, teda najmä voda z kúpeľne. Recykláciou šedej vody pomocou tzv. čističky šedých vôd získate zdroj kvalitnej úžitkovej vody úplne zadarmo. Takto vyčistená voda je vhodná aj na osobnú hygienu.

Zber dažďovej vody a recyklácia šedej vody môže bežnej domácnosti priniesť finančnú úsporu zhruba 400 EUR ročne. Navyše je možné na obstaranie systému zberu a filtrácie týchto vôd čerpať štátne dotácie Dažďovka.

Záhradu zalievajte najlepšie dažďovkou a snažte sa zamedziť odparovaniu vody. 

Stavte na vlastné zdroje vody

Čerpanie vody z vlastných zdrojov (studňa alebo vrt) síce na životné prostredie nemá žiadny pozitívny vplyv, môže vám ale zaistiť potrebnú sebestačnosť a finančné úspory. Navyše môžete kvalitu tejto vody sami ovplyvniť.

Pokiaľ zatiaľ vlastnú studňu nemáte, nechajte si vypracovať odborný hydrogeologický posudok, ktorý vám ukáže, či máte na pozemku dostatočne výdatný zdroj. Radšej zvoľte hlboký vrt, plytké kopané studne dne rýchlo vysychajú a kvôli nedostatku vody sa vám investícia nemusí vrátiť.

Po vybudovaní vlastného vrtu si nechajte vypracovať profesionálny rozbor pitnej vody. Podľa neho zistíte, aké druhy znečistenia vo vode sú. Môže sa jednať o:

 • Mechanické nečistoty, které je možné jednoducho odstrániť vďaka filtru na vodu so sitkom.

 • Chemické a organické znečistenie, s ktorým si poradí uhlíkový filter, ktorý navyše zlepšuje vôňu a chuť vody.

 • Biologické znečistenie (baktérie, vírusy, mikroorganizmy), ktoré predstavuje riziko pre vaše zdravie a je nutné ho riešiť vhodnou dezinfekciou.

Konkrétne spôsoby filtrácie a úpravy vody by mal vždy navrhnúť odborník na základe rozboru vody.

Každý z nás môže prispieť k zlepšeniu stavu vodných zdrojov v ČR. Adaptujte svoju domácnosť aj záhradu na pretrvávajúce sucho a pomôžte prírode vyrovnať sa s klimatickými zmenami.