Ako na údržbu magnetického filtra na vykurovanie

Ako každá súčasť kúrenia, aj magnetický filter vyžaduje občasnú údržbu. Zistite, ako magnetický filter funguje, prečo je jeho čistenie dôležité a ako zvládnuť údržbu svojpomocne.

Magnetický filter ako neoddeliteľná súčasť vykurovacích systémov

Pokiaľ máte novšiu vykurovaciu sústavu, veľmi pravdepodobne obsahuje aj magnetický filter. Toto zariadenie je ale rozhodne namieste inštalovať aj dodatočne na staršie typy vykurovania. Magnetický filter sa totiž stará o čistenie vykurovacieho systému, a tým pádom o bezproblémovú a ekonomickú prevádzku vykurovania bez porúch. Ako?

Magnetický filter z prevádzkovej kvapaliny odstraňuje všetky kovové nečistoty, ktoré zhoršujú funkciu kúrenia a skracujú jeho životnosť hneď dvojakým spôsobom:

  1. Zachytávajú sa na vnútorných stenách vykurovania, kde vytvárajú usadeniny. Tieto usadeniny zhoršujú tepelný výkon telies, v domácnosti je teda pri vyššej spotrebe energií nižšia teplota.

  2. Zachytávajú sa na pohyblivých častiach čerpadiel a kotlov, čo môže viesť až k ich zadretiu. Zadretie sa často nedá opraviť a je nutná výmena komponentov.

Ako magnetická filtrácia prebieha

Ako už názov napovedá, magnetický filter na vykurovanie obsahuje silný magnet, ktorý priebežne z prevádzkovej kvapaliny vo vykurovacom systéme zachytáva všetky kovové, teda magnetické nečistoty. Tento filter sa inštaluje ku kotlu, pričom voda prúdiaca v sústave pravidelne vteká do nádržky filtra. Tu sa oddelia nežiaduce čiastočky, ktoré zostanú prichytené na magnete.

Prečo je potrebné magnetický filter pravidelne čistiť?

Keďže nečistoty zostávajú zachytené na magnete, je logické, že je nutné ho občas vyčistiť. V opačnom prípade nečistoty vytvoria na magnete silnú vrstvu, ktorá naruší jeho magnetické pole, a teda aj schopnosť magnetu zachytávať ďalšie nečistoty. Zanesený magnetický filter je teda v podstate nefunkčný a nemôže zabrániť problémom vzniknutým v dôsledku znečistenej prevádzkovej kvapaliny.

Čistenie kúrenárskeho filtra s magnetom krok za krokom

Čistenie magnetického filtra je veľmi jednoduché a zvládnete ho svojpomocne aj bez predchádzajúcej skúsenosti. Celý proces vám nezaberie viac ako pár minút. Kľúčový je pritom typ filtra. V zásade sa magnetické filtre pre vykurovanie rozdeľujú na:

  • Filtre s magnetom vo vnútri filtračnej nádrže: v tomto prípade voda nateká na magnet a nečistoty sa zachytávajú priamo na tento magnet.

  • Filtre s magnetom mimo nádrže: magnet je umiestnený buď ako prstenec po obvode nádrže, alebo ako tyč v oddelenej komore uprostred nádrže. V oboch prípadoch teda magnet nie je v bezprostrednom kontakte s vodou ani nečistotami. Nečistoty magnetizuje cez stenu nádrže – nežiaduce čiastočky teda priľnú na vnútorných stenách filtračnej komory.

Magnet môže byť umiestnený vo vnútri alebo mimo nádrže filtra.

Ako často čistiť magnetický filter na vodu

Ako často je vôbec potrebné magnetický filter čistiť? V podstate to stačí urobiť raz ročne, existujú ale výnimky:

  • Po prvej inštalácii magnetického filtra ho vyčistite už po niekoľkých dňoch. V takom prípade totiž magnet nárazovo zachytí všetky nečistoty, ktoré sa za roky prevádzky nazhromaždili vo vykurovacej sústave.

  • V prípade staršej alebo silne znečistenej vykurovacej sústavy si interval čistenia magnetického filtra individuálne upravte podľa potreby.

Čistenie magnetického filtra s magnetom vo vnútri nádoby

Magnet je v tomto prípade umiestnený priamo v odkaľovacej komore. Najskôr je teda potrebné zastaviť prívod vody do filtra a vypustiť z komory vodu pomocou vypúšťacieho ventilu. Potom vyberte z nádržky magnet (tu sa postup líši podľa typu uchytenia magnetu, ale väčšinou ho stačí odskrutkovať alebo uvoľniť maticu). Následne jednoducho zotrite zachytené nečistoty z magnetu do papierovej utierky, napríklad pomocou špeciálnej stierky. Magnet pripevnite späť na svoje miesto, nádržku uzavrite a otvorte prívod vody do filtra. Čistenie je potom hotové a magnetický filter opäť v prevádzke. Sústavu nie je potrebné počas čistenia odstavovať ani vypúšťať.

Čistenie magnetického filtra s magnetom mimo nádoby

Rovnako ako filter s magnetom vo vnútri, aj filter s magnetom mimo nádoby umožňuje odstránenie nečistôt za chodu systému. Najskôr zastavte prívod vody do filtra – niektoré typy filtra umožňujú dokonca aj čistenie bez nutnosti zastavovať prívod vody. Potom z filtra vyberte magnetickú tyč, resp. zložte magnetický prstenec. Tým sa zachytené nečistoty uvoľnia do vody v nádržke. Nechajte ich klesnúť na dno. Túto vodu vypustite pomocou odtokového kohútika do pripravenej nádoby. Magnet ako taký teda nemusíte čistiť, nečistoty nie sú totiž zachytené priamo na ňom. Magnet vráťte na svoje miesto a otvorte prívod vody do filtra.

Na čo si dávať pri čistení pozor

Čistenie je v oboch prípadoch veľmi jednoduché av podstate ho nemôžete pokaziť. Pozor si ale dávajte na samotný magnet a manipuláciu s ním. V kúrenárskych filtroch sa totiž používajú veľmi silné magnety, ktoré môžu poškodiť elektronické zariadenia. Samozrejme magnet taktiež priťahuje najrôznejšie kovové predmety, ktoré tým môže poškodiť alebo pri pritiahnutí spôsobiť zranenie.

Nepodceňujte čistenie magnetického filtra. Vďaka tejto jednoduchej údržbe bude vaše kúrenie vždy perfektne čisté a funkčné. Presné inštrukcie na údržbu nájdete vždy v návode ku konkrétnemu modelu filtra.