Ako vybrať magnetický filter na vykurovanie rodinného domu

V dnešnej dobe sa do vykurovacích systémov v novostavbách rodinných domov inštalujú magnetické filtre úplne automaticky. Dôvodov je hneď niekoľko - toto pomerne lacné zariadenie s nulovými prevádzkovými nákladmi efektívne chráni vykurovaciu sústavu vrátane všetkých komponentov pred negatívnym vplyvom mechanických nečistôt v prevádzkovej kvapaline. Tieto nečistoty poškodzujú čerpadlá, kotly, znižujú vykurovací výkon sústavy a skracujú jej životnosť.

Na čo magnetická filtrácia slúži

Vo vykurovacej sústave prirodzene cirkuluje množstvo pevných nečistôt, ide najmä o čiastočky magnetitu, uvoľnené kovové triesky a ďalšie drobné nečistoty.

Tieto nečistoty skracujú životnosť vykurovacej sústavy aj jednotlivých komponentov, ako sú obehové čerpadlá, kotol, regulačné ventily alebo merače. Nečistoty totiž tieto komponenty zanášajú, kvôli čomu dochádza k ich poškodeniu (napr. zadretiu obehového čerpadla). Mechanické nečistoty taktiež znižujú tepelnú účinnosť vykurovacej sústavy tým, že sa usadzujú na stenách potrubia a vykurovacích telies a obmedzujú tak tepelnú výmenu. Tým sa zvyšuje spotreba energií za vykurovanie.

Magnetické filtre zachytávajú tieto nečistoty vo vykurovacích sústavách a sú tak veľmi efektívnym riešením aj prevenciou vyššie popísaných problémov.

Ako magnetické filtre do kúrenia fungujú

Magnetické filtre, ako napovedá ich názov, obsahujú silný trvalý magnet. Ten zachytí vo vykurovacom okruhu všetky kovové čiastočky. Princíp fungovania je teda veľmi jednoduchý - prevádzková kvapalina jednoducho nateká do tela filtra, kde prechádza magnetickou vložkou.

Magnetická filtrácia je takmer stopercentne účinnou prevenciou proti nežiaducim javom spôsobeným zanesením vykurovacej sústavy pevnými časticami. Inštaláciou tohto typu filtra zabezpečíte zachytenie všetkých druhov mechanických nečistôt.

Veľkou výhodou magnetických filtrov je, že fungujú iba na báze fyzikálnych zákonov – na ich prevádzku preto nepotrebujete zdroj energie. Magnetický filter jednoducho nainštalujete do okruhu vykurovacej sústavy (ideálne pred obehové čerpadlo, ktoré je na poškodenie mechanickými nečistotami najnáchylnejšie) a môžete ho okamžite začať používať, a to s nulovými prevádzkovými nákladmi.

Mechanické nečistoty v prevádzkovej kvapaline znižujú výkon kúrenia a skracujú životnosť celej sústavy.

Ako vybrať magnetický filter na vykurovanie

Pru výbere magnetického filtra do vykurovacej sústavy rodinného domu sa zamerajte na niekoľko kritérií:

Základné technické parametre

Základné technické parametre magnetických filtrov sú maximálny prevádzkový tlak a prevádzková teplota. Najskôr sa preto uistite, že vami zvolený magnetický filter zodpovedá parametrom vašej vykurovacej sústavy.

Rozmery filtra a typ pripojenia ku kúreniu

Rozmery tela filtra musia umožňovať inštaláciu v inštalačnom priestore, ktorý máte k dispozícii. Zistite, či sa filter inštaluje horizontálne alebo vertikálne. Súčasťou balenia by mali byť pripojovacie armatúry, ktoré tiež musia typovo (vonkajší alebo vnútorný závit, zvieracie šróbenie, prípadne príruba) aj rozmerovo zodpovedať závitom na vašej sústave.

Zloženie a funkcia filtra

Základom magnetického filtra je samozrejme kazeta s magnetom, ktorý zachytáva pevné nečistoty. Niektoré magnetické filtre obsahujú aj odlučovače vzduchu. Tie z prevádzkovej kvapaliny odstraňujú nežiaduce bublinky, ktoré spôsobujú hluk a znižujú efektivitu vykurovania. Odlučovače vzduchu je možné inštalovať aj samostatne – ide o efektívnejšie, ale priestorovo náročnejšie riešenie.

Kúrenárske filtre teda delíme na:

  • odlučovače nečistôt,

  • odlučovače vzduchu,

  • kombinované odlučovače vzduchu a nečistôt. 

Kúrenársky filter Flamco s magnetom a odlučovačom vzduchu.

Údržba filtra

Magnetický filter by sa mal pravidelne čistiť od usadených nečistôt, a to minimálne raz ročne, pri silne znečistených sústavách alebo po prvej inštalácii častejšie. Nečistoty sa usadzujú v špeciálnej komore – čím väčšia táto komora je, tým je potrebný interval čistenia dlhší.

Filter by mal umožňovať údržbu počas prevádzky vykurovacieho systému, aby ste nemuseli sústavu vypúšťať. To je možné v prípade, keď je magnetický prstenec umiestnený mimo nádoby, prípadne je možné neodymovú magnetickú tyč zvnútra filtra ľahko vyskrutkovať. Pokiaľ je filter navyše vybavený vypúšťacím ventilom, nemusíte ho kvôli čisteniu ani demontovať, nečistoty jednoducho necháte pomocou ventilu odtiecť spoločne s vodou.

Materiál, cena a výrobca

Pre čo najlepšie výsledky filtrácie a dlhú životnosť filtra je samozrejme potrebné zamerať sa aj na výrobný materiál a výrobcu.

Najlacnejšie magnetické filtre sú vyrobené z plastu a stoja zhruba od 60 EUR. Naopak najkvalitnejšie filtre od renomovaných výrobcov (napríklad Flamco alebo Caleffi) s funkciou magnetickej filtrácie a odlučovania vzduchu stojí od 160 EUR. Rozdiel v počiatočnej investícii tak nie je príliš veľký, kvalitné magnetické filtre sa vám ale odvďačia vyššou efektivitou filtrácie, ľahšou údržbou a dlhšou životnosťou