Pravidelné čistenie vrtu vám zaistí zdravú vodu a dlhú životnosť studne

Potrebujete pre svoj nový dom zariadiť prívod vody, ale obecný vodovod je v nedohľadne? V tom prípade vám nezostáva nič iné, než si zabezpečiť vlastný zdroj vody a vyvŕtať si na pozemku kvalitnú studňu. Aj o tú je však potrebné sa starať, aby vám slúžila čo najdlhšie a poskytovala vám nezávadnú vodu. Ako na to?

Kopané a vŕtané studne - pre ktorú sa rozhodnúť?

Najskôr si musíte ujasniť, akú studňu vôbec budete stavať. V dnešnej dobe sú jednoznačne častejšie studne vŕtané, a to aj v prípade, že máte na pozemku plytkú podzemnú vodu.

Tú síce môžete odčerpať jednoduchšie a postačí vám na to kopaná studňa, ale táto voda môže byť mnohokrát závadná. Kvalita plytkej vody je nižšia najmä z dôvodu prítomnosti dusičnanov z hnojenia či škodlivín z okolitých septikov a iných povrchových nečistôt. V prípade kopanej čiže povrchovej studne sa navyše tejto nekvalitnej vody úplne nezbavíte ani pri hlbšom výkope, pretože vám bude presakovať. Ďalšou nevýhodou povrchovej studne je, že plytká podzemná voda veľa závisí od množstva zrážok a jej objem kolíše, a preto sa so stále častejšími obdobiami sucha odporúčajú práve studne vŕtané.

Vŕtané studne na druhej strane dokážu efektívne oddeliť vodu z hlbokých vrstiev pôdy od tej plytkej, a zabezpečiť vám tak lepšiu kvalitu vody bez škodlivých látok. Steny vŕtanej studne sú totiž riešené pažnicou, ktorá je perforovaná len v mieste prítoku vody, a v ostatných miestach je plná. Vďaka tomu čerpáte vodu len z tej najvhodnejšej vrstvy pôdy. Vody čerpanej z hlbokých vrstiev je spravidla viac a jej množstvo je stabilné, vrt tak prakticky nemôže vyschnúť, ak sa oň správne staráte.

Benefity vŕtanej studne ale budete môcť naplno využívať len v prípade, že sa o ňu budete správne starať, opravovať poškodené miesta, a predovšetkým ju pravidelne čistiť.

Prečo čistiť vŕtanú studňu

Správna a pravidelná starostlivosť o vrt je úplne kľúčová pre udržanie vysokej kvality vody, ale aj pre predĺženie životnosti čerpadla a zachovanie samotného vrtu. Zanesením vrtu sa totiž upcháva prívod vody, čo môže viesť ku zníženiu výdatnosti zdroja vody, a dokonca aj k odklonu prameňa a jeho vyschnutiu.

Voda zo znečisteného vrtu môže byť kalná a závadná. I keď to nemusí byť na prvý pohľad poznať, obsahuje množstvo mikroorganizmov a nečistôt z pôdy, ktoré môžu byť škodlivé pre vaše zdravie. Vyššie množstvo pevných častíc vo vode navyše spôsobuje nenávratné poškodenie čerpadla.  

Kedy čistiť vŕtanú studňu

Vrt je nutné vyčistiť okamžite, ak spozorujete zníženú kvalitu vody (je zakalená alebo páchne), alebo pozorujete dlhodobo nižší tlak vody. To znamená, že sedimentácia už upcháva prívod vody. Nové vrty je nutné vyčistiť ešte pred prvým použitím vody. Vrt tiež vyčistite v prípade povodní alebo zvýšenej vodnej hladiny. Ak máte o kvalite vody pochybnosti, môžete si nechať urobiť profesionálny rozbor vody.

Okrem akútnych prípadov je ale veľmi dôležité aj preventívne čistenie, ktoré vám do budúcna ušetrí mnoho zdravotných problémov a zbytočných finančných nákladov na opravu poškodeného vrtu, či dokonca na nový vrt. Určitá miera znečistenia je totiž normálna aj pre tie najmenej rizikové vrty.

Voda prirodzene privádza do vrtu pevné častice z pôdy, ktoré vytvárajú sediment. Ten kvôli obsahu vyzrážaného železa a mangánu, pôdnych mikroorganizmov a iných nečistôt znižuje kvalitu vody, a navyše zanáša čerpadlo. Obzvlášť v prípade mäkkých podloží môže byť toto znečistenie veľké. Preto je nutné vykonávať preventívne čistenie vrtu najmenej raz za 5 rokov.

Ako vyčistiť vrt

V zásade existujú dva spôsoby čistenia vrtu - tlakom alebo pomocou čerpadla. Čistenie tlakom spravidla vykonávajú len špecializované firmy. Pomocou kompresora sa vháňa voda alebo vzduch na dno vrtu, kde tlakom rozbíja usadený kal a vynáša ho na povrch. Ak máte nekvalitné plastové paženie vrtu, zvoľte radšej tlakové čistenie tzv. injektorom, ktorý vyvíja nižší tlak. Vysoký tlak by mohol vrt nenávratne poškodiť a viesť k ešte väčšiemu a trvalému znečisteniu.

Oveľa šetrnejšie je čistenie pomocou čerpadla, ktoré nijako nezasahuje do konštrukcie vrtu a nevytvára žiadny tlak. Čistenie vrtu pomocou čerpadla môžete zveriť profesionálom, ale zvládnete ho aj svojpomocne. Postup je nasledovný:

  1. Demontujte čerpadlo vrtu.
  2. Pomocou kvalitného čerpadla pre čistenie vrtov odčerpajte z vrtu všetku vodu.
  3. Pomocou špeciálnej kovovej kefy vyčistite manuálne vrt od všetkých usadenín. V prípade vrtu s menším priemerom možno použiť špeciálne trysky.
  4. Opravte prípadné praskliny a iné poškodenia vrtu cementovou maltou.
  5. Vrt vydezinfikujte Savom alebo chlórnanom sodným a odčerpajte všetku vodu s obsahom dezinfekcie (je nutné urobiť niekoľkokrát).
  6. Vyčistite a vydezinfikujte čerpadlo vrtu a namontujte ho späť.

Po čistení nie je voda hneď pitná - môže ešte obsahovať rozvírené pevné častice a zvyšky dezinfekcie. Preto počkajte aspoň 48 hodín, kým uvoľnená sedimentácia opäť neklesne na dno. V každom prípade si pred prvým použitím vody urobte rozbor, ktorý vám jasne a presne povie, či je voda už pitná.

Čerpadlá pre čistenie vrtu

Na trhu je k dispozícii niekoľko druhov ponorných čerpadiel pre čistenie vrtu, pričom najčastejšie sú vibračné a kalové.

Pre odčerpanie čistej alebo mierne zakalenej vody môžete použiť vretenové čerpadlá či oveľa lacnejšie vibračné čerpadlá. Vibračné čerpadlá majú veľmi jednoduché ovládanie, a vodu s nimi zvládne odčerpať každý. Sú ľahké a majú nízku spotrebu energie. 

V prípade veľmi zakalenej vody z vrtu s prímesou mechanických častíc sa odporúča použiť čerpadlo kalové, ktoré je špeciálne konštruované tak, aby ho mechanické častice z vody nepoškodili. Avšak tieto čerpadlá majú priemer 165 mm a viac, a teda sa do väčšiny vrtov jednoducho nezmestia. V takýchto prípadoch sa odporúča použiť vibračné čerpadlo, ktoré sa síce kvôli sedimentuje poškodí, avšak s ohľadom na nízke obstarávacie náklady tohto čerpadla ide stále o najlacnejší variant čistenia vrtu. 

Pri výbere vibračného čerpadla zohľadnite maximálnu dopravnú výšku čerpadla, priemer čerpadla a jeho prietok. Tieto parametre musia zodpovedať parametrom vášho vrtu.

Čerpadlá do vrtu


Nestačí? Pokračujte na širokú ponuku čerpadiel pre čistenie vrtov v e-shope