Ako zapojiť termostat

Obsahom dodávky spolu s priestorovým termostatom je návod na obsluhu a montáž. Montážne návody sa dnes dodávajú predovšetkým obrázkové a v niekoľkých krokoch ich zvládne užívateľ so základnými technickými zručnosťami sám. Ak si nie ste istí, zverte montáž a zapojenie elektrikárovi alebo odbornej firme.

Najskôr podľa návodu správne zvolíme miesto a výšku inštalácie, ak nám to dovoľujú káble pre spínanie kúrenia. Termostat má dve časti, kryt s displejom a elektronikou je prvý a druhá je základová doska so svorkovnicou. Pred montážou sa uistite, že je vypnuté elektrické napájanie vodičov s ktorými prídete do kontaktu inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Základnú dosku skrutkovačom opatrne oddeľte od krytu a upevnite do steny. Pod krytom nájdete svorkovnicu do ktorej podľa návodu zapojenia pripojte spínané vodiče kúrenia alebo iných zariadení určených na spínanie termostatom. Zafixujte ich a zaklapnite kryt. Až nakoniec pripojte napájanie a vložte batérie do termostatu. Teraz počkajte na prvotné inicializáciu, podľa druhu termostatu trvá 1 až 15 minút. Akonáhle uvidíte na displeji základné zobrazenie podľa návodu, môžete termostat nastavovať a používať.

Široká ponuka termostatov v e-shope