Ako znížiť hlučnosť vykurovacích a vodovodných sústav a obehového čerpadla

Hluk vychádzajúci z vodovodných a vykurovacích sústav je veľmi nepríjemným problémom, keďže tieto sústavy fungujú nepretržite, čo môže značne ovplyvniť nielen kvalitu spánku, ale času stráveného doma celkovo. Zvuky sa šíria kvapalinou, potrubím aj murivom, a sú preto mnohokrát počuť aj vo vzdialenejších častiach domu.

Hluk navyše môže indikovať aj rôzne technické problémy či poruchy vo vodovodných alebo vykurovacích rozvodoch, a preto by ste mali tomuto problému a jeho riešeniu venovať svoju pozornosť. Niektoré z možných príčin hluku môžu viesť aj k nevratnému poškodeniu sústavy a jednotlivých komponentov.

Kde hľadať príčinu hluku

Rôzne nežiaduce zvuky môžu pochádzať z potrubia, ale aj z elektronických zariadení, napríklad z obehového čerpadla. Aj keď výrobcovia sľubujú bezhlučnosť čerpadiel, môžete sa v rôznych situáciách stretnúť s nepríjemnými a rušivými zvukni.

Problém teda hľadajte v čerpadle aj v rozvodoch vody. Často pritom nejde jednoducho zistiť, či je zdrojom hluku čerpadlo alebo samotné potrubie. Čerpadlo totiž ovplyvňuje prúdenie vody v potrubí, a zároveň sa zvuky z čerpadla šíria aj do rozvodov.

Možné problémy na rozvodoch vody

Rozvody vody a kúrenia sú veľmi komplikovaný systém, ktorý podlieha zložitým zákonom hydrauliky. Zdroj hluku preto často môže odhaliť len kvalifikovaný a skúsený odborník.

Pred tým, než zavoláte inštalatérov či kúrenárov, môžete skúsiť odhaliť príčinu i sami. Tie najčastejšie problémy sú zároveň ľahko riešiteľné aj svojpomocne.

Zavzdušnený systém

V prípade zavzdušněných rozvodov môžete počuť nepríjemné hučanie či dokonca pískanie. Systém odvzdušnite pomocou odvzdušňovacích ventilov.

Príliš vysoká rýchlosť kvapaliny v potrubí

Pri zlom nastavení čerpadla dochádza k rýchlemu prúdeniu vody v potrubí, čo spôsobuje značný hluk. Skúste znížiť nastavenie výkonu čerpadla a sledujte, či sa hlučnosť znižuje.

Kavitácia

Kavitácia sa v potrubí objavuje počas nestálych podmienok, napríklad pri uzatváraní ventilov. Zmeny v prúdení vody a s tým súvisiaci podtlak spôsobujú vznik dutín čiže podtlakových bublín, ktoré rôzne vibrujú a narážajú do potrubia. Tieto javy môžeme vnímať ako nepríjemné zvuky hučania a pískania. Dutiny navyše urýchľujú koróziu potrubia. Ako kavitácii predchádzať? Zvýšte pretlak v nádrži, znížte teplotu kvapaliny a otáčky čerpadla.

Zlé dimenzie vodovodných či vykurovacích systémov

Niekedy je problémom už samotný projekt rozvodov, ktorý môže byť poddimenzovaný, naddimenzovaný, alebo potrubie nemá dostatočný sklon. V takom prípade žiaľ riešenie nie je jednoduché. Ak nechcete prerábať celé rozvody, dočasným riešením môže byť akustická izolácia.

Nevyvážená sústava

Pred spustením vykurovacej sústavy do prevádzky by ju mal kúrenár riadne vyvážiť. Jedným z príznakov nevyváženej sústavy je práve hluk a pískanie. V prípade menších jednotiek to môžete zvládnuť aj svojpomocne, a to vďaka obehovému čerpadlu s funkciou automatického vyvažovania.

Možné problémy čerpadla

Niekedy vás môže hnevať aj kvalitné čerpadlo, a to najmä v prípade jeho zlého výberu, nesprávnej inštalácie alebo nedostatočnej údržby. Nežiaduce zvuky môže vydávať obehové čerpadlo aj čerpadlo ku kotlu.

Nevhodný typ čerpadla

Ak problém s hlučnosťou nastal po výmene čerpadla, možno predpokladať, že príčinou hluku je jeho zlá inštalácia, prípadne nezodpovedajúci model čerpadla. Ak vám čerpadlo menila firma, reklamujte ho. Ak ste si však čerpadlo vybrali a inštalovali sami, nezostáva vám než sa poobzerať po vhodnom type čerpadla.

Vzduch v čerpadle

Nielen potrubie, ale aj čerpadlo môže byť zavzdušnené. Odvzdušnite čerpadlo tak, že nastavíte najvyššie otáčky po dobu 30 minút, prípadne inštalujte odvzdušňovací ventil. Niektoré čerpadlá sa odvzdušňujú automaticky.

Vysoký alebo nízky prietok kvapaliny čerpadlom

Ako sme už uviedli vyššie, príliš vysoká rýchlosť kvapaliny v potrubí spôsobuje hluk. Avšak v prípade nízkeho prietoku je naopak hlučná prevádzka čerpadla. Ideálne je preto inštalovať čerpadlo s riadiacou jednotkou, ktorá optimalizuje prietok tak, aby bolo bezhlučné nielen čerpadlo, ale aj rozvody.

Nečistoty

Nečistoty zanesené do čerpadla spôsobujú vôbec najväčší hluk. Tento problém je častý u starších rozvodov. Môžete mu predchádzať inštaláciou filtrov, ktoré zachytávajú v potrubí nečistoty.

Tieto filtre musíte ale takisto pravidelne čistiť, ak sú totiž plné nečistôt, ďalšie už nezachytí. Ak sa už nečistoty dostali priamo do čerpadla, nezostáva vám ako čerpadlo vyčistiť, najmä potom obežné koleso v čerpadle, prípadne čerpadlo vymeniť za nové.

Moderné elektronické obehové čerpadlo. 

Ako na bezhlučné rozvody

Aj v prípade hluku vo vodovodnom a vykurovacom systéme je najlepším riešením správna prevencia proti týmto nežiaducim javom. Venujte preto pozornosť riadnej inštalácii rozvodov, ich vyváženiu a pravidelnému odvzdušneniu. Projekt rozvodov by mal vypracovať kvalifikovaný projektant. Inštaláciu potrubia prenechajte odbornej firme, nepúšťajte sa do nej svojpomocne. Možných chýb, ktorých by sa mohol laik dopustiť, je naozaj veľa.

Používajte moderné elektronické obehové čerpadlo najlepšie s riadiacou jednotkou, ktorá dokáže automaticky optimalizovať prevádzku čerpadla, vďaka čomu sa vyhnete nízkemu alebo príliš vysokému prietoku. Takéto čerpadlá mnohokrát disponujú aj funkciou automatického odvzdušnenia. Nikdy neinštalujte čerpadlo, ktoré má iné dimenzie či parametre než pôvodné čerpadlo - v prípade novostavby alebo nových rozvodov vám potrebné parametre čerpadla určí projektant. Na potrubie inštalujte filtre zachytávajúce nečistoty, a tieto filtre pravidelne čistite.

Ak budete dodržiavať tieto potrebné kroky, nemal by vás hluk z rozvodov obťažovať. Zdravé a dobre fungujúce rozvody sú dôležité nielen pre váš komfort, ale aj pre dlhšiu životnosť a nízku poruchovosť systému a súvisiacich elektronických zariadení.