Čerpadlá do suda pre priemysel

Čerpadlo do suda je tvorené buď dlhou hadicou alebo rúrkou, ktorá sa používa k doprave tekutiny, či už sa jedná o pitnú vodu alebo napríklad palivo. Hadica je umiestnená do spodnej časti suda a čerpadlo nahor. Telo čerpadla má v sebe zabudovaný motor a ozubené kolesá, ktoré otáčajú rotorom.

Sudy sa štandardne používajú na uchovávanie kvapaliny. Ak sú však plné, majú veľkú hmotnosť a nie je účelné ich presúvať ako celok. Pre presun kvapaliny v sudoch sú vhodné sudové čerpadlá. Všeobecne platí, že sudové čerpadlo je zložené z dlhej rúrky, ktorá dosahuje na dno suda, tela čerpadla, ktoré je "na vrchole čerpadla" a ďalšie rúrky vedúce od čerpadla do samostatnej nádoby, kam sa bude kvapalina čerpať. Telo čerpadla má v sebe buď motor alebo kľučku, vďaka ktorej sú poháňané obežné kolesá. Čerpadlá do suda fungujú relatívne jednoducho. Prevádzkovateľ čerpadla jednoducho otvorí malú zátku v hornej časti suda, vloží do nej hadicu alebo rúrky vedúce od čerpadla. Druhá rúrka sa vloží do nádrže, kam má byť kvapalina (voda, nekorozívne kvapaliny) čerpaná a čerpadlo je spustené.

Sudové čerpadlá sa najčastejšie používajú v chemickom, ropnom a potravinárskom priemysle. Sú používané pre čerpanie toxických kvapalín ako sú kyseliny, lúhy, horľavé rozpúšťadlá alebo ropné produkty. Najpopulárnejšie čerpadlá, predovšetkým v chemickom priemysle, sú ručné. K ich prevádzke je používaná kľučka, vďaka ktorej možno ľahko regulovať množstvo prečerpanej kvapaliny. Ich využitie pri práci s prchavými kvapalinami má pochopiteľné dôvody, vzhľadom k tomu, že elektrické čerpadlá sú z hľadiska bezpečnosti nepoužiteľné. Čerpadlá poháňané elektricky môžu byť pneumatické alebo poháňané vzduchom. Pneumaticky poháňané čerpadlá vyžadujú vzduchové kompresory a ďalšie nákladné a objemné zariadenia a preto sú využívané zriedka.

Mimo veľkých čerpadiel do sudov existujú čerpadlá určené pre menšie nádoby - 25 litrov a 4 litre. Sú častejšie známe pod pojmom čerpadlá pre kvapaliny s vysokou viskozitou, pretože tieto kvapaliny často obsahujú tuky alebo lepidlá. Väčšina chemických, ropných a potravinárskych kvapalín má nižšiu viskozitu.

  • Rotačné sudové čerpadlo so 4 lamelami s vyššou sacou schopnosťou
  • Je určené pre čerpanie ako motorovej nafty, olejov do viskozity SAE 140 tak i AdBlue

Rotačné čerpadlo SIGMA

https://bola.webovy-servis.com:21443

  • Pre priemyselné využitie
  • Rotačné sudové čerpadlo kyvné s vysokou sacou schopnosťou a odolnosťou. Je určené pre čerpanie benzínu, chladiacich kvapalín, nemrznúcej zmesi, motorovej nafty a olejov do viskozity SAE 140.