Čerpadlá pre agresívne médiá a fekálie

Kvôli zmenám v legislatíve už nie je možné napojenie objektu na nádrž a jej pravidelné vyvážanie, pokiaľ je v obci vybudovaná čistička odpadových vôd. V prípade, keď nemôže byť odvod kanalizácie riešený samospádom, sa pre napojenie existujúceho odpadového systému do obecného hodia čerpadlá pre agresívne médiá a fekálie.

Čerpadlá pre fekálie a agresívne médiá sa principiálne zhodujú s odolnými kalovými čerpadlami. Vždy sú však doplnené o integrované rezacie zariadenie, ktoré porcuje pritekajúci odpad a uľahčuje jeho priechod čerpadlom a odvod do obecnej kanalizácie. 

Čerpadlá pre splašky sa obvykle inštalujú do nádrže mimo objekt a dopĺňajú o riadiacu elektroniku. Zostavy obsahujúce tento typ čerpadiel sú jednoduchým a realizovateľným riešením v miestach, kde nie je kvôli vzdialenosti alebo výškovému rozdielu možné napojenie kanalizačného potrubia samospádom a je preto nutné využiť tlakový systém kanalizácie.

Pojmom agresívne médiá označujeme odpadové vody vrátane umývacích a čistiacich prostriedkov, bazénovú vodu, fekálie a ostatné odpadové vody. V našej ponuke nájdete nielen samotné čerpadlá pre agresívne médiá, ale aj ich príslušenstvo a riadiace systémy, ale aj kompletné prečerpávacie sety obsahujúce šachtu, čerpadlo a spínaciu skrinku.

Na prečerpávanie splaškových vôd vo vnútri objektu - napríklad pri inštalácii toalety pod výškovú hladinu kanalizácie - sa hodí prečerpávacia stanica

Ako vybrať čerpadlá pre agresívne médiá a fekálie?

Pri výbere čerpadla je nutné zohľadniť nasledovné parametre:

  • Výkon čerpadla: Jednotlivé čerpadlá v našej ponuke sa líšia výkonom, ten sa rovnako ako u iných čerpadiel vyjadruje množstvom čerpanej kvapaliny za dané časové obdobie a výtlačnou výškou. V našej ponuke nájdete sady pre priemyselné objekty, ale aj obytné domy

  • Napájanie: Čerpadlá pre agresívne médiá a fekálie sa vyrábajú s napájaním jednofázovým 230V alebo trojfázovým 400V. Najčastejšie použitie je v kombinácii s nádržkou a riadiacou jednotkou - príklad nájdete tu. 

  • Schopnosť nepretržitej prevádzky: Väčšina bežných kalových čerpadiel nie je konštruovaná pre nepretržitý beh. To však pri kvalitných čerpadlách pre odvod kanalizačnej vody zvyčajne neplatí.

  • Vybavenie rezacím zariadením: Súčasťou čerpadla je ťahové rezacie zariadenie s vnútorným britom, schopné poradiť si aj s dlhými vláknami. Pre prečerpávanie fekálií to vyžaduje norma EN 12050-1.

  • Konštrukcia čerpadla: Kvalitné čerpadlá pre agresívne médiá bývajú vybavené olejovou upchávkovou komorou, ktorá zabraňuje vniknutiu média do motora. Dôležité je tiež zohľadniť materiál čerpadla a stupeň krytia proti vonkajším vplyvom.

  • Systém riadenia čerpadla: U radu čerpadiel je nutné dovybavenie systémom riadenia a plavákovým senzorom. Ponúkame ale aj plne automatické produkty so systémom Autoadapt. V tomto prípade je senzor aj riadiaci systém súčasťou čerpadla. 

  • Objem a materiál záchytnej nádrže alebo prečerpávacej nádrže: Šachty v našej ponuke sú zvyčajne vyrobené z odolného plastu a sú štandardne osadené armatúrami a pripravené na použitie.

Ako inštalovať prečerpávaciu šachtu s čerpadlom?

Nejprv je nutné zvoliť vhodné miesto pre inštaláciu nádrže. Práve do nejase následne zvedú všetky domovné odpady. Čerpadlo umiestnené vo vnútri nádoby potom splašky odčerpá do obecnej kanalizácie. Zostava je vlastne novou náhradou septikov. V prípadoch, kedy je v obci čistička, musí byť dom napojený na obecnú kanalizáciu. Objekty už nemôžu byť napojené na septik, ktorý sa skôr vyvážal zbernými vozy.

Môžem využiť bežné kalové čerpadlo?

Stretávame sa aj s prípadmi, kedy je zostava pre agresívne médiá a fekálie nahradzovaná bežnou plastovou nádržkou a lacným kalovým čerpadlom. Hlavnou výhodou je nižšia cena, napriek tomu však riešenie pre dlhodobú spoľahlivú prevádzku neodporúčame. Bežné kalové čerpadlo nie je vybavené rezacím zariadením, preto je nutné dbať na to, čo sa dostane do odpadu. V opačnom prípade bude dochádzať k pravidelnému blokovaniu čerpadla a v extréme i jeho zničeniu.