Čerpadlá pre váš dom či záhradu

Čerpadlo je mechanický stroj, ktorý dodáva kinetickú, potenciálnu alebo tlakovú energiu tekutine, ktorá skrz neho preteká. Najbežnejšie využitie v praxi je pre prepravu vody. Čerpadiel podľa použitia existuje veľa druhov. Úplne zásadné je pri výbere správneho čerpadla ujasniť si, na aký účel ho budeme používať. Či budeme čerpať vodu úžitkovú, pitnú alebo splaškovú, aký zdroj budeme využívať, podzemný (studňa), povrchový (rieka, potok, rybník, zásobník dažďovej vody?). Čerpadlá sa líšia aj konštrukčne:

  • Odstredivé (dnes najbežnejšie)
  • Vibračné
  • Vretenové
  • Zubové

Nasledujúce informácie by Vás mali nasmerovať pri výbere čerpadla k požadovanému typu a neskôr aj výkonu čerpadla, ktoré potrebujete pre vašu aplikáciu. Dôležité je vedieť, odkiaľ a akú vodu budeme čerpať, či z vrtu, kopanej studne, ev. razenej studne. Je potrebné poznať ako hlboká je príslušná studňa, ako ďaleko je odberné miesto vody a do akej výšky budeme vodu dopravovať. Výsledná informácia je súčtom všetkých hodnôt, výškového rozdielu a tlakovej straty v potrubí. Treba mať na pamäti, že samonasávacie čerpadlá dokážu čerpať vodu z maximálnej hĺbky 8m. Ak je tento údaj vyšší je potrebné použiť ponorné čerpadlo, na ktorom možno výberom typu čerpadla riešiť široké rozsahy dopravných výšok a prietokov čerpadla. Viac informácií nájdete v záložke čerpadlá do studne. Pre výpočet čerpadla existujú vzorce, avšak pre všeobecnú predstavu možno uvažovať 4-6 m3 za hodinu s tlakom medzi 2-3 bary. Súčasným trendom je použitie čerpadiel s integrovaným frekvenčným meničom, ktorý v domovom systéme, alebo v systéme závlahy udržiava konštantný tlak, bez ohľadu na meniacu sa spotrebu vody. Táto hodnota je zisťovaná snímačom tlaku a prenášaná do riadiacej jednotky, ktorá v závislosti na ľubovoľnom nastavení spotreby reguluje príslušnú hodnotu výkonu čerpadla. Toto vybavenie a funkcie možno nájsť u renomovaných svetových výrobcov čerpadiel, ktorých produkty možno zakúpiť na našom trhu. Vyššia obstarávacia cena je mnohonásobne vykompenzovaná nižšou spotrebou elektrickej energie a dlhšou životnosťou zakúpeného produktu.

Široká ponuka čerpadiel v e-shope