Čerpadlá pre zvyšovanie a udržiavanie tlaku

Čerpadlá pre zvyšovanie a udržiavanie tlaku, tiež označované ako posilňovacie stanice, sú zariadenia zvyšujúce komfort využívania vody v miestach s kolísajúcim alebo nízkym tlakom vo vodovodnom systéme. Princíp ich fungovania je podobný domácim vodárňam, tieto systémy sú však obvykle vybavené výkonnejším čerpadlom. V našej ponuke nájdete riešenie nielen pre rodinné domy, ale aj obytné či kancelárske budovy.

Systém zvyčajne kombinuje čerpadlo, tlakovú nádobu, manometer a tlakový spínač. Vďaka senzorom, ktoré sú súčasťou sústavy posilňovacej stanice, sa systém automaticky stará o zapínanie a vypínanie čerpadla a konštantnú dodávku vody s požadovaným tlakom.

Kedy zaobstarať čerpadlo pre zvyšovanie tlaku?

V rade lokalít je nedostatočný tlak v prípojke vodovodného systému. Zjednodušene povedané v takom prípade z kohútika vyteká len veľmi malý prúd vody. Napríklad napúšťanie vane alebo umývanie rúk sa tak stáva veľmi nekomfortným. Nedostatočný tlak navyše môže spôsobiť nesprávnu funkciu a v extrémnom prípade aj poškodenie domácich spotrebičov. Riešením je práve nákup systému pre zvyšovanie a udržiavanie tlaku vody. Jeho nákupu by však malo predchádzať schválenie zo strany správcu vodovodu. V prípade jeho nesúhlasu je nutné využiť oddeľovaciu beztlakovú nádrž.

Ako funguje stanica posilňujúca tlak vody?

Princip funkcie je obdobný, ako pri domácich vodárňach. Namiesto sania vody zo studne však nasáva vodu z vodovodného systému. Čerpadlo napúšťa tlakovú nádobu a tá potom udržiava konštantný tlak v domovom rozvode.

Na rozdiel od domácich vodární sa v tomto prípade častejšie používajú pokročilejšie a efektívnejšie riadené čerpadlá s motorom vybaveným frekvenčným meničom. U veľkých objektov je navyše systém vybavený predsadenou atmosférickou nádržou, ktorá zabraňuje klesaniu tlaku vo vodovodnej sieti v prípade novej prípojky do systému. Nemusíte sa tak báť, že vaším odberom znížite tlak vody susedným objektom.

 • Perfektný tlak vody vo všetkých kohútikoch
 • Spoľahlivá prevádzka a dlhá životnosť
 • Nízka hlučnosť
 • pripravené k okamžitej inštalácii
 • nízka hlučnosť
 • ochrana proti behu nasucho

Klasické riadenie

Sústava sa skladá z čerpadla napojeného na obecný vodovod, tlakovej nádoby a tlakového alebo prietokového spínača.

Pri začatí odberu vody dôjde k poklesu tlaku, spínacia jednotka zmenu zaznamená a zapne čerpadlo. Čerpadlo beží vždy na plný výkon a tlaková nádoba vyrovnáva tlakové rázy tak, aby mal tlak vody v rozvodoch konštantnú hodnotu a zároveň sa obmedzil počet spínania čerpadla.

Keď je odber vody ukončený, beží čerpadlo do doby, než tlak v nádobe opäť dosiahne požadovanú hodnotu. V praxi sa väčšinou užíva riadenie čerpania po tretinách objemu tlakovej nádoby. Pred začatím odberu je tlaková nádoba plná zo ⅔ a čerpadlo vypnuté. Po otvorení kohútika začne prúdiť voda, čerpadlo sa ale znovu spustí až vo chvíli, keď spínacia jednotka zaznamená pokles pod ⅓ objemu. Čerpadlo beží až do chvíle, kedy znovu dôjde k načerpaniu do ⅔ objemu.

Systém s frekvenčným meničom

Ďalšou možnosťou vhodnou pre väčšie budovy je posilňovacia stanica vybavená čerpadlom s frekvenčným meničom, ktoré dokáže konštantne udržiavať predurčený tlak a vystačí s menšou tlakovou nádobou. Spolieha na integrovaný snímač tlaku na výstupe, ktorý dá pri spustení odberu pokyn čerpadlu a následne porovná tlak nameraný s tlakom nastaveným. Podľa toho potom vyšle signál frekvenčnému meniču, ktorý okamžite nastaví otáčky čerpadla pre požadovaný tlak vody.

Vďaka inteligentnému riadeniu je systém schopný bez oneskorenia reagovať aj na situácie, kedy dôjde k začatiu viac odberov naraz (napríklad okrem kohútika je zapnutá ešte sprcha), bez toho aby došlo k nepríjemnému kolísaniu prúdu vody pri otvorení alebo zatvorení ďalšieho kohútika.

Podľa čoho vyberať systém pre zvyšovanie a udržiavanie tlaku?

Pri inštalácii posilňovaní pre celý obytný dom je potrebné silné čerpadlo. Väčšinou sa používajú napríklad takéto rozmerné stanice. Pre rodinný dom stačí menšia vodáreň Grundfos Scala2 alebo Grundfos  Scala1, prípadne stanice s tlakovou nádržou.

Pre výber konkrétneho produktu je však zásadné zohľadniť tieto parametre:

 • Veľkosť tlakovej nádrže: zvyčajne sa pohybuje od 100 litrov. Správna voľba veľkosti môže zabrániť zbytočne častému spínania čerpadla.
 • Dopravná výška čerpadla,
 • Prietok čerpadla,
 • Materiál tlakovej nádoby,
 • Typ tlakovej nádoby - vaková / membránová.
Pokračujte na ponuku Čerpadiel pre zvyšovanie a udržiavanie tlaku na e-shope