Detektory plynu do domácnosti

Zemný plyn sa dnes stal bežnou súčasťou našich životov, či už na ňom varíme alebo s ním kúrime. Pri jeho nesprávnom užívaní alebo nedostatočnej údržbe spotrebičov nám ale hrozí nebezpečenstvo, ktorému je dobré predchádzať.

V domácnostiach nás najviac ohrozuje oxid uhoľnatý, ktorý nie je cítiť ani vidieť, ale je smrteľne jedovatý. Nemenej nebezpečnými sú zemný plyn a propán bután, ktoré vznikajú najčastejšie pri varení. Zlá údržba plynových spotrebičov ale aj ich technická porucha nás môže priamo ohroziť na živote. Riziká môžeme eliminovať vykonávaním pravidelných revíznych kontrol spotrebičov a rozvodov a inštalácií detektorov plynov.

Detektor plynu odhalí únik nebezpečného plynu už pri malých koncentráciách. Ak je prekročená určitá koncentrácia alebo požadovaná hodnota, detektor spustí alarm, ktorý môže byť počuteľný alebo viditeľný, v najlepšom prípade kombinovaný.

Ako najlepšie nainštalovať detektor plynov?

Detektor oxidu uhoľnatého: v domácnostiach najčastejšie využívame detektory oxidu uhoľnatého, tiež označovaného ako CO, ktoré umiestňujeme ku peciam a kotlom. Oxid uhoľnatý začne vznikať pri poruche na plynovom spotrebiči, zlom prisávaní kyslíka k spotrebiču, pri poruche na dymovode, ale aj pri zlom spaľovaní palív.

Oxid uhoľnatý sa rozpína rovnomerne po priestore, preto sa detektor umiestňuje 1,5 m nad podlahu alebo do výšky očí a súčasne do blízkosti pecí a kotlov.

Detektor horľavých plynov: tento detektor sa používa na stráženie plynových spotrebičov a uskladnených plynových bômb.

Detektor metánu čiže zemného plynu sa umiestňuje na stenu cca 10 cm pod strop, pretože metán je ľahší ako vzduch tzn. že stúpa.

Naopak propán-bután je ťažší ako vzduch, teda klesá. Z tohto dôvodu je nutné detektor umiestniť cca 15 cm nad podlahu.

Niektoré detektory sú schopné odhaliť viac plynov naraz. Jedná sa najmä o detektory horľavých plynov. Pre zaistenie bezpečnosti v domácnosti najčastejšie inštalujte 2-3 detektory: detektor oxidu uhoľnatého, detektor dymu (stráži vznik požiaru) a detektor zemného plynu či propán-butánu.

Z našej ponuky by vo vašej domácnosti nemali chýbať tieto detektory:

Detektor oxidu uhoľnatého Honeywell XC 70

Detektor XC 70 je vhodný na bežné použitie v domácnostiach. Nespornou výhodou je životnosť batérie 7 rokov a krytia IP 44, vďaka ktorému môžeme detektor umiestniť aj v kúpeľni.

Detektor oxidu uhoľnatého Honeywell XC100-CS

Detektor XC100-SK má od výrobcu predĺženú životnosť batérie na 10 rokov a zvýraznené poplašné hlásenia.

Detektor oxidu uhoľnatého Honeywell XC100D-CS

Detektor XC100D-SK má rovnako ako detektor XC100-SK predĺženú životnosť batérie na 10 rokov a zvýraznené poplašné hlásenia. Multifunkčný displej zobrazuje informácie o úrovni koncentrácie jedovatého CO.

Detektory XC70, XC100-CS a XC100D-SK spoločnosť Honeywell plánuje implementovať do platformy Lyric, kedy bude možné sledovať namerané hodnoty v aplikácii priamo na vašom mobilnom telefóne, pri prekročení vám príde oznámenie s varovnú správou.

Viac o výrobkoch z platformy Honeywell Lyric

Široká ponuka detektorov plynu do domácností v e-shope