Detektory plynu do priemyslu

Detekcia nebezpečných plynov na pracoviskách sa dnes stala neoddeliteľnou súčasťou zaistenia bezpečnosti práce a prevádzky. Detekcia plynov slúži na včasné varovanie pred vznikom nebezpečnej zmesi toxického alebo výbušného plynu so vzduchom. Chráni tak ľudské životy a majetok.

Detektory plynov sa vyrábajú v dvoch variantoch prevedenia a to prenosné alebo pevne umiestnené (stacionárne detektory). Aký typ zvoliť závisí od viacerých faktorov, najmä od toho, ako je oblasť prístupná, či je nebezpečenstvo trvalé či prechodné a ako často je potrebné koncentráciu merať.

Najbežnejšie používané detektory a ich inštalácia:

Detektor oxidu uhoľnatého (CO): Oxid uhoľnatý má veľmi podobnú hustotu ako vzduch, má teda tendenciu sa rovnomerne rozptýliť po miestnosti. Detektory by preto mali byť umiestnené vo výške tváre človeka. Dýchacia zóna sa určuje obvykle vo výške 1,5 m nad podlahou.

Typické aplikácie detektora oxidu uhoľnatého sú podzemné parkovisko, kotolne, továrne a spaľovne.

Detektor oxidu uhličitého (CO2): Oxid uhličitý je primárny ukazovateľ kvality vnútorného ovzdušia. Meraním CO2 spoločne s relatívnou vlhkosťou a teplotou možno stanoviť úroveň kvality vzduchu v priestoroch. Kvalita vzduchu sa posudzuje hlavne vo verejných objektoch ako sú školy, kancelárie, nemocnice alebo divadla a hotely. Pri vysokých koncentráciách CO2 môže dôjsť k dezorientácii človeka, bolestiam hlavy, potom k strate vedomia a v extrémnych prípadoch k úmrtiu. Inštalácia detektora zabráni vyčerpaniu kyslíka v uzavretých priestoroch. CO2 je ťažší ako vzduch a klesá k zemi. Avšak pri meraní kvality vzduchu nás zaujíma koncentrácia CO2 v dýchacej zóne - teda vo výške 1,5 m nad podlahou. 

Detektor metánu (CH4): inštaluje sa do uzavretých priestorov, kde je riziko nahromadenia plynu a následného výbuchu. Metán je ľahší ako vzduch a teda stúpa, detektor je potrebné umiestniť cca 10 cm pod strop a do blízkosti zdroja úniku. Najbežnejšie využitie detektorov metánu je v kotolniach, kuchyniach s plynovými sporákmi alebo spaľovniach.

Pre lepšiu kontrolu možno detektory tiež zakúpiť so vstavaným LCD displejom, ktorý ukazuje aktuálnu nameranú hodnotu. V prípade nebezpečenstva sa displej rozbliká.

Kompletnú ponuku detektorov s LDC displejom nájdete tu.

Široká ponuka detektorov plynu do priemyslu v e-shope