Domové filtre

Domové filtre na vodu

Upchaté vodovodné batérie, ale aj rýchlejšie opotrebenie spotrebičov a vodovodných ventilov. Nečistoty vo vode môžu mať celý rad vplyvov a pritom veľmi jednoduché riešenie - inštalácia vodného filtra. Prinášame odpovede na najčastejšie otázky práve o vodných filtroch.

Filtre sú pripravené pre mechanické pevné nečistoty. Väčšinou sa jedná o úlomky hrdze, špony, piesok či napríklad konopné vlákna. To všetko môže mať vplyv na vodovodné potrubie, ale aj zničiť drahé zariadenia a ventily. Hlavná vodovodná sieť často nie je v optimálnom stave, na niektorých miestach je v krajine aj desiatky rokov. Môže sa stať, že na vodovode dôjde k havárii a potom sa do potrubia dostanú nečistoty. Úlohou filtrov je vyčistenie vody nielen po prípadnej havárii.

U filtrov Honeywell existuje niekoľko skupín delenia. Tou prvou sú jednoduché filtre bez spätného preplachu napríklad radu FF06, a FK06 s integrovaným redukčným ventilom. Kvalitnejšieho preplachu a až šesťnásobnej životnosti sitka je dosiahnuté u filtrov so spätným preplachom. Vrcholom ponuky sú filtre s technológiou double spin Honeywell F76. Filtre sa delia tiež podľa použitej nádržky. Do 40 ° C s využívajú tie s priehľadnou nádržkou, ponúkame však aj variant pre vyššie teploty (až 80 ° C), prírubové vyhotovenie alebo prevedenie s integrovaným redukčným ventilom.

Filtre bez spätného preplachu

Preplach sa ovláda guľovým ventilom, umiestneným v spodnej časti nádrže. Ak je filter znečistený, otočíte ním dolu, otvorte ho a voda, ktorá by inak išla do domu, zmení smer, a začne tiecť do kanalizácie.

Filtre so spätným preplachom

Filtre so spätným preplachom F74 i F76 sú vybavené špeciálnou filtračnou kazetou. Po otočení guľového ventilu sa celá vložka posunie smerom dole a voda, ktorá štandardne preteká cez vonkajšiu stranu sitka do spotrebiča, sa prevedie doprostred a vyčistí tak sitko zvnútra.

Pri modeli s technológiou double spin je uprostred umiestnený špeciálny valček. Ten má po stranách otvory fungujúci ako trysky. Tlakom vody sa roztočí a začne sa pohybovať hore a dole. Tryskami vyčistí nerezové sitko zvnútra a odstráni nečistoty usadené na očkách sitka. Dochádza tak k oveľa presnejšiemu čistenie, než u filtrov s jednoduchým preplachom.

Filtre nájdu uplatnenie nielen v priemyselných závodoch, ale aj v bytových či rodinných domoch. Ich použitie odporúčame v miestach s častými haváriami hlavnej siete. Filtre sú vhodné aj v staršej zástavbe, kde sú použité oceľo-liatinové alebo kameninové rúry. Pri novostavbách sa ich inštalácia stáva štandardom.

Dodávame sitká o jemnostiach od 20 do 500 mikrónov. Najpoužívanejšie, ktoré zároveň odporúčame pre väčšinu aplikácií, sú tie o jemnosti 100 - 200 mikrónov. Číslo pritom udáva veľkosť očka sitka - čím menšie, tým hustejšie. Pokiaľ nejde o laboratória či iné špeciálne prevádzky, je vhodný filter s hustotou 200 mikrónov. Pri použití hustejšieho sitka je potrebné počítať s násobne rýchlejším zanášaním.
U väčších prírubových filtrov, či u viac znečistenej vody, sa využívajú aj sitká o hodnotách 300 i 500 mikrónov.

Nie samostatne. Napríklad pre prečerpávanie vody z rybníka je nutné predsunúť pred filtre pieskovú filtráciu. Tá zbaví vodu hrubších nečistôt a rias, ktoré by inak filter rýchlo upchali a mohli spôsobiť nezvratné upchatie sitka.

Je to veľmi individuálne - priamo záleží na kvalite vody. Pri kvalitných rozvodoch odporúčame kontrolu najmenej raz za mesiac. Môžu však nastať aj situácie, kedy je nutné sitko čistiť násobne častejšie. U vyšších radov typu Honeywell F74 nájdete otočné koliesko, na ktorom nastavíte dobu posledného preplachu.
Obdobné je to s intervalmi výmeny sitka, ktoré sa odvíjajú od kvality vody a hlavne početnosti jeho čistenia. Ak nedochádza k pravidelnému preplachu, môže dôjsť k utesneniu nečistôt, po ktorom bude potrebné sitko vymeniť.

Pri menších filtroch stačí pre vypustenie znečistenej vody umiestniť pod filter vedierko. U väčších filtrov, alebo v miestach, kde je vyšší tlak siete, odporúčame napojenie na kanalizáciu.

Odporúčame nechať vodu pretekať minimálne po dobu pätnástich sekúnd. Je dôležité túto dobu dodržať, v opačnom prípade hrozí nedostatočný preplach filtra, či dokonca poškodenie preplachovacieho ventilu.

Áno, pre niektoré filtre existuje jednotka automatického preplachu, ktorá v stanovených intervaloch spustí čistenie. Je možné nastaviť interval čistenia od jednej hodiny do troch mesiacov. Jednotka sa umiestňuje priamo na kompatibilné filtre. Možno ju teda doplniť aj dodatočne. Jednotka, ktorá je vlastne programovateľným servomotorom, sa dodáva s adaptérom do zásuvky. V prípade výpadku elektriny v sieti je však prevádzka zálohovaná tužkovými batériami.

Sitká sú veľmi jemné, pre domové aplikácie odporúčame tie s veľkosťou 100 až 200 mikrónov. Ak sa takto jemné sitko pokúsite drhnúť kefkou, je veľmi pravdepodobné, že dôjde k jeho poškodeniu.
Aj z toho dôvodu je vhodná inštalácia automatickej jednotky, ktorá pravidelne filter vyčistí. Nestane sa tak, že si na filter majiteľ spomenie až pri viditeľnom poklese tlaku, keď už často býva na čistenie sitka neskoro.

Nie, odstraňuje iba hrubé mechanické nečistoty. Nezbavuje tak vodu chemických prímesí, nemení tvrdosť ani nezachytáva železo. Na to sú určené iné druhy filtrácie. Honeywell však ponúka špeciálne úpravne, ktoré princípom na báze iónov dokážu vodu zmäkčiť. Dodáva sa tam soľ, ktorá pomáha za pomoci elektrolýzy odstrániť ióny vápnika.

Dodávateľ vody by mal mať pri vodovodnej prípojke vlastný uzatvárateľný ventil a zaplombovaný vodomer. Všetko za ním už patrí vlastníkovi nehnuteľnosti. Väčšinou nasleduje ďalší ventil inštalovaný z dôvodu prípadnej výmeny vodomeru. Ďalej odporúčame použitie spätného ventilu, redukčného ventilu. Často však môže byť dĺžka vodovodnej prípojky limitujúcim faktorom. V prípade, že by dĺžka armatúr presiahla vymedzený priestor, je ideálnym riešením filter kombinovaný s redukčným ventilom. Aby sa zabránilo jeho znečisteniu, mal by byť redukčný ventil v sústave umiestnený až za samotným filtrom. miska filtra musí smerovať vždy smerom dolu. U vyšších radov filtrov Honeywell F74 to však nemusí znamenať vodorovnú inštaláciu - možno ich namontovať vodorovne aj zvisle a jímku pootočiť.

Redukčným ventilom alebo filtrom, ktorý ním je vybavený možno ľahko nastaviť požadovaný tlak. Takto možno redukovať spotrebu vody, ale aj ochrániť domácnosť pred kolísaním tlaku. Ak domácnosť nie je vybavená redukčným ventilom, môže dôjsť k výrazným stratám vody v prípade náhlych nárastov. Typicky vykurovacie kotly sú vybavené poisťovacím ventilom. Pri nepodchytenom náraste tlaku vo vodovodnej sieti je častou chybou, že dôjde k prepúšťaniu týmto ventilom. Na masívnu stratu vody väčšinou upozorní až násobne vyššia platba za pitnú vodu.

Pokračujte na širokú ponuku filtrov na vodu v e-shope