Elektromagnetické ventily - poruchy a ich riešenia

Problém: ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL SA NEOTVÁRA

Pravdepodobná príčina

Náprava

Na cievke nie je napätie

Skontrolujte, či je ventil bez prúdu otvorený alebo zatvorený (NO alebo NC):
1. Použite magnetický detektor
2. Zdvihnite mierne cievku a zistite, či kladie odpor - cievka sa nesmie odmontovať pod napätím, inak by sa mohla spáliť.
Skontrolujte kontakty relé. Skontrolujte pripojenie vodičov. Skontrolujte poistky.

Nesprávne napätie/frekvencia

Skontrolujte, či elektrické požiadavky na cievku sú rovnaké ako inštalačné prívodné napájanie. Zmerajte napätie na cievke.
Povolené odchýlky napätia:
+/- 10 % u duálnej frekvencie;

aplikácie s jednosmerným prúdom a NO + 10% / - 15% u striedavého prúdu, jednofrekvenčné napätia. Ak je to potrebné, nahraďte cievku správnou verziou.

Príliš vysoký diferenčný tlak

Skontrolujte údaje o cievke. Ak je to potrebné, nahraďte cievku správnou verziou. Znížte diferenčný tlak, napríklad znížením vstupného tlaku.

Príliš nízky diferenčný tlak

Skontrolujte údaje o cievke, vrátane diferenčného tlaku. Ak je to potrebné, nahraďte cievku správnou verziou.

Poškodená alebo ohnutá armatúrna rúrka

Vymeňte ventil.

Nečistoty na membráne

Očistite membránu. Ak je to nutné, vymeňte chybné komponenty.

Nečistoty v sedle ventilu, v armatúre alebo v armatúrnej rúrke

Očistite ventil. Ak je to nutné, vymeňte chybné komponenty.

Korózia

Vymeňte vadné komponenty.

Chýbajúce komponenty po demontáži ventilu

Dodajte chýbajúce komponenty.

Problém: ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL SA OTVÁRA ČIASTOČNE

Pravdepodobná príčina

Náprava

Príliš nízky diferenčný tlak

Skontrolujte údaje o cievke, vrátane diferenčného tlaku. Ak je to potrebné, nahraďte cievku správnou verziou.

Poškodená alebo ohnutá armatúrna rúrka

Vymeňte ventil.

Nečistoty na membráne

Očistite membránu. Ak je to nutné, vymeňte chybné komponenty.

Nečistoty v sedle ventilu, v armatúre alebo v armatúrnej rúrke

Očistite ventil. Ak je to nutné, vymeňte chybné komponenty.

Korózia

Vymeňte vadné komponenty.

Chýbajúce komponenty po demontáži ventilu

Dodajte chýbajúce komponenty.

Problém: ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL JE HLUČNÝ

Pravdepodobná príčina

Náprava

Hučanie

Hučanie spôsobené frekvenciou striedavého prúdu. Môže byť odstránené výmenou za cievku s usmerňovačom

Hydraulické rázy pri otváraní ventilu / Hydraulické rázy pri zatváraní ventilu

Hydraulický ráz je typickým výsledkem vysokej rychlosti kapaliny. 
Tento problém má niekoľko riešení:
1. Zníženie tlaku pomocou inštalácie redukčného ventilu pred elektromagnetickým ventilom. Ak je to možné, rozšírte priemer potrubia.
2. Obmedzenie hydraulického rázu pomocou inštalácie pružnej hadice alebo pružného nárazníka pred elektromagnetický ventil

Diferenčný tlak je príliš vysoký / pulzovanie v tlakovom potrubí

Skontrolujte údaje o ventile, vr. diferenčného tlaku. Skontrolujte tlak a prietok kvapaliny. Nahraďte ventil vhodnejším typom ventilu. Skontrolujte ostatné súčasti inštalácie.

Problém: ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL SA NEZATVÁRA, RESPEKTÍVE ZATVÁRA LEN ČIASTOČNE

Pravdepodobná príčina

Náprava

Na cievke ostáva napätie

Najprv mierne zdvihnite cievku a zistite, či kladie odpor. Poznámka: Cievka sa nesmie odmontovať pod napätím, inak by sa mohla spáliť. Skontrolujte zapojenia vodičov podľa schémy zapojenia. Skontrolujte kontakty relé. Skontrolujte pripojenie vodičov.

Nečistoty v pilotnom otvore / vyrovnávacej tryske

Vyčistite otvor ihlou alebo podobným predmetom (max. priemer 0,5 mm). Prefúknite otvor stlačeným vzduchom. Ak je to nutné, vymeňte chybné komponenty.

Ručnú otváraciu jednotku nemožno po použití naskrutkovať späť

Skontrolujte pozíciu otváracej jednotky a upravte ju podľa potreby.

Pulzácia v tlakovom potrubí. Diferenčný tlak je príliš vysoký v otvorenej pozícii. Tlak na výstupnej strane je periodicky vyšší ako tlak na vstupnej strane.

Skontrolujte údaje o ventile. Skontrolujte tlak a prietok kvapaliny. Nahraďte ventil vhodnejším typom ventilu. Skontrolujte ostatné súčasti inštalácie.

Poškodená alebo ohnutá armatúrna rúrka.

Vymeňte ventil.

Chybná miska pružiny ventilu, membrána alebo sedlo ventilu.

Skontrolujte tlak a prietok kvapaliny. Vymeňte chybné komponenty.

Membrána v obrátenej polohe

Skontrolujte správnu inštaláciu ventilu.

Nečistoty v sedle ventilu alebo  v armatúrnej rúrke

Očistite ventil. Ak je to nutné, vymeňte chybné komponenty.

Korózia v pilotnom / hlavnom otvore

Vymeňte chybné komponenty.

Ventil namontovaný nesprávnym spôsobom

Skontrolujte smer toku kvapaliny a uistite sa, že šípka smeruje rovnakým smerom.

Chýbajúce komponenty po demontáži ventilu

Dodajte chýbajúce komponenty

Problém: SPÁLENÁ CIEVKA – BEZ NAPÄTIA PRI PRIVEDENOM NAPÄTÍ

Pravdepodobná príčina

Náprava

Nesprávne napätie / frekvencia

Skontrolujte údaje o cievke. Pokiaľ to je nutné, nahraďte cievku správnym typom. Skontrolujte zapojenia vodičov podľa schémy zapojenia. Skontrolujte maximálne odchýlky napätia.
Povolené odchýlky napätia: +/- 10% u duálnej frekvencie, aplikácie s jednosmerným prúdom + 10% alebo - 15% u striedavého prúdu, jednofrekvenčné napätia

Cievka skratovaná (v cievke môže byť vlhkosť)

Skontrolujte ostatné súčasti inštalácie kvôli možnému skratu. Skontrolujte pripojenie vodičov k cievke. Po nájdení chyby cievku vymeňte. Zvážte, či by nebolo vhodné namontovať nacvakávaciu cievku s ďalším tesniacim O-krúžkom (len pre vysokovýkonný rad Ventia).

Zdĺhavý prietok armatúrou
1) Poškodená alebo ohnutá armatúrna rúrka
2) Poškodená armatúra
3) Nečistoty v armatúrnej rúrke

Vymeňte chybné komponenty. Odstráňte nečistoty.

Príliš vysoká teplota média

Skontrolujte údaje o ventile a cievke, či zodpovedajú parametrom inštalácie. Nahraďte vhodným typom cievky alebo ventilu.

Príliš vysoká teplota prostredia

Ak je to možné, presuňte ventil do chladnejšieho prostredia. Skontrolujte údaje o ventile a cievke, či zodpovedajú parametrom inštalácie. Zlepšite ventiláciu v okolí ventilu a cievky.

Široká ponuka elektromagnetických ventilov v e-shope