Evohome Upgrade - novinky systému

Regulačný systém Honeywell Evohome prišiel v poslednej dobe s rozširujúcimi novinkami, ktoré pridávajú nové funkcie do existujúceho systému Centrálnych riadiacich jednotiek Evohome. Od septembra je tak možné nájsť vo svojich jednotkách napríklad režim vykurovania/chladenia, vylepšené ovládanie tepelného čerpadla alebo nové rýchle voľby. Okrem toho sú Centrálne jednotky teraz obohatené o novú spínaciu jednotku, lepšie adaptovanú na reguláciu tepelných čerpadiel.

Všetky aktualizácie sa na Centrálne jednotky automaticky nahrajú priamo z cloudu, takže nie je potrebná žiadna intervencia tretej strany. Stačí len skontrolovať, či je jednotka pripojená na wifi, sama sa potom postará o zvyšok. Novo zakúpené Centrálne jednotky v sebe už všetky aktualizácie majú nahrané z výroby.

Rozšírenie rýchlych volieb

Doterajšia rýchla voľba EKO sa najnovšie mení na EKO/KOMFORT. Rozšírená funkcia so sebou nesie možnosť nielen znížiť teplotu až o 3 stupne vo všetkých miestnostiach, ako tomu bolo doteraz, ale po novom ide teplota tiež o tri stupne vo všetkých miestnostiach zvýšiť. Obvykle sa táto funkcia používa pre krátke časové rozmedzie. Nastaviť dobu si však môžete stále sami. Buď ju sami zrušíte manuálne po nejakej dobe, alebo ju nastavíte na určitý čas, po ktorom sa funkcia automaticky opäť vypne. O koľko stupňov chcete, aby EKO/KOMFORT menil teplotu miestností si môžete nastaviť v Nastavení rýchlych volieb.

Vnímanie vonkajšej teploty

Centrálna jednotka najnovšie berie do úvahy vonkajšiu teplotu, ktorú prijíma zo servera AccuWeather. Zistené dáta využíva na efektívnejšie vykurovanie miestností, kedy porovnáva vonkajšiu a vnútornú teplotu. Na výber je medzi funkciami do teplého alebo do chladného počasia. Funkcia Teplé počasie redukuje spínanie tepelného zdroja v obdobiach, kedy už nie je potrebné toľko kúriť, čím znižuje spotrebu energií. Táto funkcia je vhodná predovšetkým v prechodných obdobiach, keď sama uzná za vhodné, keď je už dostatočne teplo, aby nebolo potrebné vykurovať domov. Pokiaľ sa vonkajšia teplota blíži požadovanej teplote v miestnosti, nebude táto miestnosť už vykurovaná. Rozhodnutie akých miestností sa táto funkcia bude týkať je čisto na užívateľovi.

Funkcia Zimný faktor je zase vhodná do chladnejších období a do miestností, ktoré sa pocitovo javia ako chladnejšie (väčší prievan, veľké okná a pod.). Táto funkcia mierne navýši požadovanú teplotu v týchto miestnostiach v závislosti na vonkajšej teplote, aby nebol narušený teplotný komfort obyvateľov. Táto funkcia sa opäť bude týkať len tých miestností, ktoré sa zvolia. Rozsah navýšenia teplôt sa pohybuje od 0,5 do 3 °C. K zvolenému stupňu zvýšenia teploty je však nutné aj nastaviť, o koľko má klesnúť teplota vonku pod požadovanú teplotu miestnosti, aby sa funkcia spustila.

Vonkajšia teplota je zobrazovaná v ľavom hornom rohu obrazovky. Centrálna jednotka si ju sťahuje zo servera podľa nastaveného PSČ pri zakladaní lokácie v účte od Honeywell Home. Pokiaľ nie je jednotka pripojená na Wifi, nemôže si sťahovať potrebný dáta a obe funkcie nebudú dostupné a nebudú ani zobrazené v ponuke Smart funkcií.

Podľa charakteru miestnosti

Pokiaľ je systém Evohome hlavným regulátorom vykurovania v domácnosti a ovláda centrálny zdroj tepla, je najnovšie k dispozícii funkcia Pokročilého stupňovania výkonu. Tá berie do úvahy charakter jednotlivých miestností a na ich základe vykonáva korekcie v dodávke tepla. Funkcia je založená na algoritme, ktorý skúma požiadavky každého typu miestnosti na dodávky tepla a spúšťa zdroj tepla na základe týchto údajov. Vykurovanie je tak ešte efektívnejšie. Pre horšie izolované a staršie domy sa oplatí zvoliť Štandardnú kompenzáciu, v prípade nového a dobre izolovaného domu stačí vybrať Čiastočnú kompenzáciu.

Ovládanie tepelného čerpadla

V inštalačnom menu v zložke Systémové prvky bola najnovšie pridaná možnosť Tepelné čerpadlo pre ovládanie centrálneho zdroja tepla. Aby bolo možné tepelné čerpadlo riadiť je však nutné napárovať novú spínaciu jednotku BDR91T, ktorá je teraz dodávaná s novými Centrálnymi jednotkami. Nová funkcia má za úlohu ochrániť tepelné čerpadlo pred častým spínaním, ktorým by mohlo dôjsť k jeho opotrebovaniu. Funkcia určuje po akej dobe môže byť čerpadlo opäť spustené. Kým nastavená doba neuplynie, čerpadlo sa nespustí.

Režim vykurovania/chladenia

Centrálna jednotka môže riadiť jednotlivé miestnosti alebo rovno centrálny tepelný zdroj v režimoch Vykurovanie, Chladenie alebo Vykurovanie/Chladenie. Jednotlivé režimy môžu byť prepínané priamo na jednotke ručne, alebo bude jednotka preberať informácie o aktuálnom režime od zdroja tepla. Pri zvolení režimu chladenia sa potom pri všetkých miestnostiach objaví symbol vločky, program vykurovania sa prepne na teploty pre chladenie a spustí sa chladiace zariadenie. Teploty pre chladenie a ich časový rozvrh ide upravovať len pokiaľ sa jednotka nachádza v režime Chladenia. Analogicky to isté platí pre vykurovací rozvrh. 

Priorita ohrevu vody

Bude mať väčšiu prioritu ohrev teplej vody v zásobníku, alebo vykurovanie domácnosti? V Centrálnej jednotke je možné nastaviť, či sa najskôr ohreje zásobník teplej vody a až potom sa začnú vykurovať miesnosti, alebo bude prebiehať oboje zároveň. Voľbou priorít sa môže skrátiť doba ohrevu zásobníka teplej vody a zabrániť tak jeho možnému prekurovaniu. Túto funkciu je možné využiť len v prípade, že systém Evohome ovláda samostatne ako ventil vykurovania tak aj ventil TV.

Všetky nové funkcie a možnosti sú už teraz zanesené v aktualizovanom návode k Centrálnej jednotke, ktorý si môžete stiahnuť tu.

Pokiaľ ešte nemáte svoj systém Evohome, môžete si o ňom viac prečítať v našom článku Aké Evohome produkty potrebujem?, alebo si rovno vybrať z našich výhodných sád tu najvhodnejšiu pre vašu domácnosť.