Fakty a mýty o reverznej osmóze

Telo človeka sa skladá zo 60% z vody. Nie je preto divu, že kvalita pitnej vody je pre naše zdravie veľmi dôležitá. Na trhu existuje nespočetné množstvo systémov filtrácie a úpravy vody, z ktorých niektoré sú ale prinajmenšom kontroverzné. Takým je aj tzv. reverzná osmóza, známa tiež ako nanofiltrácia alebo membránová filtrácia. Zistite, na aké účely sa tieto filtre používajú, prečo takto vyrobená voda rozhodne nie je pitná a tiež, aké sú správne metódy úpravy pitnej vody.

Ako funguje reverzná osmóza

Reverzná osmóza, ako napovedá názov tohto zariadenia, je vodovodný filter, ktorý pracuje na princípe obrátenia fyzikálneho javu osmózy. Tieto filtre majú extrémne jemnú membránu, pričom veľkosť pórov je iba 0,0001 mikrónov, teda menšia ako milióntina milimetra. Taká membrána prepustí iba molekuly vody, všetky ostatné látky sú membránou zachytené.

A ako teda prebieha reverzná osmóza? Počas bežnej osmózy by demineralizovaná voda (teda čisté H2O) mala tendenciu presúvať sa cez membránu do bežnej vody, teda do vody s vyššou koncentráciou látok. Systém reverznej osmózy ale vyvíja na vodu s rozpustenými látkami tlak, takže voda prúdi opačným smerom. K membráne teda pod tlakom tečie bežná voda s obsahom širokého spektra látok, za membránou je už iba H2O bez akýchkoľvek prímesí.

Prečo je filtrácia pitnej vody pomocou reverznej osmózy preukázateľne zdraviu škodlivá

Predajcovia reverznej osmózy často ponúkajú tieto prístroje aj do domácností, ktorým sľubujú „absolútne čistú vodu“ alebo „univerzálny filter, ktorý vyrieši všetky problémy“. Áno, reverzná osmóza skutočne odstráni z vody úplne všetky látky, čo môže laikom znieť skvele. Lenže pitná voda neobsahuje iba škodliviny, ale aj množstvo minerálov, ktoré sú pre človeka životne dôležité. Pitie vody ochudobnenej o tieto látky je preto preukázateľným zdravotným rizikom a v žiadnom prípade sa neodporúča - voda vyrobená reverznou osmózou nie je pitná, dokonca nespĺňa zákonom stanovené limity pre minimálny obsah niektorých látok v pitnej vode, ako dokazuje stanovisko Štátneho zdravotného ústavu a ďalších odborníkov.

Počas varenia v takto upravenej vode sa navyše z potravín „vyvarí“ mnohonásobne viac minerálov, čím sa denný príjem týchto látok ešte znižuje. Voda z reverznej osmózy tak nie je vhodná ani na prípravu pokrmov.

Niektoré prístroje fungujúce na báze reverznej osmózy majú aj doplnkovú funkciu „remineralizácie“ osmotickej vody, avšak doplnenie minerálov týmto spôsobom je skôr symbolické a nemôže nahradiť pitie bežnej vody.

Konzumácia vody z reverznej osmózy spôsobuje množstvo veľmi závažných zdravotných problémov. Táto voda nie je pitná.      

Čo spôsobuje konzumácia vody z reverznej osmózy

Demineralizovaná voda je vlastne destilovaná voda, teda čisté H2O. Pri jej dlhodobom pití organizmus človeka trpí nedostatkom vápnika, horčíka, sodíka a ďalších látok, čo sa negatívne prejavuje v mnohonásobne zvýšenom riziku kardiovaskulárnych ochorení a niektorých druhov nádorových ochorení.

Voda z reverznej osmózy navyše poškodzuje črevnú výstelku a odvápňuje kosti, narúša metabolizmus človeka a vedie k zvýšenému riziku toxického pôsobenia ťažkých kovov. Extrémne riziko táto voda predstavuje pre tehotné ženy, u ktorých môže závažne poškodiť plod a spôsobiť neurodegeneratívne poruchy a ďalšie tehotenské problémy.

Ako správne filtrovať a upravovať pitnú vodu v domácnosti

Pokiaľ máte pochybnosti o kvalite vašej vody, v prvom rade si nechajte vypracovať profesionálny rozbor. Iba ten vám povie celú pravdu o tom, aké škodliviny vaša voda obsahuje. S výsledkami rozboru sa potom obráťte na odborníka, ktorý vám navrhne vhodné riešenie filtrácie a úpravy vody. Nikdy sa nespoliehajte na predajcov, ktorí vám ponúknu riešenie bez toho, aby poznali rozbor vody. Žiadne univerzálne riešenie totiž neexistuje a domáca filtrácia pitnej vody sa vždy musí navrhnúť na mieru.

Všeobecne možno škodliviny vo vode rozdeliť do 3 kategórií:

  1. Mechanické nečistoty, jako sú napríklad piesok, úlomky hrdze a iné čiastočky. Tieto nečistoty nepredstavujú riziko pre vaše zdravie, ale zanášajú potrubie a spotrebiče. Je vhodné ich preto odstrániť vodným filtrom so sitkom. Filtre mechanických nečistôt sú neoddeliteľnou súčasťou domácich vodární, pokiaľ čerpáte vodu z vlastných zdrojov.

  2. Rozpustené chemické a organické látky, napríklad chlór a iné dezinfekcie, ale aj hnojivá, chemikálie z priemyslu a dopravy, zvyšky liečiv, ťažké kovy a pod. V prípade takého znečistenia je naozaj nutné zamerať sa na úpravňu vody, ktorá si poradí s konkrétnym druhom nečistôt. Najčastejšie (ale nie vždy) sa používa filter s aktívnym uhlím, ktorý z vody odstráni okrem dezinfekcií aj väčšinu rozpustených látok, zápach a zákal. Na rozdiel od reverznej osmózy ale aktívne uhlie nezachytáva minerály, voda je tak krištáľovo čistá a má ideálny pomer všetkých životne dôležitých prvkov.

  3. Biologické znečistenie v podobe baktérií, vírusov a mikroorganizmov predstavuje pre človeka zdravotné riziko a bežne sa nachádza vo vode z vlastných zdrojov. V prípade vody z vodární je riziko kontaminácie minimálne, ale nie úplne vylúčené. Riešením je dezinfekcia vody. Pokiaľ nechcete kvalitu vody zhoršovať chemickou dezinfekciou, môžete zvoliť oveľa zdravšiu a ekologickejšiu dezinfekciu pomocou špeciálnych UV lámp.

Spôsob filtrácie a úpravy vody vám musí navrhnúť odborník na základe nezávislého rozboru vody z akreditovaného laboratória. 

Kedy je možné využiť reverznú osmózu

Záverom je nutné povedať, že reverzná osmóza má svoje praktické využitie, ale nie v domácnostiach. Pôvodne bol tento systém vyvinutý na odsoľovanie morskej vody v oblastiach s nedostatkom zdrojov sladkej vody. Na tieto účely je reverzná osmóza používaná dodnes.

Voda filtrovaná reverznou osmózou sa tiež používa v priemysle ako technická voda alebo ako laboratórna voda v chemických laboratóriách a pri výrobe liečiv. Ďalej je možné túto vodu použiť napríklad do automobilových chladičov a niektorých spotrebičov, napríklad do zvlhčovačov vzduchu a do parných žehličiek, kde zabraňuje vzniku vodného kameňa. Reverzná osmóza sa niekedy používa aj v akvaristike a pri čistení odpadových vôd z priemyslu.

Voda vyrobená tzv. reverznou osmózou má vlastnosti destilovanej vody a nie je pitná. Využitie ale nájde v niektorých priemyselných odvetviach. Na zlepšenie kvality vody v domácnosti využite iba filtre a úpravne vody, ktoré vám navrhne odborník na základe nezávislého rozboru pitnej vody.