Filter na vstupe, kohútikový filter alebo filtračná kanvica?

Pri výbere vhodného domáceho filtra na vodu musíte vziať do úvahy hneď niekoľko dôležitých faktorov. Každá filtrácia musí byť navrhnutá individuálne na mieru klientovi, a to nielen na základe rozboru vody, ale aj požadovaného objemu či účelu využitia filtrovanej vody.

Základné otázky pred výberom domáceho filtra na vodu

Pred tým, než začnete oslovovať predajcu vodovodných filtrov, mali by ste si predovšetkým urobiť profesionálny rozbor vody v akreditovanom laboratóriu a zodpovedať si niekoľko dôležitých otázok:

  1. Aké druhy znečistenia preukázal rozbor vody?

  2. Je voda zakalená, zafarbená, má zlú chuť alebo páchne?

  3. Je zdrojom pitnej vody vodovodný rad, vlastná studňa alebo vrt?

  4. Aký je požadovaný objem filtrovanej vody?

  5. Aký je účel využitia vody?

Pre výber správného filtra na vodu sú samozrejme najdôležitejšie prvé dva body. Na základe rozboru vody, prípadne s ohľadom na zlú chuť či zákal, odborník určí, aké druhy nečistôt je potrebné z vody odstrániť, a teda aké metódy filtrácie treba použiť. Môže sa jednať o filter mechanických nečistôt, rôzne úpravne vody, dezinfekciu vody alebo ich kombináciu. Určením vhodných druhov filtrácie a úpravy vody zaistíte optimálne zloženie vody.

Nemenej dôležité je ale zohľadniť aj zdroj pitnej vody, objem a účel jej využitia. Podľa toho sa totiž určí, či je nutné inštalovať do objektu komplexnú filtráciu na vstupe, alebo naopak postačia oveľa jednoduchšie a lacnejšie kohútikové filtre, či dokonca obyčajná filtračná kanvica.

Filtrácia vody na vstupe

Filter na vstupe je veľkoobjemová sústava filtrov, ktorá je umiestnená na hlavnom prívode vody do domu. To znamená, že sa cez ňu filtruje všetka voda, ktorá je v danom objekte používaná.

Ide o pomerne zložité zariadenie a je potrebné počítať s vyššími obstarávacími nákladmi aj náročnejšou údržbou. Veľkosť filtračnej nádoby je nutné vybrať s ohľadom na objem filtrovanej vody, aby bol zaistený nepretržitý prísun čistej vody do všetkých potrubí. Výhodou je potom neobmedzený zdroj pitnej vody v najvyššej možnej kvalite a možnosť nakombinovať ľubovoľný počet filtrov a úpravní vody podľa zloženia vody a priania klienta.

Kedy (ne)zvoliť filter na vstupe

Filter na vstupe je nevyhnutný v prípade, že čerpáte vodu z vlastnej studne alebo vrtu, najmä v celoročne obývaných rodinných domoch. Tento systém veľkoobjemovej filtrácie zaistí, že z každého kohútika potečie kvalitná nezávadná voda. Všetka voda v objekte tak bude vhodná na priamu konzumáciu a na varenie, na osobnú hygienu, zalievanie rastlín či upratovanie. Navyše zaistí dlhšiu životnosť domácich spotrebičov, ako sú práčka, umývačka alebo kávovar.

Naopak filter na vstupe je úplne zbytočný, pokiaľ čerpáte vodu z vodární, rozbor vody nepreukázal žiadne nadlimitné hodnoty nežiaducich látok, voda nie je zakalená ani nepáchne. V prípade sezónne obývaných rekreačných objektov môže byť tento systém zbytočne naddimenzovaný a často stačí, ak sa voda filtruje tzv. kohútikovým filtrom.

Batériový filter sa inštaluje na jeden kohútik, obvykle v kuchyni.

Kohútikový filter

Kohútikové filtre alebo filtre v mieste použitia sa inštalujú na konkrétny kohútik, obvykle v kuchyni. Zo zvyšných kohútikov teda potečie voda neupravená. Tieto filtre sa obvykle inštalujú pod drez, avšak existujú aj systémy, ktoré sa inštalujú na koniec kohútika – v takom prípade je filter umiestnený na kuchynskej linke a má nižší objem filtračného média, a tým pádom aj nižšiu spoľahlivosť filtrácie.

Najčastejšie je filtračným médiom aktívne uhlie, ktoré odstraňuje široké spektrum škodlivín a zlepšuje chuť aj vôňu vody. Niektoré kohútikové filtre ponúkajú aj viacstupňovú filtráciu s odstránením mechanických nečistôt či mikroorganizmov. Z dôvodu nízkeho objemu filtrovanej vody táto filtrácia nie je stopercentná a možno ju považovať iba za možnosť, ako zlepšiť kvalitu kohútikovej vody, nie ako vyriešiť preukázané problémy. Výhodou je naopak nízka cena, kompaktné rozmery a jednoduchá montáž, ktorú zvládnete aj svojpomocne.

Kedy (ne)zvoliť kohútikový filter

Filter na vodu z kohútika je ideálny pre domácnosti, ktoré čerpajú vodu z vodární a nie sú spokojné s jej kvalitou, najmä s obsahom dezinfekčných chemikálií. Tie zhoršujú chuť vody a citlivejším jedincom môžu spôsobovať aj zdravotné problémy. Avšak pokiaľ je inak voda nezávadná, nemá zmysel filtrovať vodu v celom objekte – na priamu konzumáciu totiž spotrebujeme iba 2 percentá vody.

Rovnako je možné filter v mieste použitia odporučiť pre rekreačné objekty s vlastným zdrojom vody a nízkou spotrebou, kedy majiteľom stačí jeden zdroj pitnej vody v kuchyni a zo zvyšných kohútikov budú čerpať úžitkovú vodu – teda na zalievanie alebo upratovanie. To však platí iba v prípade, že voda spĺňa normy pre pitnú vodu. Batériový filter totiž obsahuje filtračnú patrónu, ktorá má obmedzenú účinnosť a nedokáže spoľahlivo odstrániť nebezpečné druhy znečistenia.

Kedy naopak kohútikový filter nestačí? Najmä v prípade, že sú vo vašej vode rôzne mikroorganizmy alebo nadlimitné hodnoty nebezpečných chemických látok. Hoci by ste vďaka kohútikovému filtru mali k dispozícii zdroj nezávadnej vody na priamu konzumáciu, je potrebné myslieť na to, že tieto nebezpečné látky môžu ohroziť vaše zdravie aj pri osobnej hygiene.

Filtračné konvice

Filtračné kanvice alebo karafy sú samostatné nádoby s filtračným médiom, najčastejšie s patrónou obsahujúcou aktívne uhlie. Tieto nádoby majú obvykle objem do 2 litrov a najlacnejšie stoja pár sto korún. Výhodou je najmä nízka obstarávacia cena a jednoduchá údržba. Výmena filtračných patrón je tiež oveľa lacnejšia ako výmena filtračných vložiek vo vodných filtroch alebo kupovanie balenej vody. Nevýhodou je nízka spoľahlivosť a veľmi obmedzený objem filtrovanej vody.

Ak chcete iba zlepšiť chuť vody a odstrániť chlór, postačí vám filtračná kanvica.

Kedy (ne)zvoliť filtračnú kanvicu

Nádobové vodné filtre možno odporučiť iba do domácností, ktoré čerpajú vodu z vodární a chcú zlepšiť chuť vody určenej na pitie. Uhlíkový filter odstráni väčšinu chemických látok vrátane chlóru a drobné nečistoty spôsobujúce zákal a zápach. S ohľadom na nízky objem takto filtrovanej vody je možné v jednej filtračnej nádobe zaistiť pitný režim jednej osobe.

Filtračné patróny nemajú stopercentnú účinnosť a nemožno ich považovať za plnohodnotnú filtráciu. Pokiaľ teda máte preukázaný problém s kvalitou pitnej vody, zvoľte batériový filter alebo filter na vstupe.

Niekoľko rád pre výber filtra na záver

Kvalita vody v ČR je vysoká, niektoré domácnosti majú dokonca vodu, ktorá je porovnateľná s balenou dojčenskou vodou. Pokiaľ teda rozbor vody nepreukázal znečistenie, zvážte iba inštaláciu filtra mechanických nečistôt, ktorý z vody odstráni mikroplasty a ďalšie drobné častice.

Verte iba špecializovaným firmám a rozbor si nechajte urobiť v akreditovanom laboratóriu. Pokiaľ čerpáte kohútikovú vodu z radu, informácie o jej zložení získate u miestnej vodárne. Podomoví predajcovia používajú rôzne klamlivé praktiky a falošné testy kvality vody, aby vám predali drahé a zbytočné zariadenie. Typickým príkladom sú predajcovia reverznej osmózy, ktorá kvalitnú vodu úplne znehodnotí a vyrobí vodu nepitnú.

Správne zapojenie a pravidelná údržba filtrov sú rovnako dôležité ako ich výber. Pokiaľ nebudete filtre pravidelne čistiť a meniť filtračné vložky podľa pokynov výrobcu, filtrácia nebude fungovať správne.