Filtrácia a úprava vody: Aký je medzi tým rozdiel?

V dnešnej dobe si už väčšina ľudí uvedomuje dôležitosť kvalitnej vody. Zloženie pitnej vody sa odráža nielen na našom zdraví, ale aj na životnosti spotrebičov a rozvodov. Napriek tomu ale mnohým ľuďom nie je jasné, či majú vodu filtrovať alebo upravovať a akú formu úpravy vody zvoliť. V tomto článku vás prevedieme všetkými možnosťami filtrácie aj úpravy vody a vysvetlíme vám, podľa čoho sa rozhodnúť.

Základom je profesionálny rozbor pitnej vody

Spôsob filtrácie alebo úpravy vody je možné určiť iba na základe rozboru vody. Žiadne univerzálne riešenie neexistuje, vždy sa musí odvíjať od konkrétnych škodlivých prímesí. Rozbor si nechajte vypracovať v akreditovanom laboratóriu, komerčné subjekty by mohli zámerne údaje skresľovať.

Pokiaľ máte vodu z obecného vodovodu, musí vám vodáreň zadarmo poskytnúť informácie o zložení dodávanej vody. Avšak pokiaľ čerpáte vodu z vlastného vrtu alebo studne, musíte si profesionálny rozbor vody zariadiť sami. Porovnaním nameraných a odporúčaných hodnôt potom zistíte, v čom je vaša voda problematická či škodlivá.  

Aká je kvalita vody z vodární a vody z vlastných zdrojov?

Kvalita pitnej vody z vodární je v Českej republike všeobecne pomerne vysoká a je prísne strážená. Je nutné si ale uvedomiť, že dodávateľ vody nezodpovedá za stav vodovodných rozvodov. A práve tu hrozí riziko znečistenia vody, napríklad úlomky hrdze. Vysoké obsahy dezinfekcií môžu navyše škodiť vášmu zdraviu a nesvedčia ani pokožke pri umývaní. Prípady kontaminácie vody z obecných vodovodov tiež nie sú úplne výnimočné.

O úprave vody z obecného vodovodu uvažujte, pokiaľ:

  • vo vode pozorujete drobné čiastočky,
  • voda je zakalená alebo zafarbená,
  • voda má zlú chuť alebo páchne,
  • voda vám spôsobuje kožné problémy.

V opačnom prípade úprava vody z vodovodu obvykle nie je nutná.

Filtrácia a úprava vody z vlastných zdrojov (studňa alebo vrt) je nevyhnutná vždy. V tomto prípade totiž voda nie je dezinfikovaná a hrozí tu kontaminácia. Ďalšie riziká so sebou nesú prímesi, ktoré do zdrojov vody presakujú z pôdy a zrážok.

Ujasnite si účel použitia vody

Tiež je dôležité ujasniť si, či chcete vodu používať ako úžitkovú alebo pitnú. Na úpravu pitnej vody sa vzťahujú oveľa prísnejšie normy. Pre úžitkovú vodu platia nižšie požiadavky na kvalitu. Aj napriek tomu je však nevyhnutné ju filtrovať a upraviť tak, aby mohla byť použitá na konkrétne účely, ale tiež aby nezničila potrubie, čerpadlá či spotrebiče.

Filtrácia aj úprava vody môže prebiehať buď iba na niektorom z kohútikov, alebo na vstupe, teda v celom objekte.

Domáca filtrácia a úprava vody

Aký je teda rozdiel medzi filtráciou a úpravou vody? Filter na vodu zachytáva mechanické nečistoty,  ktoré sú vo vode prítomné najmä v prípade vlastných zdrojov vody. Úprava vody na rozdiel od jej filtrácie odstraňuje vo vode rozpustené látky. Spôsobov úprav vody je pritom celý rad podľa typu znečistenia. Filtre a úpravne vody je možné kombinovať v tzv. kombinovaných filtroch. 

Kombinovaný filter na vodu Honeywell. 

Filtrácia vody

Filtrácia vody slúži výhradne na odstránenie mechanických nečistôt, ako sú čiastočky piesku, hrdze, mikroplasty a pod. Na tieto účely slúžia filtre na pitnú vodu s jemným sitkom. Vyberajte takú hustotu filtračného sitka, ktorá zodpovedá veľkosti častíc. Zbytočne vyššia hustota by viedla k častejšiemu zanášaniu sitka.

Odstránenie chlóru a ďalších chemikálií

Chlór je dôležitou súčasťou vody z vodární. Jeho prítomnosť vo vode zaisťuje nevyhnutný hygienický štandard a dezinfekciu vody. Napriek tomu má ale chlór aj negatívny vplyv na kvalitu vody, zhoršuje jej chuť, môže spôsobiť ekzémy a kožné problémy. Chlórovaná voda nie je vhodná ani na zalievanie rastlín.

Riešením je filter na vodu s aktívnym uhlím, ktorý zachytáva väčšinu chemických prímesí. Okrem chlóru vám uhlíkový filter na vodu pomôže odstrániť aj zvyšky liečiv a ďalších látok, ktoré sa bežne v pitnej vode nachádzajú. Aktívne uhlie navyše zlepšuje senzorické vlastnosti vody, odstraňuje nepríjemný zápach a chuť.

Zmäkčenie vody

Tzv. tvrdá voda má zvýšený obsah vápnika a horčíka. Hoci tieto minerály ani vo zvýšenej koncentrácii neškodia zdraviu, môžu poškodiť spotrebiče, rozvody a vodovodné batérie. Zmäkčovače vody tieto minerály zachytávajú a zabraňujú tak usadzovaniu vodného kameňa. Ide o jeden z najčastejších spôsobov úpravy vody.

Úpravňa tvrdej vody Honeywell. 

Odstránenie železa a mangánu

Železo a mangán, podobne ako vápnik a horčík, nie sú hrozbou pre vaše zdravie, ale môžu poškodiť zariadenie domácnosti. Konkrétne zvyšujú riziko zanášania potrubia a batérií, zafarbujú vodu do typickej žltohnedej farby a spôsobujú kovovú príchuť vody. Riešením sú filtre na železitú vodu, tzv. odželezňovače vody.

Odstránenie dusičnanov a dusitanov

Najmä v poľnohospodárskych oblastiach presakujú do zdrojov vody zvyšky nebezpečných priemyselných hnojív. U malých detí a citlivých jedincov môže takéto znečistenie spôsobovať znižovanie hladiny hemoglobínu v krvi alebo zhubné bujnenie buniek. Dusičnany a dusitany z vody odstránite pomocou tzv. anexového filtra.

Pozor: Vyhnite sa reverznej osmóze alebo membránovej filtrácii

Medzi časté klamlivé praktiky predajcov vodovodných filtrov patrí propagácia tzv. reverznej osmózy, niekedy nazývanej membránová filtrácia. Tento prístroj zbavuje vodu úplne všetkých rozpustených látok, čo predajcovia využívajú ako argument vo svoj prospech – také zariadenie sa laikom môže zdať ako univerzálne riešenie všetkých problémov s kvalitou vody. Ovšem pozor, reverzná osmóza z vody odstráni aj životne dôležité minerály a vytvorí tak vodu destilovanú. Konzumácia takto filtrovanej vody je preukázaným zdravotným rizikom. Nevyhnutnú koncentráciu minerálnych látok nedosiahnete ani tzv. remineralizáciou.

Dezinfekcia vody

Pokiaľ čerpáte vodu z vrtu alebo studne, je tu riziko prítomnosti baktérií, vírusov a ďalších mikroorganizmov. Dezinfekcia vody je v takom prípade nesmierne dôležitá a je možné ju vykonať chemicky (najčastejšie chlórom) alebo pomocou UV lámp.

Účinnou dezinfekciou vody je aj prevarenie, ktoré je ale možné odporučiť iba pri krátkodobej kontaminácii vody. Vodu je nutné uviesť do varu po dobu minimálne jednej minúty, potom je bezpečná a vhodná na konzumáciu.