Kalové čerpadla

Kalové čerpadlá sú vhodné pre náročnejšie čerpanie odpadových, kalových a splaškových vôd. Tieto čerpadlá sú vhodné pre stacionárnu inštaláciu napr. v čerpacej nádrži, alebo je ich možné používať ako prenosné čerpacie jednotky pre znižovanie hladiny spodnej vody, vyčerpávanie odvodňovacích jám, čerpanie vody zo zberných jám povrchovej vody s prítokom zo strešných odkvapov, šácht, tunelov, atď., čerpanie vody z rybníkov a nádrží, čerpanie odpadových vôd obsahujúcich vláknité prímesi z práčovní a priemyselných prevádzok, čerpanie splaškových vôd zo septikov. Čerpadlá sú vhodné aj pri záplavách, zaplavených pivniciach, práve vďaka schopnosti čerpať silne znečistenú vodu, ktorá obsahuje pevné častice.

 • Kalové čerpadlá s veľkým výkonom
 • integrovaný plavákový spínač pre automatický chod
 • Dopravná výška až 11m
 • Maximálny prietok 24 kubických metrov

Grundfos Unilift CC 5 A1

 • S plavákom a káblom 10m, napájenie 230V
 • Max. čerpané množstvo 6m3/hod., dopravná výška(H) 5m
 • Využitie pri znižovaní hladiny spodnej vody, vyprázdňovánie bazénu, jímok, výkopov a šácht

Wilo TMW 32/8

 • Vybavené plavákovým spínačom
 • Konštrukcia z nehrdzavejúcich materiálov
 • Max.dopravná výška(H) 8 m ,čerpané množstvo (Q) až 10 m3/hod
 • Funkcia Twister (vírenie)
Nestačí? Pokračujte na širokú ponuku kalových čerpadiel v e-shope

Tieto čerpadlá bývajú oproti bežným ponorným čerpadlám robustnejšie konštrukciou a môžu čerpať kvapaliny obsahujúce vláknité a pevné mechanické nečistoty, pričom ich sací kôš možno ľahko demontovať a vyčistiť, bez použitia špeciálnych nástrojov. Štandardne sú dodávané so spínacím plavákom, ktorý zabezpečuje udržanie žiadanej hladiny vody. Pri nadmerne znečistenej kalovej vode je nutné použiť čerpadlá s integrovaným rezacím zariadením. Varianty čerpadiel s funkciou autoadapt majú integrované všetky snímače v čerpadle, nie je potreba k nim dokupovať plavákový spínač a riadiace jednotky. Čerpadlo sa prispôsobuje aktuálnym podmienkam v nádrži. Kalové čerpadlá nižších výkonov sú spravidla v jednofázovom prevedení / 230V /, pri požadovanom vyššom výkone čerpadla je nutné voliť variantu v trojfázovom prevedení / 3x400V /.

KANALIZAČNÉ ČERPADLÁ

Najbežnejšou aplikáciou kanalizačných čerpadiel je ich inštalácia v suteréne kúpeľne, vzhľadom k tomu, že odpadová jímka často býva pod úrovňou domu, je potrebné čerpadlá na čerpanie vody a splašok mimo objekt. Akonáhle máte v pivnici vyhĺbenú jímku či kanalizačnú šachtu je inštalácia kanalizačného čerpadla veľmi podobná inštalácii kalového čerpadla. Hlavným rozdielom je, že budete potrebovať ďalšie vedenie rúrok z vášej pivnice kvôli odstráneniu plynov a zápachu.
Kanalizačné čerpadlá sú navrhnuté tak, aby sa spínali menej často, ale majú väčší krútiaci moment a silu pumpovať vodu s nečistotami a pevnými látkami.

KRITÉRIA VÝBERU

Hlavným bodom pri výbere kalového čerpadla je správne zvoliť veľkosť a výkon čerpadla. Výkon je niekedy udávaný v konských silách, pričom väčšina z nich je 0.5 - 1 konskej sily. Veľkosť čerpadla by mala byť založená na množstve odpadových vôd, ktoré potrebujeme čerpať vyjadrené v litroch za hodinu. Všeobecne platí, že sú schopné čerpať medzi 20 000-30 000 litrov za hodinu. Cena čerpadla je závislá na výkone.