Obehové čerpadlá

Obehové čerpadlá sú elektronické zariadenia, zaisťujúce cirkuláciu kvapaliny vo vykurovacích systémoch. V určitých aplikáciách môžu obehové čerpadlá slúžiť aj pre podporu cirkulácie teplej vody, ale aj chladiacej kvapaliny v klimatizačných systémoch. Obehové čerpadlá sa využívajú aj do sústav solárneho alebo geotermálneho vykurovania.
Obehové elektronická čerpadlá nájdu aplikáciu nielen v rodinných domoch, ale aj v kancelárskych budovách. Vhodnou kombináciou zvoleného systému rozvodu tepelného média a správneho obehového čerpadla možno dosiahnuť dokonalú funkčnosť a súčasne vysokú účinnosť.Obehové čerpadlá, ktorá nájdete v našej ponuke, sa dajú použiť v jednotrubkových aj dvojtrubkových aplikáciách, je možné ich použiť v domoch s podlahovým vykurovaním aj radiátory. V takom prípade sa čerpadlá nastavujú na konštantný prietok. Následne je ideálne nastaviť variabilný diferenčný tlak na radiátoroch.

Variabilný diferenčný tlak (Δp-v):
Používa sa u dvojpotrubných vykurovacích systémoch s radiátormi pre zníženie hluku prúdenia na termostatických ventiloch. Pri klesajúcom prietoku v potrubnej sieti znižuje čerpadlo dopravnú výšku na polovicu. Pri znížení potrebného čerpacieho výkonu dochádza k úspore elektrickej energie. Čerpadlo mení dopravnú výšku, teda tlak, podľa otvorených a zatvorených radiátorov a z toho vyplýva úspora energie.
Konštantný diferenčný tlak (Δp-c):
Regulácia udržuje konštantnú nastavenú dopravnú výšku bez ohľadu na čerpací výkon. Toho sa využíva u podlahového kúrenia a všetkých aplikácií bez premenlivej charakteristiky (napr. čerpadlá pre ohrev zásobníka) a u jednopotrubných vykurovacích systémoch s radiátormi. (Drží tlak a mení prietok podľa otvorených okruhov podlahovky = úspora)
Konštantné otáčky (I, II, III):
Čerpadlo beží neregulovane v troch prednastavených stupňoch pevných otáčok. Takéto nastavenie je vhodné pre aplikácie s nemenným odporom zariadenia. Teda napr. čerpanie nádrží alebo radiátorové sústavy čo sa nezatvárajú nikdy.

Ako vybrať obehové čerpadlo?

Pre výber vhodného čerpadla je nutné najprv určiť či bude slúžiť len pre vykurovanie, alebo tiež obeh teplej vody. Ďalej je nutné sústrediť sa na dimenziu pripojenia čerpadla, teda priemer potrubia a použitý závit, výtlak, spôsob regulácie výkonu a požiadavku na maximálnu dopravnú výšku čerpadla. Dopravná výška sa u obehových čerpadiel uvádza v uzavretej sústave, jedná sa teda o iný spôsob výpočtu ako pri záhradných čerpadlách, kde sa sleduje obyčajné vertikálne prevýšenie. V tomto prípade je výpočet založený na tlakových stratách jednotlivých prvkov vykurovacej sústavy.

Čo skrýva názov čerpadla?

Z názvu elektronického obehového čerpadla možno vyčítať jeho kľúčové technické údaje. Ako príklad uveďme čerpadlo Grundfos ALPHA 1L 25-40 180. V tomto prípade sa jedná o čerpadlo radu ALPHA L vo verzii light, teda bez automatickej technológie AUTOAdapt, číslica 25 vyjadruje svetlosť čerpadla - dimenziu pripojovacieho závitu. Hodnota 40 určuje výtlačnú výšku výrobku uvedenú v decimetroch. V tomto prípade sa teda jedná o 4 metre výšky pri atmosférickom tlaku. Posledná hodnota 180 ukazuje na stavebnú dĺžku čerpadla v mm.

Spotreba energie elektronických obehových čerpadiel

Všetky nami ponúkané čerpadlá vyhovujú energetickej smernici ErP, ktorá je v platnosti od roku 2013. Moderné produkty podliehajúce tejto norme, označovanej ErP ready, vykazujú proti starším riešeniam s pevne nastaveným výkonom až desaťkrát nižšiu spotrebu elektrickej energie - dnes bežne do 4 W. Len v EÚ sa každoročne predá okolo 14 miliónov obehových čerpadiel, do roku 2020 by vďaka zavedeniu novej normy malo dôjsť k úsporám elektrickej energie vo výške 23 miliárd kWh.
Zmena normy síce znamenala určité zdraženie nových typov elektronických obehových čerpadiel, tie však vďaka výrazne nižším prevádzkovým nákladom a minimálnej poruchovosti predstavujú investíciu s rýchlou návratnosťou. Kvalitné obehové čerpadlo vás navyše nenechá na holičkách v tú najmenej vhodnú chvíľu a aj prípadná výmena je veľmi jednoduchá a rýchla.
Z dôvodu kvality a životnosti produktov ponúkame iba obehové čerpadlá osvedčených výrobcov: Grundfos je tradičný dánsky výrobca, Wilo potom nemecký špecialista, ktorý vyrába väčšinu svojich produktov v domácich závodoch. Pri oboch výrobcoch sa z našich skúseností pohybuje reklamovanosť výrobkov pod 1 percento predaných kusov.

Náhrady elektronických obehových čerpadiel

Z dôvodu uvedenia novej generácie ekologickejších čerpadiel dnes v mnohých prípadoch nie sme schopní dodať zhodné čerpadlo, aké ste užívali doteraz. U oboch našich značiek však ponúkame kvalitné, no výrazne úspornejšie náhrady:

Grundfos:
Pôvodný rad Grundfos UPS novo nahradený radom ALPHA 1L alebo verziou s autoadaptom ALPHA 2.
Pôvodný rad Grundfos MAGNA je novo nahradený radom MAGNA 1 alebo verziou smart čerpadla MAGNA 3.
Pôvodný rad Grundfos UPE je novo nahradený radom MAGNA 3.

Wilo
Pôvodný rad Wilo STAR-RS novo nahradený radom Yonos PICO alebo Stratos PICO.
Pôvodný rad Wilo STAR-E novo nahradený radom Yonos PICO alebo Stratos PICO.
Pôvodný rad Wilo TOP-S/E/RS/RL/D novo nahradený radom Yonos MAXO alebo Stratos.

V prípade, že hľadáte náhradu staršieho alebo konkurenčného elektronického čerpadla, možno súčasne ponúkané zodpovedajúce produkty dohľadať na webe spoločnosti Grundfos.

Ak sa sa vám rozbilo elektronické obehové čerpadlo, možno ho buď vymeniť alebo kontaktovať nejbližšieho servisného partnera.

 • Vhodné pre vykurovacie sústavy rodinných domov
 • Obehové čerpadlo pre vykurovacie systémy
 • Obsahuje nové technológie umožňujúce rovnomerné rozdelenie tepla
 • Tichšia prevádzka a úspora nákladov na vykurovanie 7-20 %

Grundfos ALPHA 2 25-40

grundfos-alpha2-25-40

 • Vhodné pre vykurovacie sústavy rodinných domov
 • Nízka spotreba energie (trieda A)
 • Tepelná izolácia súčasťou čerpadla

 • Pre čerpanie čistej vody zo studní a nádrží
 • Priemer čerpadla 5", má atest pre čerpanie pitnej vody
 • Pri variante A je čerpadlo vybavené plavákom
 • Napájenie 230V, v dodávke pripojovací kábel 15m

Wilo Yonos Maxo 25/0,5-7

https://bola.webovy-servis.com:21443

 • Určené pre prepravu čistej vody
 • Max.prietok(Q) 7 m3/hod., max.dopravná výška (H) 7 m
 • Varianty označené A sú dovybavené plavákovým spínačom
 • Napájanie 230V, spínacia skrinka s kondenzátorom a vypínačom je súčasťou dodávky
 • Hydraulická časť vyrobená z nerezovej ocele

Nestačí? Pokračujte na širokú ponuku obehových čerpadiel v e-shope