Ponorné čerpadlá do vrtov

Ponorné čerpadlá do vrtov sa využívajú vo vrtoch a vŕtaných studniach na pitnú vodu. Vynikajú špecifickým tvarom, ktorý umožňuje ich spustenie do vrtu, ale aj vysokým výkonom, nutným pre čerpanie z veľkých hĺbok.

V posledných rokoch stúpa dopyt po vlastných zdrojoch pitnej vody. V minulosti boli cestou k nezávislosti predovšetkým kopané studne. Aktuálne však napríklad z dôvodu znečistenia povrchových vôd majitelia čoraz častejšie pristupujú k obstaranie vrtov na pitnú vodu. Pre čerpanie čistej pitnej vody z vrtov sa používa špecifická podskupina čerpadiel s malým priemerom a špecifickým podlhovastým tvarom vhodným práve pre toto použitie.

Priemer zárubnice vrtu sa obvykle pohybuje okolo 120 až 160 mm, jeho hĺbka potom môže dosahovať až 300 metrov, aj keď bežnejšie sú skôr hodnoty okolo 40 metrov. Špecifickým podmienkam a tiež vysokým nárokom na spoľahlivosť musí zodpovedať aj inštalované čerpadlo a systém jeho riadenia. V extrémnom prípade môže pri nesprávnej inštalácii či nevhodnom spôsobe čerpania dôjsť k zaneseniu, alebo dokonca zrúteniu vrtu, čo môže znamenať aj totálne znehodnotenie mnohokrát státisícových investícií.

Jak vybrat čerpadlo do vrtu?

Najprv je potrebné určiť vhodnú dopravnú výšku čerpadla.

Ako určiť dopravnú výšku čerpadla?

Zásadné hodnotou pre správny výber čerpadla je výpočet dopravnej výšky čerpadla. Zjednodušene možno túto hodnotu vypočítať ako súčet hĺbkových metrov a rovinových metrov. Rovinové metre je však nutné vydeliť desiatimi.

Ukážme si to na príklade domu, ktorý má najvyššie odberové miesto vo výške 5 metrov. Vrt, hlboký 10 m, je potom vo vzdialenosti 25 metrov od domu.

Hĺbkové metre: 10 m (hĺbka vrtu) a 5 m (najvyššie miesto čerpania v dome).

Rovinové metre: vzdialenosť vrtu od domu, čo je v našom prípade 25 m delené 10 = 2,5 m

Nutná dopravná výška teda bude v tomto prípade 17,5 m. Následne je nutné overiť, či vybrané čerpadlo dosahuje v tejto výške dostatočný prietok - mal by byť okolo 3 m3 za hodinu.

Aké ďalšie parametre sledovať pre správnu voľbu čerpadla do vrtu na pitnú vodu?

 • Priemer čerpadla - nesmie byť väčší ako priemer vrtu. Ponúkame čerpadlá s priemerom od 74 mm
 • Spôsob napájania - či je súčasťou čerpadla i napájací kábel,
 • Veľkosť tlakovej nádoby,
 • Spôsob riadenia - čerpadlá s frekvenčným meničom sú efektívnejšie a sľubujú dlhšiu životnosť,
 • Maximálny povolený obsah piesku vo vode - obvykle sa udáva hodnota 50g / m3.

Čo potrebujem na čerpanie vody z vrtu?

V praxi sa využívajú dva prístupy na čerpanie vody z vrtu. Prvým je zakúpenie kompletnej sady pre čerpanie od osvedčeného výrobcu (ponúkame sady osvedčených výrobcov Grundfos a Wilo), druhým potom obstaranie samostatných prvkov, ktoré tiež zabezpečia možnosť čerpania.

Sada pre udržiavanie konštantného tlaku

Najjednoduchšia cesta k vrtovému čerpadlu sú sady pre udržiavanie konštantného tlaku, ktoré v našom portfóliu zastupuje rad Grundfos SQE, Wilo TWU a Wilo TWI. Jedná sa o kompletné sady, ktoré vďaka elektronickej regulácii otáčok čerpadla umožňujú riadenie výkonu podľa aktuálnych požiadaviek. Základom je čerpadlo určené pre plynulú reguláciu otáčok, ktorého motor s permanentnými magnetmi je pre vyššiu odolnosť vybavený silnejším vinutím. Set ďalej obsahuje membránovú tlakovú nádobu, tlakový snímač a uzatvárací ventil s manometrom.

Senzorika riadiacej jednotky tak má dostatok informácií pre rýchle zmeny na požiadavky výkonu. Riadiaca jednotka zároveň stráži zmenu účinníka cos Phi, ktorý indikuje beh čerpadla na sucho, a je vybavená ochranou proti preťaženiu. Využíva tiež funkcia pomalého rozbehu, ktorá redukuje opotrebenie motora a znižuje špičky spotreby energie, zariadeniu tak stačia menšie ističe. Čerpadlá majú tiež integrovanú spätnú klapku. Pri použití čerpadla vo veľkých hĺbkach však odporúčame inštalovať ešte jednu klapku, aby vysoký tlak tú v čerpadle nevylomil.

Tradičné vybavenie vrtu - zostava s tlakovým spínačom

Druhou možnosťou je zakúpenie všetkých elementov nutných pre čerpanie samostatne. Kľúčovým je samotné čerpadlo, ku kterému je potrebné dokúpiť spínanie v podobe tlakového spínača a expanznej nádoby, prípadne vodárenský set. Samotné čerpadlo je nutné dovybaviť systémom stráženia hladiny a chrániť ho tak proti suchobehu. Ďalej je potrebné dokúpiť spätnú klapku, aby vodný stĺpec vody nad čerpadlom svojim tlakom nepoškodil čerpadlo

Čo ďalšie je k čerpadlu potrebné?

Pri inštalácii čerpadla do vrtov odporúčame aj zaradenie domového filtra studenej vody (napríklad  Honeywell FF06-1AA), ktorý chráni spotrebiče v dome pred usadzovaním piesku alebo nečistôt. 

Je tiež nutné vyriešiť zavesenie čerpadla do vrtu. Máme v ponuke nerezové lanká krájané po 5 metroch. S ohľadom na hĺbku umiestnenia čerpadla a jeho výkon je nutné dimenzovať tiež napájací kábel, predovšetkým potom jeho prierez. U niektorých zostáv je však kábel súčasťou čerpacej sady.

Ako začať s čerpaním z nového vrtu?

Po vŕtaní zostanú vnútri vrtu drobné nečistoty a kaly. Pred napojením na domovú inštaláciu je preto nutné odpieskovanie vrtu. Z našej dlhodobej skúsenosti sa pre tento úkon osvedčilo využitie lacných a odolných čerpadiel (napríklad RUCHE v našej ponuke), ktoré sa použijú pred inštaláciou finálneho produktu na prvé čerpanie. V opačnom prípade môže piesok poškodiť obežné kolesá v čerpadle.

Možno použiť čerpadlá do vrtov tiež v kopanej studni?

Áno. Čerpadlá do vrtu je možné umiestniť zvisle aj vodorovne. Avšak je potrebné čerpadlo dovybaviť chladiacim plášťom. Jedná sa o špeciálny prípravok v tvare rúrky, do ktorého sa čerpadlo zasunie. Prakticky sa jedná o imitáciu vrtu. Tento druh čerpadiel totiž pre správne chladenie vyžaduje, aby okolo nich voda vírila a tým ich ochladzovala. Ak je čerpadlo do vrtu umiestnené v stojatej vode, môže dôjsť k jeho prehriatiu a nevratnému poškodeniu.

 • Vhodné do úzkeho vrtu pre čerpanie pitnej vody
 • Možná zvislá aj vodorovná inštalácia. Vodorovná inštalácia vyžaduje chladiaci plášť
 • Q max. 3,4m3/hod. až do výšky 66m
 • Havarijná ochrana proti behu na sucho, zabudovaný spätný ventil
 • Napájanie 230 V. Dlhá životnosť a spoľahlivosť

Wilo TWU 3"- 23 EM

https://bola.webovy-servis.com:21443

 • Čerpadlo z kvalitných nehrdzavejúcich materiálov
 • Má zabudovanú ochranu proti preťaženiu, max.prietok (Q) 2,7m3 / hod
 • Max.dopravná výška(H) 72m
 • Súčasťou dodávky je ovládacia skrinka s istením
 • Napájacie napätie 230V

Nestačí? Pokračujte na širokú ponuku čerpadiel do vrtu v e-shope