Práve ste si priniesli domov Evohome? Najčastejšie problémy

Ak čítate tento príspevok tak je pravdepodobné, že už máte svoj vlastný Honeywell Evohome ... Gratulujeme! Urobili ste excelentnú investíciu, ktorá Vám v budúcnosti bude šetriť čas aj peniaze. Za viac ako dva roky sme nazbierali od našich zákazníkov veľa emailov a telefonátov s rôznymi otázky. Bohužiaľ alebo možno našťastie sa opakujú stále rovnaké problémy - zlá inštalácia / testovanie alebo párovanie systému. Preto nižšie popíšeme niekoľko najčastejších problémov, o ktorých nám píšete.

 • Bezdrôtová reléová jednotka vykurovacieho zónového ventilu BDR91 spína v rovnakom čase ako bezdrôtová reléová jednotka zónového ventilu teplej vody BDR91
 • BDR91 Bezdrôtová reléová jednotka dáva chybu 'COMMS Faults'.
 • HR92 radiátorová hlavica nekomunikuje s jednotkou Evohome.
 • CS92 Sensor horúcej vody nepracuje správne.
 • Jednotka Evohome neodpovedá ako by mala.
 • HCC80R Regulátor podlahového vykurovania neodpovedá jednotke Evohome.

Hlavnou príčinou uvedených problémov je nesprávna inštalácia produktu. Kópia Evohome inštalačného manuálu je k stiahnutiu vo formáte PDF tu Evohome inštalačná príručka. Je to technická príručka, ktorá pripomína inštalatérovi montážny postup a jednotlivé kroky na nastavenie systému Evohome. Ďalej budú používané odkazy na čísla stránok z tohto inštalačného manuálu. Najskôr si teda popíšeme tie najbežnejšie chyby, ktoré môžu pri montáži systému Evohome nastávať.

Bezdrôtové zapojenie?

V uvedenom článku môžete zistiť prečo je správna montáž dôležitá pre správne fungovanie bezdrôtového systému Evohome. Článok si môžete prečítať tu WIRELESS WHEN AND WHERE? (anglicky). Ďalšou možnosťou je Honeywell Evohome online training. Ten Vám dá jasnú predstavu čo systém Evohome vie a tiež konkrétny postup montáže. EVOHOME ONLINE TRAINING (anglicky). Jednotlivé problémy sú rozdelené podľa zariadení. Preto ak máte problém s niektorým zo zariadení, zíďte priamo na neho.

1. BDR91 Bezdrôtová reléová jednotka

Bezdrôtová reléová jednotka BDR91 je rádiofrekvenčné zariadenie, ktoré musí byť umiestnené tak, aby sa signál dostal bez obmedzenia do prijímača v Evohome kontrolnej jednotke. Toto je veľmi častý problém - zlé umiestnenie alebo dvojaké párovanie. BDR91 s kontrolnou jednotkou je prednastavený ako reléová jednotka ku kotlu a to môže spôsobovať ťažkosti. Najmä ak používate Evohome kontrolnú jednotku v spojení s Evohome S-Plan, S-Plan Plus, alebo Y-Plan systémy (vykurovacie systémy obsahujúce motorizované zónové ventily).

Na stránke č.4 Evohome inštalačného manuálu nájdete, že BDR91 musí být umiestnené najmenej 300mm ďaleko od:

 • Kovových objektov (vrátane krytu kotla, expanzných nádrží, väčších medených potrubí a ďalších kovových objektov)
 • Ostatných BDR91 jednotiek !!!
 • CS92 Bezdrôtového snímača teploty pre zásobníky TÚV (súčasťou TÚV sady)

Výsledok rádiofrekvenčného testu riadiacej jednotky môže ukazovať veľmi silný signál, nezaručuje však, že bezdrôtové komponenty budú pracovať správne v bežnej prevádzke. Je dôležité vizuálne skontrolovať cestu RF signálu medzi Evohome riadiacou jednotkou a reléovou jednotkou BDR91. Pokiaľ je v ceste nejaký veľký alebo kovový objekt, tak RF signál sa môže prerušiť. Spojenie tak nebude pracovať. Odporúča sa skontrolovať a prípadne zresetovat BDR91 jednotky do továrenského nastavenia, akonáhle je jednotka napájaná, ešte pred párovaním. (Reset BDR91 je na strane 19 krok 1)

Honeywell schémy pre správne zapojenie BDR91 pre kombi kotly, motorizované zónové ventily a S-plan a Y-plan. sú od strany 44 do 47 v Evohome inštalačnom manuáli a BDR91 resetovanie je na strane 19. (držte tlačidlo 15s - ignorujte pomalé blikanie po 5 sekundách)

Dôležitá poznámka k výrazu kotlové relé!

Kotlové relé mate veľa ľudí pri párovaní. Kotlové relé je termín, ktorým Honeywell označuje BDR91, aby vytvoril bezdrôtový spínač kotla. Ak máte S-plan alebo Y-plan systém a motorizované zónové ventily spínajú kotol pomocou oranžových drôtov, potom nepotrebujete kotlové relé.
Takže, pokud Vám nastaly následující situace, pak byste měli spárovat BDR91 jako kotlové relé:

 • Pokiaľ máte kombi kotol
 • Ak máte S-Plan alebo S-Plan + systém, vybavené radiátormi s HR92 radiátorovou hlavicou a odpojili ste motorizované ventily od napájania a prepli do manuálneho ovládania.
 • Ak máte S-Plan alebo Y-Plan systém a používate Evohome iba na riadenie vykurovacieho systému. (Stále používate existujúcu reguláciu teplovodného okruhu)
 • Ak používate systém Evohome Connected Thermostat Pack & evohome Hot Water Kit pre S-Plan alebo Y-Plan, nebudete potrebovať kotlové relé a táto funkcia musí byť ignorovaná, keď v inštalačnom menu Evohome riadiacej jednotky dostanete hlášku 'ZONE GUIDED CONFIGURATION'!

2. T87RF Bezdrôtový izbový termostat

T87RF2025 je bezdrôtový termostat, ktorý je súčasťou Y87RF2024 jednozónového termostatu a môže byť použitý v kombinácii so systémom Evohome ako bezdrôtový snímač teploty alebo s BDR91 ako zónový regulátor pre ovládanie ventilu s pohonom.

Najčastejšia otázka ohľadom T87RF je na manuál a že v ňom nie je do detailu popísané ako spárovať reléovú jednotku BDR91 a termostat T87RF s celým systémom Evohome.

Narozdiel od ostatných Honeywell termostatov, T87RF má dve skryté dotykové zóny. Dotyková zóna po ľavej ruke je pre párovanie zariadení do riadiaceho systému (ako je BDR91, HCC80R alebo Evohome riadiaca jednotka). Dotyková zóna po pravej ruke je pre párovanie T87RF k RFG100 mobilný prístup.

Displej termostatu sa rozsvieti ak umiestnite prst na správne miesto. Tak si jednoducho môžete overiť, že všetko robíte správne. Ak T87RF používate v kombinácii so systémom Evohome, tak pravá dotyková oblasť nebude mať žiadnu funkciu. Na spárovanie T87RF so systémom Evohome ako teplotný snímač, sa prosím pozrite do návodu Y87RF2024. Je tu popísaný presný postup a pozície dotykových oblastí. Stlačte a podržte ĽAVÚ dotykovú oblasť na T87RF po dobu 10-15 sekúnd, kým  sa nezobrazí na displeji 'BO'.
Stlačte a podržte ĽAVÚ dotykovú oblasť znovu po dobu 10-15s kým sa obrazovka nevráti späť do zobrazenia teploty (symbol RF zmizne z hornej časti displeja).
To je moment, kedy musíte spárovať s Evohome riadiacou jednotkou svoj T87RF. Akonáhle spustíte párovanie, uistite sa, že T87RF a jednotka Evohome sú od seba približne 1 m ďaleko. Potom pokračujte nasledujúcim postupom.
Stlačte a podržte ĽAVÚ dotykovú oblasť po dobu 10-15 sekúnd kým sa 'BO' neobjaví.
Otočte termostat pomocou vonkajšieho bieleho kolieska v smere hodinových ručičiek, kým 'BO' nezmizne a neobjaví sa 'CO'.
Stlačte zľahka ĽAVÚ dotykovú oblasť a termostat by sa mal spárovať s riadiacou jednotkou Evohome a číslo od 1-5 by sa malo zobraziť na displeji. Ak sa zobrazí výkričník, stlačte tlačidlo 'späť' na Evohome riadiacej jednotke. Potom stále so zobrazeným 'CO' stlačte ĽAVÚ dotykovú oblasť.

Pár dôležitých poznatkov z párovania T87F ako teplotného snímača, pri regulácii teploty pomocou HR92. Ak spárujete akýkoľvek externý senzor a upravíte parameter 7 na HR92 na 7.1, aby ukázal aktuálnu teplotu. HR92 ukáže teplotu z T87RF miesto teploty zistenej HR92. To spôsobuje nejasnosť medzi zákazníkmi, ktorí nám potom volajú, že teplota na HR92 je 30 ° C, keď držia T87RF v ruke.

Pokiaľ máte akúkoľvek otázku, prosím kontaktujte nás!

Široká ponuka Honeywell Evohome v e-shope