Spínacie jednotky pre čerpadlá

Spínacie jednotky zaisťujú ovládanie a v niektorých prípadoch aj reguláciu prevádzky čerpadla. Správne zvolený tlakový spínač, prietokový spínač alebo plavákový spínač zaistí nielen správny chod čerpadla, ale tiež predĺži jeho životnosť, zabráni chodu nasucho či dokonca zníži energetické nároky.

V prípade použitia domácich vodární, samonasávacích i ponorných čerpadiel do studní a vrtov je nutná inštalácia spínacej jednotky. Práve toto zariadenie zabezpečí, aby v prípade otvorenia odberu - napríklad vodovodného kohútika - začalo čerpadlo okamžite čerpať a zabezpečilo udržanie požadovaného tlaku. Rovnako potom pri ukončení odberu spínač čerpadlo odpojí. K tomu dôjde aj v prípade behu nasucho, ktorý by mohol čerpadlo poškodiť.

Aké sú druhy spínacích jednotiek?


Čerpadlá a domáce vodárne možno riadiť niekoľkými spôsobmi. V našej ponuke nájdete spínače tlakové, prietokové, kombinované, ale aj plavákové od výrobcov Grundfos a Wilo. Ich použitie sa líši podľa nasledujúcich požiadaviek a parametrov:

 • Spínacia jednotka kombinujúca tlakový a prietokový spínač

Najčastejšie predávanou a najkomplexnejšie možnosťou z pohľadu ovládania čerpadla je spínač kombinujúci senzor prietoku a tlaku. Pri otvorení kohútika najprv poklesne tlak a spínač zapne čerpadlo. Keď sa kohútik zavrie, druhý senzor zaznamená zastavenie prietoku a čerpadlo vypne ešte pred vyšším nárastom tlaku v systéme.

 • Tlaková spínacia jednotka

Samotné tlakové spínače sa používajú predovšetkým na vodárenských setoch, teda v kombinácii s tlakovou nádobou. Spínajú čerpadlo, aby tlak v nádobe zostával v stanovenom rozmedzí. Pri odbere vody tlak klesá, spínač zmenu zaznamená a zapne čerpadlo. Keď je odber vody ukončený, čerpadlo beží do doby, než tlak v nádobe opäť dosiahne požadovanú hodnotu. V praxi sa väčšinou používa riadenie čerpania po tretinách objemu tlakovej nádoby. Pred začatím odberu je tlaková nádoba plná z ⅔ a čerpadlo vypnuté. Po otvorení kohútika začne prúdiť voda, čerpadlo sa ale znovu spustí až vo chvíli, keď spínacia jednotka zaznamená pokles pod ⅓ objemu. Čerpadlo beží až do chvíle, kedy znovu dôjde k načerpaniu do ⅔ objemu.

 • Prietoková spínacia jednotka

Prietokové spínacie jednotky sa používajú predovšetkým vo vodárňach, kde je v studni len hodená hadica a nie je možné nainštalovať plavákový senzor. Z tohto dôvodu sa prietok sleduje priamo u čerpadla. Samotná funkcia spúšťania čerpadla je potom podobná ako u spínacej jednotky kombinujúcej prietokový a tlakový senzor.

 • Plaváková spínacia jednotka

Plavákové spínacie jednotky sa používajú hlavne pri ponorných čerpadlách, kde sa umiestňujú priamo na čerpadlo, ktoré vypnú v prípade nedostatku vody. Plavákové spínače sa teda hodia výhradne ako ochrana proti behu na sucho.

 • Elektronický, plne automatický prietokový spínač
 • Spínací tlak 1 - 3,5 bar
 • Elektronický, plne automatický strážca tlaku
 • Spínací tlak 1,5 bar


Ako vyberať spínacie jednotky?

Správna voľba spínacej jednotky sa riadi predovšetkým podľa:

 • Typu použitia,
 • Maximálneho prietoku,
 • Spínacieho tlaku: ten môže byť pevný, ale u väčšiny produktov je nastaviteľný,
 • Vybavenie ochranou proti behu nasucho a automatickým reštartom,
 • Vybavenie spätnou klapkou,
 • Vybavenie frekvenčným meničom,
 • Spôsobom inštalácie (horizontálne, vertikálne), pripojovacím rozmerom.


Ponúkajú spínacie jednotky aj ďalšie funkcie?


Bežnou súčasťou je napríklad zabudovaná ochrana proti behu nasucho, kedy po danej dobe jednotka spustí funkciu automatického reštartu. Vyspelé riadiace jednotky dokážu udržať stály tlak vďaka plynulej regulácii otáčok pomocou frekvenčného meniča. Zvládajú tiež oneskoriť vypnutie čerpadla, aby nedochádzalo k jeho cyklovaniu, nechýba im ani prúdová ochrana motora.
Zároveň je u vybraných produktov možné nastavenie zapínacieho a vypínacieho tlaku. O zobrazenie aktuálneho prevádzkového stavu a prebiehajúcej činnosti informuje prehľadný displej v kombinácii s LED diódami. Pre lepšiu ochranu čerpadla slúži aj prípadný snímač netesnosti. Niektoré spínače sú vybavené tiež manometrom.

Existuje možnosť, ako zamedziť cyklovaniu čerpadla?

V prípade drobných netesností v potrubí alebo iných zanedbateľných tlakových strát môže byť riešením inštalácia prietokového spínača Wilo BRIO 2000 TANK vybaveného tlakovou nádobou veľkosti 0,4 litra. Vďaka tejto aplikácii, ktorá sa hodí najmä pre domáce vodárne, je možné zamedziť cyklovaniu (opakovanému neželanému spúšťaniu čerpadla) a tým predĺžiť jeho životnosť.


Ako nainštalovať spínaciu jednotku?


Inštalácia programu nie je nijako náročná, súčasťou balenia je aj návod v českom jazyku. Obvykle stačí zapojiť napájací kábel, ktorý býva súčasťou spínacej jednotky a napojit spínač na vodovodné potrubie do ľubovoľného umiestnenia medzi samotné čerpadlo a prvé odberné miesto. Prevádzka týchto jednotiek je väčšinou úplne bezhlučná, podľa určenia a spôsobu konštrukcie sú často vybavené tiež integrovanou spätnou klapkou.

Pokračujte na ponuku Tlakových spínačov pre čerpadlá v e-shope