Sprievodca údržbou vykurovacej sústavy

Pravidelná údržba vykurovacej sústavy je úplne kľúčová pre jej správne fungovanie. Napriek tomu ju ale väčšina ľudí stále podceňuje. Pokiaľ sa budete o svoje kúrenie riadne starať, môžete ušetriť nemalé financie aj starosti.

Údržba vykurovacej sústavy vám zaistí ekonomickú a bezstarostnú prevádzku

Aké problémy vám môže spôsobiť zanedbaná údržba vykurovacej sústavy?

  1. Zvýšené náklady na prevádzku: Keďže zanedbaná údržba vedie k zanášaniu vykurovacej sústavy a zlej distribúcii prevádzkovej kvapaliny, počítajte so zvýšenými nákladmi za energie na kúrenie.

  2. Horší výkon kúrenia: Aj napriek vyššej spotrebe energií nemá zanesená či neodvzdušnená vykurovacia sústava požadovaný výkon, vykurovacie telesá kúria málo alebo nerovnomerne a spôsobujú tepelný diskomfort, vlhkosť, plesne a pod.

  3. Častejšia poruchovosť vykurovacej sústavy a komponentov: Zanesenie samozrejme spôsobuje aj častejšie závady na jednotlivých komponentoch vykurovacej sústavy, najmä čerpadlá sú veľmi náchylné na zadretie vplyvom mechanických nečistôt v prevádzkovej kvapaline.

  4. Bezpečnostné riziko: Zanedbaná údržba plynového kotla predstavuje vysoké bezpečnostné riziko z dôvodu možného úniku smrteľne nebezpečného oxidu uhoľnatého. Tento plyn je bezfarebný a bez zápachu, možno ho preto odhaliť iba pomocou detektoru. Nebezpečenstvo pre vaše zdravie i majetok predstavuje aj riziko havárie vykurovacej sústavy v dôsledku neodhalených závad.

  5. Kratšia životnosť vykurovacej sústavy: V neudržovanom vykurovacom systéme sa rozširuje korózia, ktorá postupne vedie k nenávratnému poškodeniu a nutnosti náročnej a nákladnej výmeny celej sústavy.

  6. Hlučnosť vykurovacej sústavy: V neposlednom rade je potrebné spomenúť, že neudržiavaná vykurovacia sústava je hlučná, čo významne obmedzuje celkový komfort v domácnosti. Hluk zhoršuje aj spánok a sústredenie.

Využite preto letné mesiace na kontrolu a údržbu kúrenia. Vaša vykurovacia sústava bude na začiatku vykurovacej sezóny pripravená fungovať efektívne a hospodárne. Zistite, ako na to.

Kúrte aj vy lacno a efektívne.

Odvzdušnenie kúrenia

Vzduch sa do vykurovacej sústavy dostáva v prevádzkovej kvapaline cez čerpadlá a ďalšie komponenty alebo cez rôzne spoje. Je teda prirodzenou súčasťou vody v kúrení a nemožno ho úplne odstrániť. Kyslík ale spôsobuje koróziu vnútorných stien vykurovacej sústavy. Zavzdušnené kúrenie navyše neefektívne distribuuje prevádzkovú kvapalinu a je hlučné. Preto je nutné množstvo vzduchu v radiátoroch maximálne znížiť práve pomocou odvzdušnenia.

Vykurovaciu sústavu je nevyhnutné odvzdušniť vždy po jej napustení, teda na začiatku vykurovacej sezóny. Kúrenie ale môžete odvzdušniť aj kedykoľvek v priebehu vykurovacej sezóny, ak spozorujete niektorý z problémov:

  • radiátory kúria nedostatočne aj pri maximálnom otvorení regulačných ventilov,

  • vykurovacie teleso nie je rovnomerne teplé.

Odvzdušnenie radiátorov sa v prípade moderných vykurovacích sústav vykonáva jednoducho pomocou odvzdušňovacieho ventilu. Na odvzdušnenie existujú rôzne postupy. Všeobecne sa odporúča odvzdušnenie kúrenia vykonávať pri maximálnej prevádzkovej teplote a tlaku vody v kúrení navyše s vypnutým obehovým čerpadlom. Postupujte od najnižšie položených radiátorov k tým najvyššie umiestneným.

Odvzdušnenie kúrenia je možné vykonávať aj úplne automaticky pomocou odlučovačov vzduchu, ktoré sú v sústave permanentne inštalované. Vy tak nemusíte na samotné odvzdušnenie vôbec myslieť ani do procesu akokoľvek zasahovať.

Vyčistenie magnetického filtra na kúrenie

V dnešnej dobe sú už magnetické filtre pre vykurovanie bežnou súčasťou vykurovacích sústav. Pokiaľ ho ešte nemáte, rozhodne s inštaláciou neváhajte. Ide totiž o najúčinnejšiu ochranu pred poškodením vplyvom mechanických nečistôt. Pokiaľ už magnetický filter máte, nezabúdajte na jeho údržbu.

Magnetický filter funguje na jednoduchom princípe – pomocou magnetu zachytáva z prevádzkovej kvapaliny úlomky kovov, magnetitu, hrdze a pod., ktoré zanášajú a poškodzujú komponenty vykurovacej sústavy, najmä čerpadlá, a usadzujú sa na stenách radiátorov, čím znižujú ich tepelný výkon.

Čiastočky zachytené na magnete treba zhruba raz ročne z filtra odstrániť – a práve pred zahájením vykurovacej sezóny je ideálny čas. Pri prvom použití magnetického filtra ale vykonajte čistenie už po niekoľkých dňoch, pretože filter naraz zachytí nečistoty nazhromaždené vo vykurovacej sústave počas celej doby jej prevádzky.

Postup čistenia magnetického filtra pre kúrenie určuje vždy výrobca, riaďte sa preto pokynmi v návode. Každopádne to ale zvládnete svojpomocne behom pár minút – v prípade moderných magnetických filtrov iba vyberiete magnet a uvoľnené čiastočky necháte vytiecť s vodou z nádržky filtra do pripravenej nádoby.

Odlučovač vzduchu a nečistôt s magnetom Flamco.     

Revízia plynového kotla

Každoročná revízia plynového kotla servisným technikom je základom bezpečnej prevádzky vykurovacej sústavy. Správnym vyčistením, nastavením a kontrolou tlaku v plynovom kotli sa nielen zvyšuje efektivita jeho prevádzky, ale predovšetkým sa znižuje riziko úniku nebezpečných spalín, najmä smrteľne jedovatého oxidu uhoľnatého.

V prípade elektrického kotla nie sú bezpečnostné riziká natoľko závažné, pretože tu nehrozí únik spalín. Napriek tomu sú pravidelné revízie dôležité – môžu totiž odhaliť skryté závady, ktoré vedú k zníženiu výkonu kotla, zvyšovaniu prevádzkových nákladov a skracovaniu jeho životnosti.

Kontrola po napustení a priebežnej kontroly vykurovacieho systému

Po napustení a sprevádzkovaní vykurovacej sústavy starostlivo skontrolujte, či niekde neuniká voda. Kontrolu ideálne zopakujte po niekoľkých dňoch, pretože menší únik sa môže prejaviť až po dlhšej dobe. V prípade zistených netesností sa obráťte na profesionálnych kúrenárov, nikdy sa nesnažte tieto závady opraviť svojpomocne.

Dôležitým krokom je tiež nastavenie regulačných prvkov a kontrola prevádzkového tlaku. Tlak vo vykurovacom systéme by ste ideálne mali kontrolovať pravidelne v priebehu celej vykurovacej sezóny – jeho kolísanie totiž znamená vážnu poruchu vykurovacej sústavy, ktorá môže spôsobiť haváriu.

Podľa inštrukcií výrobcu tiež pravidelne kontrolujte aj ďalšie komponenty vykurovacej sústavy, ako sú napríklad čerpadlá a expanzné nádoby. Vaša vykurovacia sústava sa vám odvďačí bezproblémovou a lacnou prevádzkou a dlhou životnosťou.