Stráženie hladiny

Jedným z najčastejších dôvodov poškodenia čerpadla je tzv. suchobeh. Chod čerpadla nasucho znamená stav, kedy čerpadlom neprúdi čerpaná kvapalina a je doň nasávaný vzduch. Nedostatkom vody dôjde k náhlemu zvýšeniu vnútornej teploty, čo môže mať deštruktívne následky pre niektoré časti čerpadla.

Pre ochranu čerpadla odporúčame inštaláciu hladinového snímača.

Druhy snímania

Vodivostné sondy

Vodivostné sondy fungujú na princípe uzavretého elektrického okruhu a sú lacnou a spoľahlivou ochranou proti suchobehu. Výhodou tohto riešenia je vypnutie čerpadla ešte predtým, než dôjde k chodu na sucho alebo prisávaniu vzduchu. U ovládacej jednotky a riadiacej jednotky s frekvenčným meničom je čerpadlo vypnuté až za niekoľko sekúnd chodu na sucho.

Z našej ponuky odporúčame k stráženiu hladiny sondy SHR-2, príp. SHR-3 spínač HRH-7 a dvoj alebo trojžilný kábel s atestom na pitnú vodu od spoločnosti ELKO EP.

Možnost využitia vodivostných sond:

1. Ochrana čerpadla proti suchobehu pomocou vodivostných sond

sondy 22Vodivostné sondy chránia ponorné a kalové čerpadlá proti suchobehu pri odčerpávaní zaplaveného priestoru.

Inštalácia pre ochranu čerpadla proti suchobehu sa skladá z dvoch sond SHR-2, spínača HRH 7 a kábla s atestom pre použitie v inštaláciách s pitnou vodou. Jedna sonda určuje minimálnu hladinu, druhá sonda potom slúži ako referenčná, preto musí byť vždy ponorená. Akonáhle voda stúpne nad stanovenú minimálnu hladinu, spínač HRH-7 zopne čerpadlo, ktoré začne odčerpávať vodu.

2. Stráženie hladiny vo vrte

sondy 33Pre ovládanie čerpadla vo vrte inštalujeme 3 sondy SHR-2, spínač HRH 7 a kábel s atestom pre použitie v inštaláciách s pitnou vodu. Sondy inštalujeme do požadovanej minimálnej a maximálnej výšky hladiny. Tretia sonda slúži ako referenčná a je umiestnená pod sondou určujúcou minimálnu hladinu. Čerpaním hladina vody vo vrte klesá. Po dosiahnutí minimálnej hladiny, čerpadlo vypne. Naopak pri dosiahnutí maximálnej hladiny prirodzeným obnovením hladiny čerpadlo zapne a začne opäť čerpať. Stráženie hladiny odporúčame pre všetky čerpadlá do vrte.

3. Dopúšťanie vody v nádržiach

NÁKRES

Pre dopúšťanie nádrží odporúčame inštaláciu 2 sond SHR-3 a spínače HRH 7.  Sondy inštalujeme pomocou návarku alebo upevňovacej matice do minimálnej a maximálnej výšky hladiny a to buď do steny nádrže alebo jej veka. Sondy môžu byť umiestnené vo vodorovnej, zvislej popr. šikmej polohe. Spínač HRH-7 je so sondami spojený dvojžilovým káblom s atestom pre použitie v inštaláciách s pitnou vodou. Ak voda klesne pod minimálnu hladinu, sonda zopne dopúšťací ventil a dopustí nádobu do výšky maximálnej hladiny, kde ventil uzavrie. Odporúčame strážiť únik kvapaliny inštaláciou snímača zaplavenia na podlahu v blízkosti nádrže. Pri úniku vody a zaplavení elektród snímača, spínač zopne pripojený GSM komunikátor, ktorý zašle textovú správu na váš mobilný telefón.

Viac informácií o vodivostných sondách nájdete tu.

Strážca prietoku

hi control

Elektronický prietokový spínač automaticky zapína a vypína čerpadlo. Pri poklese tlaku v rade (resp. otvorení kohúta a odberu vody) je čerpadlo vypnuté do chvíle, kedy je vyčerpaná 1/3 vody z tlakovej nádoby. V tejto chvíli tlakový spínač zapne čerpadlo, ktoré začne chýbajúcu vodu dočerpávať. Po ukončení odberu vody (resp. zatvorení kohútika), čerpadlo nevypne, kým nedočerpá vodu do tlakovej nádoby na pôvodné množstvo. V prípade, že v čerpadle nie je voda, prietokový spínač ho vypne, čím ho chráni pred chodom na sucho.

Použitie je možné iba u odstredivých čerpadiel napr. u domácej vodárne Grundfos MQ 3-45 alebo u ponorného čerpadla do studne Grundfos SB 3-45M. Nemožno použiť u vibračných a vretenových čerpadiel.

Z ponuky prietokových spínačov odporúčame automatického strážcu prietoku a tlaku Wilo HiCONTROL 1, ktorý udržuje konštantný tlak, chráni čerpadlo pred suchobehom a je v podstate nehlučný.

Viac informácií o produkte nájdete tu.

Riadiaca jednotka s frekvenčným meničom

sirio

Riadiaca jednotka s frekvenčným meničom automaticky zapína a vypína čerpadlo. Zariadenie zapne čerpadlo pri poklese tlaku v rozvode (resp. pri otvorení kohúta a odbere vody) a postupne začne dopúšťať vodu do radu. Po ukončení odberu vody (uzavretie kohúta) jednotka čerpadlo opäť vypne.

Pri malých odberoch vody frekvenčný menič spúšťa čerpadlo na nižší výkon, čím znižuje spotrebu elektrickej energie.

Pri poklese tlaku spôsobenom nasatím vzduchu riadiaca jednotka čerpadlo vypne a tým ho chráni pred chodom na sucho.

Použitie je možné iba u odstredivých čerpadiel, nemožno použiť u vibračných a vretenových čerpadiel.

Odporúčame riadiacu jednotku s frekvenčným meničom Wilo SIRIO 230 ENTRY, vďaka ktorému pri zvýšenom odbere vody nezaznamenáte pokles tlaku.

Více informací o produktu naleznete zde.

Na našom e-shope je možné tiež zakúpiť čerpadlo od spoločnosti Grundfos s už zabudovaným frekvenčným meničom SCALA 2,  ktoré nepretržite meria hodnotu tlaku na výtlaku. Ak hodnota tlaku klesne pod požadovanú úroveň, SCALA2 okamžite zvýši výkon a kompenzuje tým tlakové straty.

Viac o SCALA 2 nájdete tu.

Sledovanie účinníka motora

účinník motoru

Ovládacia jednotka po spustení čerpadla sama vykoná meranie a kalibráciu odberu prúdu (ochrana proti preťaženiu) a účinníka motora (COS φ) a po cca 15 sekundách si dáta sama uloží.
Reakcia ochrany proti behu nasucho je veľmi rýchla, skriňa čerpadlo vypne po cca 5-10 sekundách, kedy čerpadlo začne prisávať vzduch. Jednotka potom signalizuje na displeji poruchu. V tomto režime jednotka vykoná prvý reštart po 10 minútach (ak v čerpadle stále nie je voda tak následne po 20, 40, 80 a 120 minútach). Ak počas reštartov dôjde k obnove vodného stĺpca a čerpadlo začne normálne čerpať, systém sa vráti do normálneho stavu. Pokiaľ ani po 5 reštartoch (120 minút) nie je dostatok vody, systém prejde do poruchy a čerpadlo je potrebné reštartovať manuálne.

Nemožno použiť pri kalových, vibračných a u vretenových čerpadlách.

Z nášho sortimentu odporúčame riadiacu jednotku CU 301, ktorá je vyvinutá špeciálne pre ponorné čerpadlá SQE v aplikáciách, kde je potrebné dodržať konštantný tlak.

Viac informácií nájdete tu.

Plavákový spínač

plovákový spínač

Plavákové spínače sa používajú najmä na stráženie úrovne hladiny a fungujú na jednoduchom princípe. Plavák je pripojený priamo v čerpadle a je vybavený sklápacím spínačom. Ak je čerpadlo dostatočne ponorené a plavák je nadnášaný vo zvislej polohe (ON), sú kontakty v plaváku zopnuté a čerpadlo môže čerpať. V okamihu, keď počas čerpania poklesne hladina na určitú úroveň (OFF), závažie v preklopenom spínači rozopne kontakty a dôjde k prerušeniu napájania čerpadla, ktoré okamžite vypne.

Inštalácia sa odporúča iba v prípade, že priestor okolo čerpadla je dostatočne veľký na to, aby plaváku nič nebránilo v jeho pohybe.

Použitie je možné u všetkých typov čerpadiel.

Široká ponuka stráženia hladiny v e-shope