Suchobeh čerpadiel vo vrte - prečo je nebezpečný a ako čerpadlo proti nemu chrániť

Čerpadlá do vrtu sú konštruované tak, že nevyhnutnou podmienkou ich správneho chodu je dostatočná hladina čerpanej vody. Tá zaisťuje jednak chladenie elektromotora čerpadla, ale aj požadovaný tlak vody. Ak hladina klesne pod určitú úroveň, čerpadlo začne nasávať okrem vody aj vzduch, čo môže viesť k poškodeniu či úplnému zničeniu čerpadla. Ako tomuto stavu zabrániť?

Spôsoby ochrany čerpadla proti behu nasucho

Poškodenie suchobehom je najčastejšou príčinou porúch čerpadiel, pritom je ale investícia do správnej ochrany v porovnaní s cenou nového čerpadla zanedbateľná. Existuje hneď niekoľko technológií, ktoré zaistia, aby sa vaše čerpadlo v prípade nízkej hladiny vody včas vyplo. Čerpadlá do vrtu majú však špecifickú konštrukciu, a preto nemožno v tomto prípade použiť všetky spôsoby ochrany proti suchobehu čerpadiel.

Pre čerpadlá do vrtu možno v zásade použiť ochranu pomocou riadiacej jednotky, spínacích jednotiek alebo vodivostných sond.

Ponorné čerpadlo do vrtu. 

Ochrana čerpadla proti behu nasucho pomocou riadiacej jednotky

Riadiaca jednotka automaticky vykonáva meranie a kalibráciu odberu prúdu a účinníku motora, dáta si uloží a v prípade behu nasucho čerpadlo vypne. Výhodou je displej, na ktorom máte vždy prehľad o behu čerpadla, prípadne o jeho havarijnom zastavení. Ak sa hladina opäť zvýši na požadovanú úroveň, riadiaca jednotka čerpadlo znova zapne.

Zabudovaná ochrana pomocou spínacích jednotiek

Čerpadlo možno proti suchobehu ochrániť pomocou spínačov, ktoré sú súčasťou čerpadla.  

Ako jednoduché riešenie stráženia hladiny sa ponúka plavákový spínač. Ten je pripojený priamo k čerpadlu a v prípade dostatočnej hladiny je vo zvislej polohe. V prípade poklesu hladiny ho závažie preklopí a spínač čerpadlo automaticky vypne. Táto možnosť však predpokladá, že okolo čerpadla je dostatočný priestor pre voľný pohyb plaváka, čo je v prípade úzkych vrtov veľmi nepravdepodobné.

Pre čerpadlá do vrtu možno preto odporučiť kombinované tlakové a prietokové spínače, ktoré strážia dostatočný tlak a prietok v čerpadle. Tieto spínače spúšťajú čerpadlo vždy v prípade odberu vody, ktorý spôsobí znížený tlak. Pri ukončení odberu spínač naopak čerpadlo vypne. Rovnakým spôsobom spínač stráži aj požadovanú hladinu vody a automaticky čerpadlo vypne v prípade nadmerného poklesu.

Samostatný tlakový spínač sa používa v kombinácii s tlakovou nádobou. Samostatný prietokový spínač sa používa pri povrchových čerpadlách, kde môže nahradiť plavákový spínač.

Niektoré spínače navyše ponúkajú funkciu plynulej regulácie otáčok, snímač netesností a ďalšie praktické funkcie pre bezpečnejšiu prevádzku čerpadiel.

Automatický prietokový spínač Wilo. 

Externá ochrana pomocou vodivostných sond

Najspoľahlivejším spôsobom zaistenia čerpadla proti suchobehu je inštalácia externých vodivostných sond so spínačom. Tento systém vypne čerpadlo ešte predtým, než čerpadlo nasaje vzduch a poskytuje tak stopercentnú ochranu proti poškodeniu. Sonda tiež spustí čerpadlo hneď, akonáhle hladina vody opäť stúpne na minimálnu požadovanú úroveň.

Vodivostné sondy možno použiť v prípade ponorných aj kalových čerpadiel pre rôzne účely. Pokiaľ ide o čerpadlo na pitnú vodu, musí mať sonda príslušný atest pre použitie v inštaláciách s pitnou vodou. Čerpadlá do vrtu by mali byť vybavené tromi sondami - jedna stráži maximálnu hladinu, druhá minimálnu a tretia slúži ako referenčná a je umiestnená pod úrovňou minimálnej hladiny, teda je vždy ponorená. Všetky sondy sú pripojené na spínač, ktorý podľa potreby zapína a vypína čerpadlo.

Sonda k hladinovým spínačom ELKO. 

Komplexná ochrana proti poškodeniu čerpadla

Suchobeh však nie je jedinou možnou príčinou poškodenia čerpadiel. Preto je na mieste zabezpečiť komplexnú ochranu systému obstaraním kompletnej sady pre udržiavanie konštantného tlaku. Okrem ponorného čerpadla určeného do vrtu a opatreného vhodnou ochranou proti behu nasucho takáto sada obsahuje:

  • expanznú nádobu s manometrom a tlakovým spínačom, ktorý stráži požadovaný tlak,
  • spätnú klapku, ktorá stráži, aby vodný stĺpec nad čerpadlom svojím tlakom nepoškodil čerpadlo,
  • snímače a riadiace jednotky.

Samozrejmým predpokladom nízkej poruchovosti čerpadiel do vrtu je potom čistota vody, pretože čerpadlá do vrtu nie sú konštruované pre čerpanie kvapaliny s prímesou mechanických častíc. Vrt preto pravidelne čistite.