Termostatické zmiešavacie ventily

Je zariadenie, ktoré kontroluje a reguluje miešanie teplej a studenej vody tak, aby bol zaistený výstup konštantnej teploty a nedošlo k opareniu.Termostatický zmiešavač presne kontroluje a reguluje teplotu pri kúpaní, sprchovaní a umývaní rúk. Ventily sú navrhnuté tak, aby požadovaná teplota vody zostala nemenná aj pri zmene vstupného tlaku / prietoku. Mechanické ventily sa týmto zmenám nie sú schopné prispôsobiť. Termostatické ventily v dnešnej dobe existujú aj v digitálnej variante. Možno ich nainštalovať do vaní alebo ako súčasť sprchovacích armatúr.

Teplá a studená voda vstupujúca do ventilu sa mieša tak, aby výsledná teplota zodpovedala podľa nastavenia používateľa. Tepelný senzor vnútri ventilu automaticky zmieša teplú a studenú vodu tak, aby bola dosiahnutá požadovaná teplota. Mechanizmus potom automaticky kompenzuje prípadné zmeny tlaku / teploty tak, aby prednastavená teplota bola konštantná a nedochádzalo k tepelným výkyvom. V prípade výpadku zdroja studenej vody rozpozná ventil nebezpečenstvo príliš horúcej vody a sám sa vypne. Voda sa tiež vypne pri výpadku zdroja teplej vody, ako prevencia proti tepelnému šoku. Viac informácií o minimálnych a maximálnych teplotách, viď obrázky nižšie.

Hlavné komponenty

Termostatický prvok
Tepelne citlivý prvok, ktorý sa rozťahuje alebo zmršťuje v závislosti na teplote vody, ktorou je obklopovaný. Keď termostatický prvok zaznamená zmenu teploty vody, dá pokyn piestu k zmene proporcie privádzanej teplej alebo studenej vody, ktoré sa vo ventilu miešajú.

Piest
Zvyčajne je prepojený s termostatickým prvkom. Piest sa pohybuje tam a späť cez vstupy studenej a teplej vody, čím mení teplotu výslednej zmesi.

Pružina
Keď sa termostatický prvok rozširuje (otepľuje), pohybuje piestom a stláča tak pružinu. Keď sa termostatický prvok ochladí, stiahne sa a pružina tak tlačí piest späť.

Úprava teploty
Termostatické zmiešavacie ventily majú bežne oddelené nastavenie teploty (zvyčajne zamknuté pod vrchným krytom). To môže byť upravené tak, aby bol piest v inej pozícii, čím upraví proporciu požadované teplej a studenej vody, respektíve ich zmesi.

termostatické směšovací ventily

Vizualizácia nastavenie pozície piestu, a reakcia pružiny pri možných situáciách v vykurovacích systémoch
1) Vysoký tlak "teplo" a nízký tlak "zima"
2) Nízky tlak "teplo" a vysoký tlak "chlad"
3) Zhodný tlak "teplo a chlad"
4) Strata tlaku na výstupe studenej vody

Viac ako 3/4 vážnych obarení utrpia deti vo veku do 5 rokov. Obmedzením teploty vody a zabránením náhlej zmene jej teploty, chránia termostatické zmiešavacie ventily svojich užívateľov a sú logickou prevenciou vážnych zranení spôsobených oparením. Príliš vysoká teplota vo vani je príčinou až 70% všetkých obarení v domácnostiach. Malé deti a ich pokožka sú na tepelné zmeny oveľa citlivejšie a tým sú vystavené väčšiemu riziku. Ďalšou rizikovou skupinou sú ľudia s rôznym zdravotným postihnutím, bez schopnosti vnímať rizika alebo reagovať na nebezpečné situácie. Termostatické zmiešavacie ventily fungujú ako prevencia týchto udalostí. Maximálna teplota vody na výstupe, ktorá je štandardne používaná pri cirkulácii vo vykurovacích systémoch, je 50 °C. Mnoho novo inštalovaných systémov reguluje teplotu vody na 48 °C, ako prevencia proti obareniu a tým spôsobeniu vážnych zranení. Ďalším vážnym nebezpečenstvom, ktorým sú zmiešavacie ventily schopné predchádzať, je nebezpečenstvo vzniku baktérie "Legionella pneumophila". Z toho dôvodu musí byť voda ohriata na 60 °C, čo funguje ako prevencia vzniku týchto baktérií. Táto teplota je však pre človeka nebezpečná - môže spôsobiť popáleniny. Najčastejším riešením je tak termostatický zmiešavací ventil, ktorým možno kontrolovať celý systém. Odporúčanie: Vždy, keď ste požiadaní o kontrolu starého rozvodu vody alebo o zhotovenie rozvodu nového, vykonajte nasledujúci nenáročný test: Je tu ventil, ktorý obmedzuje teplotu horúcej vody? Je funkčný? Udržuje správnu teplotu vody - maximálne 50 °C? Ak nie, nainštalujte nový termostatický zmiešavací ventil. ESBE Basic 35-60 ° má ten správny teplotný rozsah a funkciu ochrany pred oparením, ktorá zastaví horúcu vodu v prípade, že dôjde k strate tlaku studenej vody.

TZV sú zvyčajne veľmi spoľahlivé, životnosť bude typicky záležať na spôsobe inštalácie, prevádzkových podmienkach a kvalite údržby - kľúčovým faktorom je napríklad tvrdosť vody. Štandardná životnosť je 5 rokov, počas tejto doby by TSV mali byť servisované, prípadne po tejto dobe vymenené - v závislosti na opotrebení.

Áno, najnižšia nastaviteľná teplota je 20-43 stupňov.

TZV rýchlo reaguje na zmeny zvolenej teploty, čo je zaistené odbornou certifikáciou, ktorú ventily ESBE majú. Táto certifikácia je pravidelne overovaná u tretích strán a je tak zaručené, že aj počas náhlej zmeny teploty nedôjde k obareniu. Avšak sa môže stať, že pri prudkej zmene medzi minimálnou a maximálnou teplotou dôjde k zvýšeniu o cca 7 stupňov nad nastavené maximum. Moderné zmiešavacie ventily sú schopné tento extrém nad maximom potlačiť po dobu 1.2, respektíve 0.5 sekúnd - čas, na ktorý môže dôjsť k teplotným extrémom o 7, respektíve na 50 stupňov.

Inštaláciu je dôležité uskutočniť presne podľa návodu, typické chyby, ktoré vznikajú pri inštalácii TZV sú:

1) Pri inštalácii zmiešavacieho ventilu do bojlera nie sú použité regulátory prietoku. To môže spôsobiť problémy v zimných mesiacoch.

2) neodstránenie regulátora prietoku pri inštalácii do otvoreného systému môže znížiť prietok vody. Ak máte akékoľvek pochybnosti týkajúce sa inštalácie produktu, obráťte sa na výrobcu ESBE alebo nás kontaktuje na www.bola.sk.

Teplo zo solárnych panelov je síce lacné, ale nepravidelné, kvôli tomu sa využíva systém akumulácie tepla a jeho následná redistribúcia do vykurovacích systémov. Pri inštalácii iba jedného okruhu dochádza k tomu, že si systém berie teplú vodu zhora. Ak nainštalujete druhý okruh a dva ventily ESBE Basic 35-60 °, budú ventily brať čo najdlhšie teplú vodu zo strednej časti tak, aby udržali vodu v hornej časti zásobníka horúcou. S dvoma okruhmi a s ESBE Basic 35-60 ° na primárnej strane je slnečná energia lepšie využitá aj za chladnejších dní. Týmto spôsobom je voda zo slnečného panelu uvoľnená v nižšej časti zásobníka, aby nerušila tú najteplejšie vrstvu vody v jeho najvyššej časti. Čím dlhšiu dobu môže systém akumulácie udržiavať vyššiu teplotu, tým rýchlejšia je návratnosť nákladov. Súčasne ventily zabezpečia, aby bol systém teplej vody chránený pred možnosťou obarenia.

Pokračujte na širokú ponuku termostatických zmiešavacích ventilov v e-shope