Tlakové nádoby

Tlakové nádoby najčastejšie nájdeme v aplikáciách domácich vodární. Ich hlavnou funkciou je vyrovnávanie a udržiavanie konštantnej hladiny tlaku v rozvodnom systéme. Slúžia ako zásobníky vody a chránia čerpadlá pred častým spínaním, ktoré by mohlo viesť k jeho rýchlemu opotrebovaniu. Tlakové nádoby sú vyrobené najčastejšie z ocele a možno ich zakúpiť v rôznych veľkostiach objemov.

Spôsoby konštrukcie

Existujú dva spôsoby konštrukcie tlakových nádob - horizontálne a vertikálne. S ohľadom na veľkosť sú potom veľké nádoby opatrené nožičkami, čo zamedzuje montáži horizontálnych nádob (na príklade) do zvislej polohy. Iná, než vopred odporúčaná montáž môže viesť k poškodeniu nádoby a strate funkčnosti. Nádoby sú konštruované pre pôsobenie tlaku zhora nadol, takže ak dôjde k prevrátenej montáži, bude tlak pôsobiť iným smerom, než pre aký bola nádoba dizajnovaná, a dôjde k zničeniu nádoby.

Druhy tlakových nádob

Na trhu môžeme nájsť tri typy tlakových nádob odlíšené od seba svojím vnútorným usporiadaním a spôsobom fungovania:

  • tlaková nádoba s vymeniteľlný vakom
  • tlaková nádoba s membránou
  • tlaková nádoba bez vaku i membrány

Každý typ má svoje výhody aj nevýhody, ako si ukážeme ďalej.

Tlaková nádoba s vymeniteľlným vakom

Súčasťou tejto tlakovej nádoby je vymeniteľný gumený vak, ktorý sa nachádza vo vnútri nádoby. Voda, ktorá priteká do nádoby, vteká práve do tohto vaku. Vo zvyšku nádoby je tlakový plyn, ktorý zaisťuje nemennosť tlaku v rozvodnom systéme. Tento plyn súčasne chráni vak pred odrením o steny nádoby. Vďaka vaku nedochádza k styku vody a stien nádoby, takže nehrozí poškodenie nádoby vnútornou koróziou. Nevýhodou môže byť potrebná pravidelná kontrola pretlaku v nádobe, kvôli možnosti úniku plynu. V prípade úniku by došlo k zníženiu pretlaku v nádobe, čo by častejšie spínalo čerpadlo a do vaku by pritekalo viac vody. Tým by sa vak viac rozťahoval a hrozilo by jeho pretrhnutie.

Ku každej tlakovej nádobe výrobca udáva, po akej dobe je nutné pretlak kontrolovať. Úprava pretlaku je jednoduchá, vykonáva sa cez ventil umiestnený na nádobe a je možné k tomu použiť pumpičku alebo kompresor. Ak by došlo k poškodeniu vaku, je možné ho jednoducho vymeniť a nekupovať celú novú nádobu.

Tlaková nádoba s membránou

Týmto nádobám sa tiež hovorí bezúdržbové, pretože nie je potrebné kontrolovať vnútorný pretlak - plyn nemá z nádoby kadiaľ unikať. Nádoba je rozdelená do dvoch častí gumovou membránou, ktorá od seba oddeľuje vodu a tlakový plyn. Tento typ nádob je vysoko spoľahlivý a odolný, nie je treba žiadnych kontrol ani údržby, na rozdiel od nádob s vakom je však pri poškodení membrány nutné vymeniť celú nádobu. To môže znieť nepríjemne, avšak tým, že z nádoby neuniká plyn, nedochádza ani k nadmernému namáhaniu membrány a šanca na jej poškodenie je malá.

Tlaková nádoba bez vaku i membrány

V tejto tlakovej nádobe nie sú voda s plynom ničím oddelené. Nehrozí tak poškodenie žiadnych gumových súčastí a vďaka nerezovému prevedeniu sa hodí do vlhkého prostredia. Pretlak v nádobe je však nutné neustále pravidelne kontrolovať a často dopĺňať vzduch pri jeho poklese.

Výhodami použitia tlakových nádob v rozvodných systémoch sú predovšetkým predlžovanie životnosti čerpadiel a znižovanie vplyvu hydraulických rázov na systém, keď sa čerpadlo spustí. Čerpaná voda je privádzaná do nádoby, kde stláča prítomný vzduch. Pri otvorení kohútika (na príklade) ju potom stlačený vzduch vytlačí do potrubia a dôjde k zmenšeniu pretlaku v nádobe. Pokiaľ dôjde k zníženiu pod danú úroveň, sústava vodárne spustí čerpadlo, ktoré vodu do nádoby opäť dočerpá. Tým, že vzduch z niektorých nádob uniká, môže dôjsť k častejšiemu spínaniu čerpadiel a kráteniu ich životnosti.

Pokiaľ chcete tlakovú nádobu použiť v rozvodoch pitnej vody, odporúčame pred zakúpením skontrolovať, či má atest pre pitnú vodu, ktorý dosvedčuje, že je nádoba vyrobená z vhodných materiálov neuvoľňujúcich žiadne závadné látky.

Veľkosť tlakovej nádoby

Veľkostí tlakových nádob je niekoľko. Pre zvolenie tej správnej je potrebné poznať parametre čerpadla a spôsob riadenia vodárne. Vystačiť si ale môžete aj s veľkosťou odberu vody v čase. Ak odoberáte vodu v rôznych množstvách a nepravidelne, je lepšie zaobstarať si nádobu väčšiu. Avšak pozor aby nádoba nebola príliš veľká, voda by v nej potom zostávala príliš dlho a mohla "strácať" na svojej hodnote. Na druhú stranu, ak odoberáte vodu v ustálených dávkach, je lepšia menšia nádoba. Nie však tak malá, aby spôsobovala častejšie spúšťanie čerpadla, čo by mohlo viesť opäť k zníženiu jeho životnosti. Všeobecne možno povedať, že pre domáce vodárne sa odporúčajú nádoby s objemom od 80 do 100 litrov. V prípade vodárne s frekvenčným meničom, ktorý zaisťuje reguláciu otáčok čerpadla a stráži, aby jeho výstupný tlak bol konštantný, je možné tlakovú nádobu úplne vynechať, alebo použiť len malú nádobu.

V našej ponuke nájdete ako kompletné domáce vodárne, tak aj samostatné tlakové nádoby a čerpadlá.