Ultrazvukové meradlá tepla

Ultrazvukové meradlá používajú na meranie rýchlosti prúdenia tekutiny v potrubí ultrazvukové vlnenie. Prístroje, ktoré využívajú Dopplerov princíp, vysielajú do tekutiny ultrazvukové vlny s konštantnou frekvenciou a prijímajú vlnenie odrazené od pevných častíc alebo od bublín rozptýlených v tekutine. Vzhľadom k pohybu častíc alebo bublín s tekutinou, je frekvencia prijatého ultrazvukového vlnenia odlišná od frekvencie vyslanej vlny. Rozdiel frekvencií je potom úmerný rýchlosti prúdenia tekutiny.

Výhody: žiadne pohyblivé časti, nižšie tlakové straty, kvapalina môže byť agresívny, výbušná

Nevýhody: možné chyby v závislosti na teplote, hustote, viskozite, koncentrácie častíc

  • Určené pre použitie v kanceláriách, bytových domoch a administratívnych budovách
  • ukladanie hodnôt spotreby v stanovený deň
  • Prietok 1,5 m³/h

Siemens UH50-A45

  • Určené pre meranie tepelnej energie na pätách v obchodnej sfére a ľahkom priemysle
  • trieda presnosti merania 2
  • Prietok 3,5 m³/h

Nestačí? Pokračujte na širokú ponuku ultrazvukových meradiel tepla a chladu v e-shope