Vodárenské sety

Vodárenské sety slúžia na zostavenie domácej vodárne, ktorá je ideálnym riešením, ak chcete dostať vodu od zdroja k vašemu domu, chalupe či na chatu. Okrem zásobovania domácnosti možno domácu vodáreň využiť aj ku zavlažovaniu záhrady, prípadne k čerpaniu vody ze studní či hlbšie položených vrtov.

Vodárenský set obsahuje všetko (spravidla s výnimkou čerpadla), čo na pripojenie na systém rozvodov vody potrebujete. Základom každej sady je tlaková nádoba s tlakovým spínačom. Ten spína čerpadlo tak, aby tlak v nádobe zostával v stanovenom rozmedzí - to znamená, že zapína a vypína čerpadlo podľa úbytku tlaku v nádobe. V praxi se väčšinou používa riadenie čerpania po tretinách objemu tlakovej nádoby.

Bola.sk ponúka vodárenské nádrže s vakom vo vnútri, ktorý se plní a vyprazdňuje. Keďže sa voda nedostane do styku s vlastnou oceľovou nádobou, nie je potreba, aby bola nerezová. Možno ich teda použiť aj pre pitnú vodu.

Ďalšou výhodou je, že vaky u vodárenských setov sa v prípade zničenia (najčastejšie prasknutie) dajú väčšinou pohodlne vymeniť. Zákazníci tak nemusia hneď kupovať celý vodárenský set.

Tlakové nádoby s membránou, ktorá oddeľuje vodnú a plynovú časť, sú bezúdržbové (nie je potrebné kontrolovať pretlak vzduchu či nádrž dofukovať) a majú dlhšiu životnosť, pretože membrána sa síce väčšinou nedá vymeniť, ale býva pevnejšia než vak. Nemecký výrobca Wilo u novších typov vodární má membránové tlakové nádoby, kde je síce voda v styku s nádržou, avšak všetky diely, ktoré s médiom prichádzajú do styku, sú odolné voči korózii a vyhovujú odporúčaniam KTW.

Tlakové nádoby expanzné se používajú pre pitnú vodu TUV a tiež na vykurovacie (či chladiace aj solárne) systémy, kde udržujú vodu v rovnovážnom stave a kompenzujú zmeny objemu pri udržiavaní konštantného tlaku pri zmene teploty. Vďaka oddeľujúcej membráne navyše nedochádza k prenikaniu plynu do vody.  K udržovaniu statického tlaku pomáhá „vankúš“ plynu vo vnútri nádoby. Expanzná tlaková nádoba tak chráni celý systém – v dôsledku príliš natlakovaného potrubia by totiž mohlo prasknúť.

Tlaková expanzná nádoba na pitnú vodu Reflex DD 8/10 v ponuke Bola.sk je vhodná pre spojenie s ohrievačom teplej vody. K tovaru je však potrebné objednať prietokovú armatúru Reflex Flowjet, ktorú nájdete medzi ďalším užitočným príslušenstvom k čerpacej technike.

Vodárenské sety je možné skoro ľubovoľne použiť ako pri samonasávacích čerpadlách, tak aj pri ponorných čerpadlách do studní a vrtov. Jednotlivé vodárenské sety sa líšia objemom tlakovej nádoby.

Pokračujte na ponuku vodárenských setov na e-shope