Vyváženie vykurovacej sústavy obehovým čerpadlom

Vyváženie čiže vyregulovanie vykurovacej sústavy sa vykonáva so zámerom dosiahnutia požadovaného tepelného výkonu sústavy. Vyvážením sa zaisťuje ideálna distribúcia vody do vykurovacích telies, a teda tepelný komfort pri čo najnižších nákladoch na kúrenie.

Prečo je potreba vyvážiť vykurovacie sústavy

Voda v vykurovacích telesách prúdi podľa toho, kde je aký hydraulický odpor. Čím menší je hydraulický odpor, tým viac teplej vody do týchto miest natečie. Voda jednoducho podľa zákonov fyziky prúdi cestou najmenšieho odporu. To znamená, že bez vyváženia vykurovacej sústavy voda neprúdi rovnomerne, niekde kúrenie nekúri dostatočne a inde naopak prekuruje. Vykurovacie telesá pritom potrebujú presne dané množstvo vykurovacieho média na to, aby kúrili správne. V opačnom prípade sú pri zníženom tepelnom komforte náklady na vykurovanie oveľa vyššie. Tento problém nastáva častejšie u väčších vykurovacích systémov, typicky v bytových domoch.

Práve tieto nežiaduce situácie rieši tzv. hydronické čiže hydraulické vyvažovanie vykurovacej sústavy. Vyvážením zaistíte rovnomerné prúdenie vykurovacieho média, teda vykurovacej vody. Iba tak môžete kúrenie správne regulovať pomocou ventilov na radiátoroch a pri optimálnej spotrebe.

Kedy a ako sa vykonáva vyváženie vykurovacej sústavy

Každá vykurovacia sústava, u ktorej dochádza k prenosu tepelnej energie pomocou prietoku vykurovacieho média, potrebuje správne vyváženie. Spôsob zapojenia a vyváženia vykurovacej sústavy musí byť súčasťou projektovej dokumentácie k stavbe. Tu by mal projektant presne určiť hydraulický výpočet sústavy.

Vyvažovanie sa teda vykonáva pri inštalácii novej alebo výmene starej vykurovacej sústavy. Vykurovacia sústava sa musí najskôr zapojiť, napustiť a odvzdušniť. Potom je potreba sprevádzkovať obehové čerpadlo s nastavenou konštantnou tlakovou diferenciou. Samotné vyváženie sa vykoná ešte pred uvedením vykurovacej sústavy do prevádzky.

Metódy vyváženia vykurovacej sústavy

Statická vykurovacia sústava má približne konštantný prietok. Dynamická vykurovacia sústava má naopak meniaci sa prietok, ktorý sa reguluje pomocou ventilov.

V dnešnej dobe je už drvivá väčšina vykurovacích sústav dynamická. To znamená, že jednotlivé okruhy vykurovacieho systému sa vzájomne ovplyvňujú a pri postupnom vyrovnávaní jednotlivých okruhov sa menia hodnoty tých, ktoré sa vyvážali ako prvé. K vykurovacej sústave sa teda musí pristupovať ako k celku a možno ju vyvážiť ručne alebo pomocou obehového čerpadla. Pri manuálnom vyvážení vykurovacej sústavy potrebujete mať k dispozícii presné hydraulické výpočty. V prípade menších vykurovacích sústav, napríklad v rodinnom dome, je preto oveľa jednoduchšie automatické vyváženie pomocou obehového čerpadla.

V prípade rodinného domu môžete vykurovaciu sústavu vyvážiť jednoducho pomocou obehového čerpadla.

Manuálne vyváženie vykurovacej sústavy

K manuálnemu vyváženiu vykurovacej sústavy sa používajú rôzne vyvažovacie armatúry. Vyvažovacie ventily slúžia na nastavenie a meranie diferenčného tlaku a prietoku. Používajú sa typicky na stúpačkách. Ďalej sa používajú regulátory diferenčného tlaku, teda ventily, ktoré riadia diferenčné tlaky v sústave a umožňujú ich presnejšie nastavenie.

Existujú celkom tri metódy ručného vyvažovania:

  1. Iteratívna metóda: aj keď ide o najčastejšie používanú metódu, nie je úplne ideálna. Ide o metódu postupného približovania sa požadovanej hodnote prietoku, pričom miera priblíženia k danej hodnote je daná počtom opakovaní. V prípade nedostatočného počtu opakovaní ide o veľmi nepresnú metódu.
  2. Proporcionálna metóda: najskôr sa merajú prietoky na všetkých koncových jednotkách pri plne otvorených vyvažovacích ventiloch, ktoré sa porovnajú s požadovaným prietokom. Potom sa postupne prietok upraví na všetkých ventiloch, počnúc posledným na rozvode a končiac prvým.
  3. Kompenzačná metóda: princípom je nastavenie konštantných podmienok vo všetkých bodoch sústavy pomocou tzv. partnerských ventilov. Každé nastavenie je teda už konečné a nie je nutné sa k nim vracať po vyvážení ďalších častí sústavy. Pred vyvažovaním nie je potrebné merať prietoky. Zmeny počas vyvažovania sa jednoducho kompenzujú pomocou partnerských ventilov. Ide tak o najvhodnejšiu metódu, ktorá zdokonaľuje aj uľahčuje proporcionálnu metódu.

Vyváženie vykurovacej sústavy pomocou obehového čerpadla

Vykurovaciu sústavu v rodinných domoch a menších stavbách možno vyvážiť aj bez zložitých zásahov a podrobnej projektovej dokumentácie, a to vďaka unikátnej technológii obehového čerpadla Grundfos ALPHA3, ktoré získalo už po troch mesiacoch od uvedenia na nemecký trh prestížne ocenenie Plus X Award v kategóriách inovácia, vysoká kvalita, funkčnosť a ekológia.

Grundfos  ALPHA3 je jediné obehové čerpadlo na trhu s funkciou vyváženia vykurovacej sústavy. Vyváženie vykonáte jednoducho pomocou doplnkového snímacieho modulu ALPHA Reader a mobilnej aplikácie Grundfos GO Balance, ktorá je zadarmo k dispozícii v App Store a Google Play.

Aplikácia má režimy pre podlahové vykurovanie, radiátory a kombináciu oboch. Vykurovacia sústava musí byť dvojrúrková a vybavená termostatickými ventilmi s prednastavením. Podlahové kúrenie nesmie mať žiadny permanentný obtok. V aplikácii jednoducho vyplníte údaje o vykurovacej sústave a miestnostiach v dome. Potom zapojíte snímací modul na obehové čerpadlo Grundfos ALPHA3 a prepojíte ho s aplikáciou. Aplikácia si tak jednoducho načíta všetky aktuálne údaje z čerpadla pri uzatvorených ventiloch (nulový prietok) a pri ich úplnom otvorení. Potom systém vykurovaciu sústavu automaticky vyváži.

Po vyvážení môžete nastaviť čerpadlo do bezobslužného režimu AUTOADAPT, ktorý vždy zvolí najvhodnejší prevádzkový bod čerpadla v závislosti na aktuálnej potrebe dodávky tepla do objektu.

Elektronické obehové čerpadlo Grundfos ALPHA3 s funkciou vyváženia vykurovacej sústavy.

Riziká nesprávne vyváženej vykurovacej sústavy

Nesprávne vyváženú vykurovaciu sústavu spoznáte najmä podľa toho, že niektoré radiátory kúria viac a iné naopak menej alebo vôbec, hoci sú na všetkých ventily nastavené na rovnakú hodnotu. Ak sú radiátory odvzdušnené, problémom je nesprávne vyváženie.

Ďalšími známkami nevyváženej vykurovacej sústavy sú hučanie a pískanie, ktoré značí zbytočne vysoké prietoky. Nerovnomerné tlaky môžu v dlhodobom horizonte viesť k poruchám až k trvalému poškodeniu vykurovacej sústavy.

Zákonná úprava a požadovaná dokumentácia

Vyváženie vykurovacej sústavy musí vykonávať kvalifikovaný odborník. Požiadavky pre správne vyváženie vykurovacej sústavy sú súčasťou vyhlášky č. 193/2007 Zb. Tá zároveň stanovuje povinnosť vystaviť protokol o meraní a vyvážení sústavy, ktorý je dôležitý aj pre prípad reklamácie.