Zahradné čerpadlá

Pod označením záhradné čerpadlá možno nájsť pestrú škálu čerpadiel pre zásobovanie vodou, postrek záhrady či prečerpávanie vody z nádrží. V prevedení samonasávacie či ponorné, podľa použitia prenosné aj pevne zabudované, pre čerpanie čistej aj kalové vody.
Vodné záhrady vyžadujú pohyb vody, aby bola zaistená recirkulácia a prevzdušnenie, ktoré sú potrebné pre zdravé životné prostredie vo vode. To môže byť zaistené inštaláciou čerpadla alebo filtra. Čerpadlá pomáhajú udržať čistú vodu vo vašom jazierku a pomáhať tak rovnomernej distribúcii živín pre ryby, rastliny, ale aj iné vodné organizmy. Prúdiaca voda tiež znižuje riziko výskytu komárov na vodnej ploche, pomáha bojovať proti tvorbe vodných rias a rovnomernej distribúcii kyslíka vo všetkých hĺbkach vody. Záhradné čerpadlá tiež môžu byť využité pre pohon fontán.

Pokračujte na širokú ponuku zahradných čerpadiel v e-shope

VARIANTY

Existujú rozdielne varianty zahradných čerpadiel – čerpadlá ponorné, s magnetickým alebo elektrickým pohonom. Každé z nich má výhody pre špecifické aplikácie. Je dobré starostlivo zhodnotiť, ktorý variant je optimálny práve pre vašu záhradu než si čerpadlo zakúpite. Je zrejmé, že čerpadlo slúžiace k cirkulácii vo vašom rybníku alebo jazierku bude mať odlišné požiadavky než čerpadlo určené pre fontánu v umelej nádrži na vodu. Výpočet veľkosti / výkonu čerpadla do veľkej miery závisí od veľkosti jazierka, ale aj využitie - len pre cirkuláciu alebo aj pre filtráciu vody. Ďalším faktorom vhodným pre zvažovaní pri výbere je množstvo rýb či rastlín v jazierku - čím viac, tým je potreba zvyšovať nároky na filtračné čerpadlo.

PONORNÉ ČERPADLÁ

Ponorné čerpadlá sú navrhnuté, ako už názov napovedá, aby boli úplne ponorené do najhlbšej častí rybníka. Hlavnou prednosťou ponorných čerpadiel je jednoduchá inštalácia. Ponorné čerpadlá nie je v prírode nutné nijako zakrývať a teda nenarušujú ráz krajiny. Ďalšou jednoznačnou prednosťou je tichý chod, ponorné čerpadlá sú tiché a rozhodne vás tak nebudú rušiť pri rozjímaní na vašej záhrade. Niektoré ponorné čerpadlá využívajú olej pri prevádzke - tým sa v prípade "živého rybníčka" vyhnite.

 • Ponorné čerpadlá možno využiť pri vysúšaní jazierka za účelom čistenia.
 • Čerpadlá umiestnite priamo do jazierka
 • Ponorné čerpadlá prečerpajú 200-20 000 litrov za hodinu
 • Ponorné čerpadlá sú všeobecne ekonomickejšie a lacnejšie pre menšie rybníky

.

EXTERNÉ ČERPADLÁ

Externé čerpadlá sú spoľahlivé, cenovo dostupné a úsporný variant riešenia cirkulácie vody vo vašom jazierku. Môžu prečerpávať veľké množstvá vody a hocikedy byť menej nákladné ako čerpadlá ponorné. Negatívom je zložitejšia inštalácia zariadení a hlučnejšia prevádzka, oboje je však kompenzované všeobecne vyššou spoľahlivosťou. Dôležité je vedieť, či je čerpadlo samonasávacie alebo či si čerpá vlastnú vodu. U čerpadiel, ktoré nie sú samonasávacie je potrebné inštalovať spätný ventil, aby sa zabránilo ich poškodeniu motora pri vypnutí a rýchlom opätovnom zapnutí.

 • Externé čerpadlá môžu byť hlučné a môžu rušiť pokoj na vašej záhrade
 • Sú vhodné pre veľké rybníky
 • Inštalujte v blízkosti vodnej plochy na suchom mieste
 • Vyžadujú menej rutinnej údržby než čerpadlá ponorné

MAGNETICKÉ ČERPADLÁ

V magnetických čerpadlách elektrický náboj vytvára magnetické pole a spôsobuje otáčanie kolesa a poháňa tak čerpanie vody. Magnetické čerpadlá sú kompletne uzavreté a nevyžadujú mazanie. Vzhľadom k tomu, že neobsahujú olej, sú vhodné pre jazierka s rybami - v prípade, že by došlo k jeho úniku. Tento typ čerpadla nie je schopný čerpať vodu "vysoko" vertikálne, takže nie je vhodný pre vytváranie napr. fontán.

 • Vysoko efektívna prevádzka, šetrí náklady
 • Pracuje najlepšie v čistých jazierkach bez bahna
 • Vyžaduje čistenie obežnej komory pre dlhšiu životnosť
 • nemá tesnenie

.

ČERPADLÁ S PRIAMYM POHONOM

Čerpadlá s priamym pohonom majú uzavretý motor, napájaný elektrinou, ktorý otáča hriadeľ obežného kolesa. Tieto čerpadlá sú schopné dosiahnuť vysokého vztlaku a sú tak vhodné pre čerpanie do vysokých výšok (preto ich využívajte pre skrášlenie vašej záhrady vo forme vodopádov či fontán). Odporúčame používať čerpadlá, ktoré nemajú olej, ktorý by v prípade netesnosti mohol zahubiť ryby vo vašom jazierku. Mnoho novších čerpadiel však má alternatívne mazanie olejom, ktorý je bezpečný pre ryby.

 • Typicky drahšia prevádzka
 • Vodu "tlačia" skôr ako "ťahajú"
 • Zložitá oprava pre bežného užívateľa

Pokračujte na širokú ponuku ponorných čerpadiel v e-shope

AKO SPRÁVNE ZVOLIŤ VEĽKOSŤ ZÁHRADNÉHO ČERPADLA

Výber správnej veľkosti čerpadla vám zaistí správnu cirkuláciu vody v jazierku. Čerpadlo je vhodné len ľahko naddimenzovať, platí totiž priama úmera - čím väčšie čerpadlo, tým drahšie. Ak čerpadlo nemá už nainštalovanú čerpaciu hlavu, treba vypočítať aké množstvo vody je čerpadlo schopné čerpať než ho zakúpite. Jedným z pravidiel výberu je, že by čerpadlo malo byť schopné prečerpať polovicu objemu rybníčka každú hodinu. Toto pravidlo samozrejme platí len pri menších záhradných jazierok. Za účelom správnej voľby čerpadla je potrebné urobiť niekoľko výpočtov:

VÝPOČTY

Prietok pre filtráciu
Prietok pre filtráciu v litroch = 0.5 x objem rybníka ( v l )

Prietok pre fontány
Pre každé 3 centimetre šírky fontány na vrchole budete potrebovať výkon čerpadla 400 l

Prietok pre vodopády
Malý vodopád = 100l X šírka vodopádu v cm
Stredný vodopád = 200l X šírka vodopádu v cm
Veľký vodopád = 400l X šírka vodopádu v cm

Objem rybníka
Objem rybníka = 3.14 x polomer rybníka x polomer rybníka x priemerná hĺbka rybníka