Zámeny čerpadiel Wilo

Čerpadlá Wilo-Stratos vybavené modulom IF -> Wilo-Stratos MAXO

Elektronické čerpadlá Wilo nachádzajú využitie v systémoch vykurovaných vodou, v klimatizačných zariadeniach a uzavretých chladiacich okruhoch a v priemyselných obehových zariadeniach.

Wilo-Stratos + modul IF

Pre pripojenie kontaktov signalizujúcich prevádzku, zapnutie/vypnutie a ovládanie 0-10 V bolo nutné k čerpadlám Stratos pridať modul IF: EXT. OFF SBM (2084867) či EXT. OFF (2030475).

Zároveň pre komunikáciu BMS musel byť k čerpadlu Stratos pripojený ďalší modul IF: MODbus (2097808), BACnet (2097810), CANopen(2066600), LONwork (2030455).


Wilo-Stratos MAXO

Čerpadlá s integrovaným IF-modulem signalizujúcim prevádzku, poruchy, externé vypnutie/zapnutie, ovladanie 0-10 V (4-20 mA), vstup PT1000 a riadenie práce 2 a viac čerpadiel. Sú už vybavené pre komunikáciu BMS, ale môžu byť vybavené ďalšími komunikačnými modulmi CIF: MODbus (2190368), BACnet (2190367), CANopen (2190369), LONwork (2190370).

Starší typ čerpadiel Nový typ čerpadiel
Wilo-Stratos Obj. číslo Wilo-Stratos MAXO Obj. číslo
Stratos 25/1-4 PN6/10 2104225 Stratos MAXO 25/0,5-4 2164567
Stratos 25/1-6 PN6/10 2090447 Stratos MAXO 25/0,5-6 2164568
Stratos 25/1-8 PN6/10 2090448 Stratos MAXO 25/0,5-8 2164569
Stratos 25/1-10 PN6/10 2103615 Stratos MAXO 25/0,5-10 2164570
Stratos 25/1-12 PN6/10 2104941 Stratos MAXO 25/0,5-12 2164571
Stratos 30/1-4 PN6/10 2104226 Stratos MAXO 30/0,5-4 2164572
Stratos 30/1-6 PN6/10 2090449 Stratos MAXO 30/0,5-6 2164573
Stratos 30/1-8 PN6/10 2090450 Stratos MAXO 30/0,5-8 2164574
Stratos 30/1-10 PN6/10 2103616 Stratos MAXO 30/0,5-10 2164575
Stratos 30/1-12 PN6/10 2090451 Stratos MAXO 30/0,5-12 2164576
n/a Stratos MAXO 30/0,5-14 2164577
n/a Stratos MAXO 32/0,5-8 2164578
Stratos 32/1-10 PN6/10 2103617 Stratos MAXO 32/0,5-10 2164579
Stratos 32/1-12 PN6/10 2090452 Stratos MAXO 32/0,5-12 2164580
n/a Stratos MAXO 32/0,5-16 2164581
Stratos 40/1-4 PN6/10 2090453 Stratos MAXO 40/0,5-4 2164582
Stratos 40/1-8 PN6/10 2090454 Stratos MAXO 40/0,5-8 2164583
Stratos 40/1-10 PN6/10 2103618 n/a
Stratos 40/1-12 PN6/10 2090455 Stratos MAXO 40/0,5-12 2164584
Stratos 40/1-16 PN6/10 2150588 Stratos MAXO 40/0,5-16 2164585
Stratos 50/1-6 PN6/10 2146340 Stratos MAXO 50/0,5-6 2164586
Stratos 50/1-8 PN6/10 2090456 Stratos MAXO 50/0,5-8 2164587
Stratos 50/1-9 PN6/10 2090457 Stratos MAXO 50/0,5-9 2164588
Stratos 50/1-10 PN6/10 2103619 n/a
Stratos 50/1-12 PN6/10 2090458 Stratos MAXO 50/0,5-12 2164589
n/a Stratos MAXO 50/0,5-14 2164590
Stratos 50/1-16 PN6/10 2150590 Stratos MAXO 50/0,5-16 2164591
Stratos 65/1-6 PN6/10 2146341 Stratos MAXO 65/0,5-6 2164592
Stratos 65/1-9 PN6/10 2090459 Stratos MAXO 65/0,5-6 2164593
Stratos 65/1-12 PN6/10 2163267 Stratos MAXO 65/0,5-6 2164594
Stratos 65/1-16 PN6/10 2150591 Stratos MAXO 65/0,5-6 2164595
Stratos 80/1-6 PN6 2146342 Stratos MAXO 80/0,5-6 PN6 2164596
Stratos 80/1-6 PN10 2146343 Stratos MAXO 80/0,5-6 PN10 2164597
Stratos 80/1-12 PN6 2150592 Stratos MAXO 80/0,5-12 PN6 2164598
Stratos 80/1-12 PN10 2150593 Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10 2164599
n/a Stratos MAXO 80/0,5-16 PN6 2164600
n/a Stratos MAXO 80/0,5-16 PN10 2164601
Stratos 100/1-6 PN6 2146344 Stratos MAXO 100/0,5-6 PN6 2164602
Stratos 100/1-6 PN10 2146345 Stratos MAXO 100/0,5-6 PN10 2164603
Stratos 100/1-12 PN6 2150594 Stratos MAXO 100/0,5-12 PN6 2164604
Stratos 100/1-12 PN10 2150595 Stratos MAXO 100/0,5-12 PN10 2164605
n/a Stratos MAXO-D 30/0,5-6 2164645
n/a Stratos MAXO-D 30/0,5-10 2164646
Stratos-D 32/1-8 PN6/10 2160567 Stratos MAXO D 32/0,5-8 2164647
Stratos-D 32/1-12 PN6/10 2090462 Stratos MAXO D 32/0,5-12 2164648
Stratos-D 40/1-8 PN6/10 2090463 Stratos MAXO-D 40/0,5-8 2164649
Stratos-D 40/1-12 PN6/10 2090464 Stratos MAXO-D 40/0,5-12 2164650
Stratos-D 40/1-16 PN6/10 2150597 Stratos MAXO-D 40/0,5-16 2164651
n/a Stratos MAXO-D 50/0,5-6 2164652
Stratos-D 50/1-8 PN6/10 2150597 Stratos MAXO-D 50/0,5-8 2164653
Stratos-D 50/1-9 PN6/10 2090466 Stratos MAXO-D 50/0,5-9 2164654
Stratos-D 50/1-12 PN6/10 2090467 Stratos MAXO-D 50/0,5-12 2164655
Stratos-D 50/1-16 PN6/10 2150598 Stratos MAXO-D 50/0,5-16 2164656
n/a Stratos MAXO-D 65/0,5-6 2164657
Stratos-D 65/1-12 PN6/10 2160571 Stratos MAXO-D 65/0,5-12 2164658
Stratos-D 65/1-16 PN6/10 2150599 Stratos MAXO-D 65/0,5-16 2164659
Stratos-D 80/1-6 PN6 2163264 Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN6 2164660
Stratos-D 80/1-6 PN10 2163265 Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN10 2164661
Stratos-D 80/1-12 PN6 2150600 Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN6 2164662
Stratos-D 80/1-12 PN10 2150601 Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN10 2164663
n/a Stratos MAXO D 80/0,5-16 PN6 2164664
n/a Stratos MAXO D 80/0,5-16 PN10 2164665
n/a Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 2164666
Stratos-Z 25/1-8 RG 2090469 Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 2164667
n/a Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 2164668
n/a Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 2164669
Stratos-Z 30/1-8 RG 2090470 Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 2164670
n/a Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 2164672
Stratos-Z 30/1-12 PN6/10 2090471 Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 2164671
n/a Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 2164673
Stratos-Z 40/1-8 PN6/10 2090472 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 2164674
Stratos-Z 40/1-12 RG 2090473 Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 2164675
Stratos-Z 50/1-9 RG 2090474 Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 2164676
Stratos-Z 65/1-12 PN6/10 2152257 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 2164677