Zmiešavacie ventily

Zmiešavacie ventily slúžia na reguláciu teploty vody miešaním horúcej a studenej vody. Ponúkame trojcestné a štvorcestné zmiešavacie ventily, vrátane servopohonov. Ďalej montážne sady pre inštaláciu servopohonov, ale aj renovačné sady, tesnenia a ďalšie náhradné diely.

Na dosiahnutie požadovanej teploty vody najlepšie poslúžia zmiešavacie ventily. Napríklad v rozvodoch teplej úžitkovej vody teplota kvapaliny vychádzajúca z kotla často presahuje 60° C. Aby však v aplikáciách nedochádzalo k obareniu užívateľov, možno pomocou zmiešavacieho ventilu zriediť kvapalinu studenou vodou a tak dosiahnuť optimálnu teplotu v systéme. Ventil možno regulovať buď pomocou termostatickej patróny, servopohonom, alebo manuálne.

Zmiešavacie ventily sa používajú pre kúrenárske aplikácie, chladenie, podlahové kúrenie, solárne systémy, ventilácie, centrálne rozvody, teplú a pitnú vodu.

Zmiešavacie ventily sú s výnimkou liatinových radov 3F a 4F vyrobené z vysoko odolnej mosadze, ktorá je okrem iného ošetrená proti strate zinku. Vďaka tomu je možné používať v rozvodoch vykurovania aj chladenia.

V našom sortimente nájdete produkty švédskej firmy ESBE, ktoré sa môžu pochváliť najvyšším stupňom tesnosti na trhu - reklamovanosť týchto produktov je menej ako 0,05%.

V predaji týchto ventilov je Bola spol. s.r.o. jednotkou na českom trhu.

Ako vyberať zmiešavacie ventily?

Zmiešavacie ventily sa podľa zapojenia a účelu armatúry alebo celého systému delia na trojcestné a štvorcestné. Ďalej je pri výbere treba zohľadniť, či vystačíte s jednoduchším manuálnym ovládaním, alebo zvolíte elektronické, sprostredkované servopohonom. Pre niektoré typy ventilov dokážeme ponúknuť sadu pre dodatočnú montáž elektropohonu. Samostatnou kategóriou sú termostatické zmiešavacie ventily. Otázkam týkajúcich sa ich nákupu a prevádzky sa venujeme tu.

Sú všetky zmiešavacie ventily termostatické?

Nie sú - ako uvádzame vyššie, ponúkame aj ventily ovládané manuálne, či servopohonom. Všetky termostatické ventily sú však zároveň zmiešavacie. Napríklad rad VRG je zmiešavací ale nie je termostatický, zmiešavanie prebieha pomocou clony (štvrť-gule a pol-gule) vnútri ventilu, kde sa mechanicky mieša teplá a studená voda.

Naproti tomu u radu VTA prebieha zmiešavanie pomocou termostatickej patróny, kde sa pomocou teplotnej rozťažnosti otvára a priviera teplá voda. Vložky sa dajú meniť a nájdete ich v našej ponuke.

Trojcestné zmiešavacie ventily

Využitie trojcestných zmiešavacích ventilov má veľmi široký rozsah. Slúži pre rozvody a reguláciu vykurovacej vody, kde umožňujú získať výslednú zmes o požadovanej teplote. Uplatnenie nachádza v podlahovom kúrení, centrálnych rozvodoch, solárnych systémoch, uplatní sa v rozvodoch a inštaláciách chladiacich systémov, aplikáciách pre ventiláciu a prevádzky klimatizácie. Niektoré typy trojcestných zmiešavacích ventilov môžu byť okrem zmiešavacej funkcie použité aj ako rozdeľovacie alebo prepínacie kohútiky.

Pripojenie je riešené pomocou vonkajších alebo vnútorných závitov, existujú aj verzie s prírubovým pripojením

Ovládanie trojcestných zmiešavacích ventilov

Trojcestné zmiešavacie ventily sú riadené buď manuálnym nastaviteľným kolieskom, alebo pri použití v sofistikovanom systéme využívajú centrálny riadiaci systém a ovládanie servopohonmi. Ich prostredníctvom je zabezpečené pohotové nastavovanie parametrov ventilu podľa aktuálnej potreby čím sa minimalizujú straty energie.

Pre osadenie servopohonom je nutné použitie vhodného adaptéra, ktoré v našej ponuke pochopiteľne nechýbajú. Pre montáž môžete zvoliť kompletnú montážnu sadu, v ktorej nájdete profilovaný plech, hriadeľ i upevňovaciu skrutku. Použiť možno servopohony Belimo alebo pohony ESBE

Rozdiely medzi produktovými radmi

VRG130 slúži na zmiešavanie výstupnej vykurovacej vody na požadovanú teplotu. Napríklad kotly na tuhé palivá produkujú veľmi horúcu vodu. Zmiešavací ventil potom domiešava studenú vodu, aby do radiátorov mierila kvapalina zodpovedajúcich parametrov.

VRG1/VRG132 sa líšia pripojovacím závitom, vnútorný/vonkajší. Pre správny výber je kľúčová dimenzia pripojenia.

VRG 230 sú rozdeľovacie alebo prepínacie armatúry slúžiace na prepínanie medzi okruhmi - napríklad medzi vykurovaním a akumuláciou.

VRG231/232 sa líšia pripojovacím závitom, vnútorný/vonkajší. Pre správny výber je kľúčová veľkosť ventilu, teda dimenzia pripojenia.

Celý rad VRG je možné motorizovať pomocou radu pohonov  ESBE ARA pre DN 15-50, pre DN 50- 150 rady pohony ESBE 92/ ESBE 95

Náhrady starších radov zmiešavacích ventilov

Rady ventilov 3MG, 4MG, 3G a 4G boli nahradené novším radom VRG 130/140. Ak nechcete staršie ventily vymontovávať, ponúkame celý rad renovačných sád . Zároveň sme schopní staršie ventily motorizovať.

Štvorcestné zmiešavacie ventily

V kúrenárskych aplikáciách a rozvodných aj zmiešavacích systémoch sa výborne osvedčujú moderné štvorcestné zmiešavacie ventily. Telo ventilu je vyrábané najčastejšie z mosadze a zaručuje tak vysokú kvalitu aj dlhú trvanlivosť výrobku vďaka ochrannému spracovaniu DRZ slúžiacemu proti vylúhovanie zinku.

Tieto ventily všeobecne nachádzajú svoje miesto predovšetkým v systémoch vykurovania a chladenia, zdvojená zmiešavacia funkcia umožňuje primiešavať časť teplej vody, ktorá je privádzaná z kotla k vratnej vode z radiátorového okruhu. To slúži na zabezpečenie vyššej teploty vody vstupujúcej do kotla a tým chráni kotol proti nízkoteplotnej korózii.

Ovládanie štvorcestných zmiešavacích ventilov

Súčasťou štvorcestného zmiešavacieho ventilu je ovládacie koliesko s prehľadnou stupnickou. Rozsah otáčania je u týchto typov ventilov "dookola" tzn. nemajú žiadne koncové dorazy. Stupnicu možno nastaviť do ľubovoľnej polohy podľa potreby.

Pokiaľ chcete ovládať zmiešavací ventil prostredníctvom servopohonu, je možné jednoduchou montážou zodpovedajúceho adaptéra ventil prispôsobiť. Okrem servopohonov ESBE je možné pre väčšinu typov použiť aj servopohony Belimo.

Pripojenie štvorcestných zmiešavacích ventilov do okruhu sa robí vnútorným alebo vonkajším závitom na tele armatúry, prípadne si môžete vybrať prírubový variant. Telo zmiešavacích kohútov s prírubami je zhotovené zo šedej liatiny.

Pre pretesnenie alebo dodatočné montáže ventilov i filtrov odporúčame po demontáži vždy vymeniť sady tesnenia za nové.

Ponúkame široký výber štvorcestných ventilov z dielne spoľahlivého výrobcu ESBE

Rozdiely medzi produktovými radmi

VRB140 sa používa na bivalentné zmiešavanie, dá sa motorizovať.

4F sú zmiešavače určené pre systémy vykurovania, sú vybavené prírubou PN6.

Náhrady starších radov zmiešavacích ventilov

Staršie rady ventilov 3MG, 4MG, 3G a 4G boli nahradené novším radom VRG 130 a VRG 140. Staršie ventily sú liatinové alebo mosadzné. Liatina je použitá v radoch 3G, 4G, 3F a 4F, mosadz potom v 3MG, 4MG, 5MG.

Ak nechcete staršie ventily vymontovávat, existuje celý rad renovačných sád . Zároveň sme schopní staršie ventily motorizovať. Renovačné sady obsahujú srdce ventilu, tesniace krúžky, náhradnú stupnicu aj ovládacie koliesko.

Pokračujte na širokú ponuku zmiešavacích ventilov v e-shope