Prepínací kohúty

Prepínacie guľové kohúty bývajú dvojcestné či trojcestné, niektorí výrobcovia ponúkajú dokonca šesťcestné ventily. Prepínacie guľové kohúty sa používajú pre otvorené a uzavreté systémy teplej a studenej vody.

Viac informácií o guľových kohútoch

Prepínací guľové kohúty sú určené na prepínanie alebo uzatváranie vetiev vykurovacích okruhov.