Príslušenstvo k detektorom

Bezpečnosť prevádzky by mala byť vždy na prvom mieste, preto majú detektory plynu svoje opodstatnenie všade tam, kde by k úniku alebo dokonca hromadeniu nežiaducich plynov mohlo dochádzať. Jedná sa predovšetkým o nebezpečenstve výbuchu, ktorému možno inštaláciou detektoru úniku plynu predísť. Výhodou je možnosť zapojenia bezpečnostného zariadenia na uzavretie prívodu plynu, spustenie automatickej ventilácie zasiahnutých priestorov a varovanie obsluhy alebo akustický alebo svetelný varovný signál.

Príslušenstvo k detektorom, húkačky, blikačky, tlakové fľaše, sady pre funkčné skúšky.