Systémové oddeľovače HONEYWELL

Úlohou systémového oddeľovača je zamedzovať spätnému nasávaniu alebo spätnému toku úžitkovej či znečistenej vody do verejnej siete pitnej vody. Prevažne sa používa na plnenie vykurovacích zariadení bez inhibítorov a umožňuje pevné pripojenie vykurovacieho plniaceho zariadenia k zariadeniu rozvodu pitnej vody. Potrubné oddeľovače nájdu využitie v rodinných domoch, na záhradách, v komerčných a verejných budovách aj v priemysle.

Systémové oddeľovače sú tzv. bezpečnostné armatúry. To znamená, že ich účelom je zaistenie nezávadnosti a bezpečnosti zdrojov pitnej vody podľa aktuálne platných hygienických noriem. Potrubné oddeľovače konkrétne zamedzujú spätnému nasávaniu úžitkovej vody do rozvodov pitnej vody. Inštalujú sa medzi verejný vodovodný rad a vnútorné rozvody, čím bránia kontaktu vody v týchto rozvodoch a zamedzujú kontaminácii.

Potrubné oddeľovače sú vybavené spätnými klapkami na vstupe aj výstupe. Pri správnom smere prúdenia vody sú klapky otvorené. Keď sa nevykonáva odber vody, sú jednosmerné ventily na vstupe a výstupe uzavreté. Pri spätnom nasatí tlak na strane vstupu klesá a klapky sa uzavrú, čím zabráni spätnému toku vody. Výpustný ventil sa potom otvorí, keď diferenčný tlak medzi komorou predného a stredného tlaku poklesne na 0,14 bar. 

V našej ponuke nájdete malé potrubné oddeľovače do domácnosti aj zložité zariadenia na použitie v priemysle s vysokým rizikom kontaminácie pitnej vody spätným nasávaním. Všetky produkty v našom e-shope spĺňajú najvyššie bezpečnostné nároky podľa platných noriem.