Teplomery

Bimetalový teplomer je teplomer, ktorý na meranie teploty využíva bimetalový (dvojkovový) pásik zložený z dvoch kovov s rôznymi činiteľmi tepelnej rozťažnosti. Pri zmene teploty sa pásik ohýba a tento pohyb sa prenáša na ručičku prístroja. Teplomery tejto typovej rady sú určené na montáž do potrubia a nádrží. Prevedenie s a bez ochrannej trubičky poskytuje mnohostranné možnosti použitia v oblasti merania teploty v kvapalných a plynných médiách.