Teplotné senzory

Ekvitermický regulátor sa nezaobíde bez teplotných senzorov. O snímanie aktuálnej teploty sa starajú teplotné senzory, ktoré možno jednoducho rozdeliť na niekoľko základných typov.

Pre snímanie teploty vykurovacieho média v rúrkach slúžia príložné senzory, upevnené z vonkajšej strany na rúrky pomocou svorkového pásika. Poslúžia na všetky bežné priemery rúr a inštalácia je jednoduchá a veľmi rýchla. Slúžia tiež na sledovanie teploty vratnej vody, ktorá je pre regulátor veľmi dôležitá.

Vonkajšie snímače dodávajú ekvitermickému regulátora nielen údaje o vonkajšej teplote, snímajú aj v obmedzenej miere intenzitu slnečného žiarenia, silu vetra a teplotu steny, na ktorej je senzor umiestnený. To všetko sú pre správnu funkciu ekvitermného vykurovania dôležité údaje.

Jímkový snímač sa pripája tak, že jeho meracia vložka je umiestnená v zásobníku TÚV, kde meria teplotu úžitkovej vody.

K dispozícii sú aj rozširujúce priestorové snímače. Najčastejšie sa teplotné senzory pripájajú prostredníctvom kábla, kde je v prípade potreby možné použiť aj bezdrôtové pripojenie.

Správne fungovanie teplotných senzorov je pre chod vykurovacieho systému riadeného ekvitermickou reguláciou nepostrádateľné.