Zmiešavacie ventily SIEMENS

Zmiešavacie ventily slúžia na reguláciu teploty vody miešaním horúcej a studenej vody. Ponúkame trojcestné a štvorcestné zmiešavacie ventily, vrátane servopohonov. Ďalej montážne sady pre inštaláciu servopohonov, ale aj renovačné sady, tesnenia a ďalšie náhradné diely.

Viac informácií o zmiešavacích ventiloch

Na dosiahnutie požadovanej teploty najlepšie poslúžia zmiešavacie ventily. Podľa zapojenia a účelu armatúry alebo celého systému je potrebné vybrať vhodný typ zmiešavacieho ventilu tak, aby presne plnil svoj účel. Trojcestné zmiešavacie ventily sú riadené buď manuálnym nastaviteľným kolieskom alebo pri použití v sofistikovanom systéme využívajú centrálny riadiaci systém a potom na ich ovládanie slúžia servopohony. Ich prostredníctvom je zabezpečené pohotové nastavenie parametrov ventilu podľa aktuálnej potreby a tým minimalizácia strát na energii. Ekonomicky výhodná a naviac spoľahlivá prevádzka je to, čo môžu kvalitné zmiešavacie ventily zabezpečiť.

Pre montáž servopohonu môžete zvoliť kompletnú sadu, v ktorej nájdete profilovaný plech, hriadeľ aj upevňovacia skrutka - je to jednoduché a efektívne riešenie. U štvorcestných zmiešavacích kohútov možno zvoliť aj variant zapojenia s primiešaním vratnej vody s teplou vodou z kotla, čo prináša vyššiu teplotu vody, ktorá následne do kotla vstupuje.

Pre pretesnenie alebo dodatočné montáže ventilov aj filtrov poslúžia sady tesnení, ktoré by už po demontáži nemalo byť používané znovu, jedinou stopercentnou istotou je výmena za nové.