Odlučovače vzduchu

Odlučovače vzduchu odstraňujú zo systémov nežiaduce bublinky vzduchu. Príliš mnoho vzduchu v kúrení môže spôsobovať hluk a znižovať efektivitu vykurovania.