ALCO

Spoločnosť Alco je súčasťou medzinárodného koncernu Emerson, ktorý patrí medzi 500 najväčších firiem na svete (Emerson operuje vo viac než 150 krajinách s viac ako 132 000 zamestnancami.). Alco vyrába v Českej republike - Kolíne. Hlavné sídlo je v Rakúskej Viedni. Alco je výrobcom expanzných ventilov, ventilátorov, výmenníkov tepla. V našej ponuke nájdete protimrazový termostat, jednu z najdôležitejších súčastí merania a regulácie, ktorá zabráni nákladným škodám na zariadení. Protimrazovú ochranu Alco je vhodné použitý pre klimatizačné jednotky hotelov, domov, kancelárskych budov - na všetkých miestach kde sa vedie klimatizačné potrubia.